Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Birgitta Nesterud (S) och Ann-Sofie Hermansson (S)

Ordning och reda ska lyfta Intraservice

På Intraservice har det funnits en förvaltningskultur som i besvärande stor utsträckning präglats av bristfälliga arbetssätt och beteenden. Detta är oacceptabelt. Så får det inte se ut i Göteborgs stad. Därför sätter vi nu igång ett förnyelseprogram i fem delar, skriver Birgitta Nesterud (S) och Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Problemen i nämnden för Intraservice har under det senaste året fått stor uppmärksamhet. I de granskningar som gjorts har problembilden vuxit. Särskilt efter årsskiftet har det blivit uppenbart att bristerna inte bara är kopplade till enskilda personer eller sakområden, utan att de i flera avseenden är systematiska. Det har funnits en förvaltningskultur som i besvärande stor utsträckning präglats av bristfälliga arbetssätt och beteenden. Detta är oacceptabelt. Så får det inte se ut i Göteborgs stad.

Kraftfullt förnyelseprogram

För att återupprätta förtroendet för nämnden krävs ett kraftfullt förnyelseprogram. Vissa åtgärder vidtogs i höstas. Nu måste insatserna stärkas och fördjupas på bred front. Det måste skapas ordning och reda i alla delar av verksamheten.

Intraservice är en växande förvaltning med ett tungt uppdrag. Göteborg ska vara riksledande på digitaliseringsområdet. Det innebär att Intraservice ska ta vara på digitaliseringens möjligheter för bättre välfärd och modern samhällsservice. Det innebär också att Intraservice ska optimera IT-kostnaderna genom att samordna, konsolidera och effektivisera digitaliseringsarbetet över hela staden. Det är oerhört viktigt att Intraservice fungerar bra.

Därför vill vi socialdemokrater nu sätta igång ett förnyelseprogram i fem delar:

1. Stopp för dyra konsulter. Intraservice använder konsulter till ett högre pris och i en större omfattning än i andra delar av Göteborgs stad. Samtidigt är kontrollen och uppföljningen för svag. Vår hållning är att konsulter i princip bara ska användas i undantagsfall. Överanvändningen av expert- och resurskonsulter ska bort. Konsultkostnaden ska minskas väsentligt. Alla konsulter ska ha tidsbegränsade uppdrag och tydligt definierade arbetsbeskrivningar. En rimlig ordning är att nämnden alltid informeras och beslutar om all användning av resurs- och expertkonsulter.

2. Kontroll över utlandsresor. Nämnden har redan fattat beslut om att samtliga utlandsresor ska lyftas till politikernas bord. Alla resor ska fullt ut kunna motiveras, redovisas och förklaras. Varje resekostnad ska vägas mot nyttan för göteborgarna. Finns det brister stannar man hemma. Resor som arrangeras av leverantörer ska inte ens övervägas. Nöjesinslag på betald arbetstid är naturligtvis helt uteslutna.

3. Upphandlingsreglerna gäller alltid. Det har funnits ett mönster där ledande chefer har försökt jobba utanför stadens policy för gåvor samt policy för inköp och upphandling. Så får det inte gå till. Detta är ett känsligt område som rör stora summor. Det är mycket viktigt att agera korrekt och förtroendeingivande gentemot alla involverade aktörer. Vi ser att flera saker behöver göras. Beslutsunderlagen behöver bli bättre, riskanalyserna mer omfattande och kostnadsramarna mer väldefinierade.

4. Delegationsordningen ska följas. Chefer får aldrig genomföra direktupphandlingar utanför delegationsordningen. För att få bort felaktiga beteenden behöver det göras ett omtag kring hanteringen av delegationsordning och attesträtt. Reglerna ska alltid följas till punkt och pricka.

5. Undvik de etiska gråzonerna. Politik handlar om att förvalta ett förtroende från medborgarna. Man behöver vara glasklar när det gäller egenintressen och moral. Detta har brustit i nämnden. Att en tidigare politiker gick direkt från att vara förtroendevald till att anställas som konsult i förvaltningen var ett olämpligt steg långt in i den etiska gråzonen. I brett samförstånd har nu alla partier i nämnden enats om att vid varje möte, som en stående punkt, ta upp frågan om jäv och partiskhet.

Nämnden för Intraservice har fått ett nytt ledarskap. Vi socialdemokrater menar att det ledarskapet måste sjösätta ett kraftfullt förnyelseprogram. En rejäl uppstädning måste bana väg för en positiv framtidsagenda. Det finns många skickliga medarbetare på förvaltningen. De måste få komma till sin rätt i en bra organisation. Utan ett välskött Intraservice kan inte staden leverera den välfärd och service som göteborgarna förväntar sig.

Birgitta Nesterud (S)

ordförande i nämnden för Intraservice

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande