Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trots att coronautbrottet i huvudsak präglats av personliga tragedier och stora ekonomiska svårigheter så måste vi också se positivt på många av de förändrade arbetssätt som krisen för med sig, menar debattörerna. Bild: Isabell Höjman/TT
Trots att coronautbrottet i huvudsak präglats av personliga tragedier och stora ekonomiska svårigheter så måste vi också se positivt på många av de förändrade arbetssätt som krisen för med sig, menar debattörerna. Bild: Isabell Höjman/TT

Omställningen av vården viktigare än någonsin

Kriser som coronapandemin innebär många nya arbetssätt för vården. Nu är det viktigare än någonsin att vi drar lärdomar av förändringarna och se till så vi kommer ut starkare på andra sidan, skriver Cecilia Andersson partistyrelseledamot Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige befinner sig just nu i en situation som vi inte upplevt på generationer. Coronavirusets fulla effekt är svår att överblicka i dag, men vi ser redan hur alla i samhället drabbas på ett eller annat sätt. Extra tydligt är detta i vården, där många verksamheter nu arbetar under ett oerhört hårt tryck och där vårdpersonalen varje dag står för närmast heroiska insatser.

Patienter missar möten

Ett annalkande orosmoln är dock att många patienter inte dyker upp till inbokade vårdmöten, vilket innebär ökade vårdköer med obehandlade patienter. Därför behöver patienter tydligare uppmanas att avboka och boka om för att ge vården bättre planeringsförutsättningar och därmed kunna hjälpa fler patienter i behov vård.

Trots att coronautbrottet i huvudsak präglats av personliga tragedier och stora ekonomiska svårigheter så måste vi också se positivt på många av de förändrade arbetssätt som krisen för med sig.

Ska vi kunna kompetensförsörja hälso- och sjukvården även framgent krävs ett antal olika reformer. I Västra Götalandsregionen har ett omställningsarbete påbörjats så att fler ska kunna få sin vård i hemmet, genom bland annat mobila team. Digitala vårdmöten som används allt mer i dessa tider kommer också att bidra till en omställning och en smartare resursanvändning i framtiden.

Träffa samma läkare

Fast läkarkontakt är en annan viktig reform, speciellt för de med störst vårdbehov. Undersökningar visar att även personer som sällan är i behov av vård känner en ökad trygghet när det finns en namngiven fast läkarkontakt vid vårdcentralen. Redan förra sommaren fattade regionen beslut om att införa en särskild ersättning till de vårdcentraler som kan erbjuda fast läkarkontakt till större delen av sina patienter, med fokus på de mest sköra med stora vårdbehov.

Även på nationell nivå har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen, inom ramen för januariavtalet, förhandlat fram ett förslag på en primärvårdsreform som betonar vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill ha en fast läkarkontakt får det.

Positiva effekter av coronapandemin

Trots att coronautbrottet i huvudsak präglats av personliga tragedier och stora ekonomiska svårigheter så måste vi också se positivt på många av de förändrade arbetssätt som krisen för med sig. Sjukvården stod redan innan coronaviruset inför en omställning för att bättre kunna möta invånarnas framtida vårdbehov. Det behovet finns kvar. Kriser gör att vi snabbt måste finna nya arbetssätt och använda vårdresurser på ett smartare sätt. Nu är det viktigare än någonsin att vi drar lärdomar av det här och ser till att vi kommer ut starkare på andra sidan.

Cecilia Andersson (C), partistyrelseledamot

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande Centerpartiet Västra Götaland

LÄS MER: DEBATT: Bristande patientsäkerhet på äldreboendena beror på yrkets låga status