Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Opinionsarbete mot rökning minst lika viktigt

DEBATT: Affärsmannen Bengt Sjöbergs donation på två miljarder kronor till lungcancerforskningen är glädjande. Men minst lika viktigt är det förebyggande arbetet. Det saknar i dag tillräckliga resurser, skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det finns frågor kvar att beforska, inte minst hos var tionde fall av lungcancer som drabbar en icke-rökare. Sjöbergs val av mottagare av donationen är därför förståeligt.

Men ett allvarligt problem i dag är att det saknas resurser ”uppströms”, till det förebyggande arbete som på sikt påtagligt och varaktigt kan minska förekomsten av såväl lungcancer som en rad andra dödliga sjukdomar. Lungcancer var en ovanlig diagnos före senaste århundradets tobaksepidemi.

Kostar minst 30 miljarder

Trots all kunskap röker fortfarande en femtedel av befolkningen, hälften av dem dagligen, mest i så kallade utsatta grupper vilket bidrar till en ökande ojämlikhet i hälsa. Förutom allt omätbart lidande har man beräknat en årlig samhällskostnad för rökningen på minst 30 miljarder kronor.

30 miljarder kronor. Varje år. För verksamheter ”nedströms” – att behandla och vårda de redan skadade. Självklart ska de ha vård – god vård – oavsett hur skadan uppkommit. Det är en grundbult i sjukvården.

Men dessa förhållanden är påverkbara! Regeringen vill påverka och har, efter internationellt mönster, anammat ett perspektivskifte och ett måldatum – år 2025 ska rökningen ha reducerats till mindre än fem procent i befolkningen och därmed inte orsaka en så stor sjukdomsbörda som i dag.

För detta krävs ett konsekvent införande av tobakskonventionens åtgärder. Information om dessa och varför de behövs ökar acceptansen i befolkningen. Att inte få ut denna information lämnar fältet öppet för välkänd desinformation från tobaksindustrin och dess förlängda armar i marknadsföringskedjan. Kom ihåg vad vi lärde oss av införandet av rökfria krogar – det ”omöjliga” blev en succé!

Förebyggande arbetet viktigt

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och andra frivilligorganisationer vill genom omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och informationsspridning medvetandegöra politiker, andra beslutsfattare och media om tobaksindustrins destruktiva taktik att förhindra, förminska och fördröja samhällets förebyggande åtgärder.

På samma sätt som samhället inte förmått finansiera (lung-)cancerforskning så är det förebyggande arbetet ”uppströms” inte tillräckligt finansierat av allmänna medel. Men kanske finns någon hälsofrämjande själ där ute i verkligheten som förstår värdet av en strukturerad förebyggande verksamhet och vill bidra till en sådan? Och få se sina barnbarn växa upp i ett rökfritt Sverige.

Göran Boëthius

docent ordförande Tobaksfakta – oberoende tankesmedja