Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Orimligt att kriminella kan kartlägga brottsoffer via bilregistret

Det kan inte vara rimligt att kriminella kan inhämta personuppgifter på flera tusen personer utan någon form av kontrollfunktion från en svensk statlig förvaltningsmyndighet, skriver Peter Ehrngren, kriminolog.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kriminella använder bilregistret för att kartlägga människor. Effektivt. Enkelt. Snabbt.

För en tid sedan avkunnade Göteborgs tingsrätt domen mot fyra män som varit misstänkta för flera fall av bostadsinbrott i Göteborg. Totalt rörde det sig om 11 fullbordade bostadsinbrott och tre försök. Polisen misstänker att personerna var en del av ett större brottsnätverk som under lång tid begått bostadsinbrott i mellersta och södra Sverige.

Flera uppmärksammade fall

Ett annat exempel som beskrivs nyligen i Borås Tidning visar hur en tillsynes harmlös situation i trafiken mellan två bilister slutar i en tragedi. I samband med ett trafikbråk tar en kvinna en bild på parets registreringsskylt. En knapp halvtimme efter incidenten får paret besök av kvinnan och flera män. Glassplitter flyger i barnens rum när en stol slungas in genom fönstret. Innan männen lämnar platsen har de misshandlat pappan i flera minuter. Flera sparkar mot kropp och huvud resulterar i ett livshotande tillstånd för mannen som opereras akut och i flera dagar får vårdas i respirator på sjukhuset. Familjen fick skyddade personuppgifter och tvingades flytta. Behöver det nämnas att polisutredningen visar att den misstänkte lokaliserat paret med stöd av bilregistret och offentliga register?

Men vi backar bandet något. Vad som utmärker inbrotten är att de föregåtts av en förslagen och noggrann planering. Med stöd av bilregistret och andra offentliga register har man kunnat kartlägga en viss grupp av människor. Särskilt intresserade har man varit av egenföretagare med utländsk bakgrund boendes i lägenhet.

Använt sms-tjänst

I domen framgår att ligan har befunnit sig vid större köpcentrum och inväntat sina brottsoffer. För att identifiera vilka besökarna är och var de bor han man använt sig av Transportstyrelsens SMS-tjänst och ställt frågan på fordonens registreringsnummer. Därefter har man med stöd av offentliga register inhämtat uppgifter om besökarnas bostadsadress och ekonomi. Allt detta genomförs på någon minut och personer som faller inom ramen för nätverkets urvalskriterier får inom några minuter sin lägenhet tömd på guld, kontanter och elektronik. Allt sker mycket snabbt. Allt sker med stöd av offentliga register. Efterlämnar gör man en bostad i stor oreda, människor i chock och lidande. Till yttermera visso stora ekonomiska förluster för samhället.

Att enkelt få tillgång till vissa typer av offentliga uppgifter om bolag och personer har givetvis sina fördelar. Det ger både företag och det offentliga möjligheter att anpassa sin service till konsumenterna. Data och information är numera en ovärderlig tillgång i digitaliseringens tidevarv. Baksidan är att kriminella enkelt kan kartlägga människor och inom några minuter beröva dem på sina tillhörigheter och sin trygghet.

Baksidan är att kriminella enkelt kan kartlägga människor och inom några minuter beröva dem på sina tillhörigheter och sin trygghet.

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. I korthet innebär lagstiftningen att den stärker rättigheterna och ökar skyddet för medborgarna och ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter. Men det kan inte vara rimligt att kriminella kan inhämta personuppgifter på flera tusen personer utan någon form av kontrollfunktion från en svensk statlig förvaltningsmyndighet. År ut och år in.

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementet. På hemsidan framgår verksamhetsidén: ”Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs”. Intentionen är behjärtansvärd men en översyn av systemet bör ske. Det kan inte få fortgå. Fenomenet är inte nytt och systemet har utnyttjats av kriminella under många år.

Enkelt utnyttja register

Den nyfikne kanske undrar hur det gick för de misstänkta. Två av männen dömdes till fängelse mellan 2 år och sex månader till 3 år. En av männen dömdes till villkorlig dom och böter medan den fjärde mannen frikändes då bevisningen inte ansågs tillräcklig för fällande dom.

Men det är inte påföljden eller huruvida männen dömdes eller inte som efterlämnar en bitter eftersmak, utan hur enkelt bilregistret och andra offentliga register kan utnyttjas av kriminella för att kartlägga människor och begå brott. I de flesta jämförbara länder är det endast myndighetspersoner som har tillgång till sådan känslig information. Berättigat intresse ska inte misstas för att vara en sorts ”carte blanche”.

Tanken med den svenska öppenhetstraditionen är fint i grunden men i takt med att omvärlden förändras måste också synen på vissa offentliga register i allmänhet och bilregistret i synnerhet göra det.

En form av kriminellt företagande som ger betydande inkomster.

Peter Ehrngren, kriminolog