Unionens resonemang är obegripligt och kopplingen mellan ett starkt anställningsskydd och förekomsten av sexuella trakasserier är minst sagt oklar, skriver debattörerna.

Oseriöst använda #metoo som slagträ i Las-debatten

Anställningsskyddets utformning och frågan om sexuella trakasserier är angelägna och viktiga frågor. De förtjänar en seriös debatt, inte populistiska utspel, skriver Anna Gillek och Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Las, 6/4

På temat ”alla medel är tillåtna” argumenterar företrädare för Unionen i en debattartikel i GP (6/4) att Lagen om anställningsskydd (Las) är garanten för att ingen ska bli sexuellt trakasserad. Sexuella trakasserier ska verkligen motarbetas på alla sätt, såväl på jobbet som på fritiden. Men att försöka påskina att Las hänger ihop med sexuella trakasserier är oseriöst och populistiskt. Anställningsskyddets utformning och frågan om sexuella trakasserier är angelägna och viktiga frågor och förtjänar en seriös diskussion.

Under vintern har #metoo-rörelsen fört upp ett mycket viktig problem till ytan vars omfattning verkar vara mer omfattande än vad som tidigare synliggjorts. Det finns redan lagregler kring hur en arbetsgivare ska agera, både när sexuella trakasserier sker inom verksamheter eller av kunder eller motsvarande. I parternas gemensamma arbete med arbetsmiljön finns regelverket beskrivet tillsammans med praktiska verktyg och olika typer av utbildningsinsatser som riktar sig till både fack, skyddsombud och arbetsgivare.

Obegripligt resonemang

De politiska ställningstaganden som Unionen hänvisar till rörande anställningsskyddet utgår primärt från vad som ska vara grund för i vilken turordning medarbetare får sägas upp då företag av ekonomiska skäl behöver säga upp medarbetare. Detta har över huvud taget ingenting att göra med varken förekomsten av eller risken för sexuella trakasserier. Unionens resonemang är obegripligt och kopplingen mellan ett starkt anställningsskydd och förekomsten av sexuella trakasserier är minst sagt oklar.

Det är oseriöst av Unionen att försöka få människor som inte är insatta i gällande regelverk att använda #metoo-rörelsen som ett slagträ i Las-debatten

I dag bidrar Las utformning till att företagens kompetensförsörjning och tillväxtmöjligheter blir lidande. I en undersökning från 2017 visar Tillväxtverket att fyra av tio företag med färre än 50 anställda ser reglerna kring anställning och uppsägning som ett stort hinder för deras utveckling och tillväxt. Forskningen visar också att utformningen av Las hämmar produktiviteten, men gynnar starka individer på arbetsmarknaden på bekostnad av personer med sämre kompetens.

Risken för arbetslöshet och utanförskap är alltså större för personer med lägre utbildning, erfarenhet och konkurrensförmåga samtidigt som rörlighet och jobbyten begränsas. Anställningsskyddet bör utformas så att det ger trygghet åt individen samtidigt som verksamheternas behov av flexibilitet tillgodoses. Det är oseriöst av Unionen att försöka få människor som inte är insatta i gällande regelverk att använda #metoo-rörelsen som ett slagträ i Las-debatten.

Anna Gillek

regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Patrik Karlsson

arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv