Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det verkliga hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte EU:s sociala pelare, skriver Johan Danielsson (S). Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Oroväckande inställning till EU

Moderaterna vill att EU endast ska vara ett ekonomiskt samarbete, där ingen social hänsyn tas. Det är en farlig inställning, skriver Johan Danielsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Svenska modellen, 16/4

Om Gunnar Hökmark (M) verkligen ville värna den svenska modellen hade det varit en glädjande nyhet. Men om man ser hur han och Moderaterna agerat i verkligheten blir bilden tyvärr en helt annan. De har inte försvarat modellen. De har tvärtom konsekvent försökt att urholka den. I Europaparlamentet har Moderaterna exempelvis röstat nej till nya EU-regler som ska främja lika lön för lika arbete för utstationerad arbetskraft och för lastbilschaufförer.

EU:s sociala pelare innehåller ett antal mål som understryker att jämlikhet är en förutsättning för hållbar och inkluderande tillväxt. För att åstadkomma detta lyfter pelaren särskilt fram vikten av starka parter på arbetsmarknaden. Den sociala pelaren är inte bindande, men kan förhoppningsvis leda till en mer socialt hållbar politik i EU. Om vi genom pelaren kan förbättra levnads- och arbetsvillkoren i medlemsstaterna skulle det också vara bra för Sverige, eftersom det minskar risken för dumpning av löner och arbetsvillkor.

Det är sant att det ibland finns idéer om ökad överstatlighet från EU-kommissionen som riskerar att bli problematiska om de blir verklighet. Men det är just bara idéer som Gunnar Hökmark nu försöker skrämmas med. Ett enskilt medlemsland kan lägga sitt veto om det kommer till skarpt läge. Vi socialdemokrater skulle aldrig acceptera en utveckling av EU:s politik på arbetsmarknadsområdet som riskerar att urholka arbetsmarknadsparternas rätt att via kollektivavtal bestämma om löner och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad. I de lagstiftningsärenden som nyligen avgjorts på EU-nivå har vi socialdemokrater varit framgångsrika med att få in ändringar som skapar en bra balans mellan ambitionen att stärka de sociala rättigheterna för Europas arbetstagare, samtidigt som vi värnar den svenska modellen. Moderaterna röstade trots detta nej till samtliga lagförslag. Det är ett bevis på att Moderaterna vill att EU endast ska vara ett ekonomiskt samarbete, där ingen social hänsyn tas. Det är en farlig inställning.

Stärka arbetet mot utnyttjandet av människor

Det verkliga hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte EU:s sociala pelare. Det är att oseriösa, och ibland rent kriminella, företag kan kringgå eller utnyttja EU-regler på bekostnad av de anställdas löner och arbetsmiljö. Vi socialdemokrater vill därför stärka EU:s arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden. Vi vill att all ny inre marknadslagstiftning ska innehålla en skyddsklausul för fackliga rättigheter. Vi vill införa en nollvision för dödsolyckor i arbetet. Vi måste stärka medlemsstaternas kontroll över arbetsmarknaden och på sikt måste vi ändra i EU:s fördrag för att fri- och rättigheter för arbetstagarna inte ska vara underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. Fackliga krav på kollektivavtal och likabehandling måste vara ett acceptabelt hinder för oseriösa företags rätt att röra sig över gränserna.

Om Moderaterna verkligen vill värna den svenska modellen borde de kunna ställa upp på de kraven. Om inte så är Gunnar Hökmarks trovärdighet i försvaret av modellen milt utryckt låg.

Johan Danielsson

nr två på Socialdemokraternas lista i Europaparlamentsvalet