Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ali Moeeni (S), gruppledare i fastighetsnämnden i Göteborgs stad.

Orättvist straffa alla odlare

Vi socialdemokrater värnar koloniodlingarna i Angered. Därför vill vi ge de skötsamma odlarna i Lärjeholms koloniområde en möjlighet att fortsätta, skriver Ali Moeeni (S)

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Koloniodling är en värdefull verksamhet som ger mycket tillbaka till staden och dess invånare. Det borde vara självklart att även Angeredsborna ska ha möjligheten att ha koloniodlingar i sin stadsdel. För oss socialdemokrater är det därför angeläget att värna de koloniodlingar som finns och behandla de som engagerar sig i kolonirörelsen med respekt och omtanke.

Lärjeholms koloniområde har funnits i över 20 år. På sikt kommer marken att behövas för järnvägens behov, vilket medför att koloniområdet kommer att behöva avvecklas. Men det är ett antal år kvar till dess och under tiden är koloniodling ett mycket bra sätt att levandegöra området. Det är en naturligt trygghetsskapande åtgärd som kräver mycket lite ansträngning av staden men ger mycket tillbaka.

Uppsagda i förtid

Tyvärr har två av de tre föreningarna i Lärjeholm nu blivit uppsagda i förtid av tjänstemännen på fastighetskontoret. Orsaken sägs vara nedskräpning av utomstående och att vissa odlare misskött sig. Det är naturligtvis viktigt att odlarna följer de lagar och regler som finns. Men att kollektivt bestraffa alla odlare i området för att utomstående eller några enstaka odlare misskött sig är inte rättvist eller rimligt. Här behöver vi från stadens sida göra ett omtag.

Enligt odlarföreningarna själva så finns ett stort intresse för olika former av koloniodling i nordöstra Göteborg vilket gör att det uppstår köbildning och många får ge upp sin dröm om en egen täppa där de kan odla. Att i det läget stänga ner stora områden, långt innan det är aktuellt att använda marken till något annat, riskerar att skapa mer problem än det löser.

Vi tror att det finns utrymme för att hitta lösningar som gör det möjligt för de skötsamma odlarna i området att fortsätta sin verksamhet. Med lite god vilja så bör det vara möjligt att komma fram till en överenskommelse som både föreningarna i området och staden kan vara nöjda med. Det är uppenbart att det finns många skötsamma och hederliga odlare i Lärjeholm med ett uppriktigt engagemang för området. Lått oss ta tillvara det engagemanget och göra något gott av det tillsammans.

Räknar med övriga partiers stöd

Vi socialdemokrater kommer därför på kommande fastighetsnämnd att yrka på att kontoret undersöker möjligheterna för de skötsamma odlarna i området att få fortsätta med sin odling och inte sägas upp i förtid. De gör en viktig insats för stadsdelen.

Vi förutsätter att övriga partier stödjer vårt yrkande, ingen kan ju vara emot att ge de skötsamma odlare en chans att fortsätta förgylla Angered med sina odlingar. Vårt yrkande ger också kontoret möjlighet att, tillsammans med föreningarna, göra området tryggare och få stopp på miljöfarlig nedskräpning. Det tror vi är bättre för Angered än att slänga ut odlarna och låta marken stå obrukad och övergiven.

Ali Moeeni (S)

gruppledare i Fastighetsnämnden