Tunn is. När de borgerliga partierna kritiserar äldreomsorgen i Göteborg är de ute på tunn is, skriver Daniel Bernmar (V).

Oseriöst om äldreomsorgen

Flera planer för utbyggnad av äldreboenden är på gång. Planer som dock verkar ha gått Ann Catrine Fogelgren (L) förbi. Hon väljer i stället att komma med grundlösa anklagelser och illa underbygga förslag, skriver äldrekommunalråd Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Daniel Bernmar (V)
Daniel Bernmar (V)

Replik

Äldreboenden, 26/8

Det är beklagligt att flera väntar på plats till ett äldreboende i Göteborg. Givetvis ska vi kunna erbjuda alla äldre som har behov av ett äldreboende en plats inom rimlig tid. Att äldre tvingas vänta i onödan kan vara slitsamt både för dem själva och anhöriga. Dock är det viktigt att nämna att de allra flesta äldre inte behöver vänta i mer än tre månader. I dagsläget är det endast elva personer som väntat i över tre månader på en plats.

För några år sedan hade vi motsatt problem i Göteborg. Flera äldreboenden hade tomma lägenheter vilket gjorde att vi fick lägga ned platser. Då trenden vände snabbare än prognostiserat har vi tyvärr inte lyckats bygga ut tillräckligt snabbt igen. Att behoven ökat beror delvis på att många äldre lever längre i dag, vilket givetvis är glädjande även om det samtidigt har gjort att väntetiden ökar.

I Fogelgrens debattartikel efterlyser hon handlingskraft för att klara av det framtida behovet av äldreboendeplatser. I förra veckan vidtog vi flera konkreta åtgärder, dock verkar dessa ha gått henne helt förbi:

1. Se över om vi kan bygga om eller omvandla befintliga lokaler till äldreboendeplatser.

2. Presentera en plan under hösten för nya äldreboenden och när de ska byggas.

3. Föra samtal med privata aktörer om de skulle kunna bygga ut sina verksamheter.

Redan utrett detta

Fogelgren skriver även att Liberalerna ska ta initiativ till att äldre med mycket hemtjänst ska få en äldreboendeplats utan biståndsbedömning. Vid en första anblick kan det låta som en bra idé. Men har de redan glömt att vi precis utrett detta? Förra året tog vi rödgrönrosa initiativ om att låta alla äldre över 85 år få en plats på ett äldreboende. Tyvärr gick inte detta att genomföra på grund av juridiska skäl. För att erbjuda en äldreboendeplats måste det göras en separat behovsprövning – vare sig personen har hemtjänst innan eller inte.

Det är alltid lätt att kritisera från läktaren. Men när de borgerliga partierna kritiserar äldreomsorgen är de ute på tunn is. Faktum är att de borgerliga partierna aldrig själva har finansierat nya äldreboenden i sina budgetar. Dessutom lägger de mindre pengar på äldreomsorgen är vi rödgrönrosa. Så med deras politik hade vi knappats haft fler äldreboendeplatser eller bättre äldreomsorg än vi har i dag.

Liberalerna har med andra ord inget tyngre artilleri än grundlösa anklagelser och illa underbyggda förslag.

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd