Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hans Cedermark, Gårdagruppen

Ompröva Västlänken - bygg något alla vill ha

Västlänken har en mycket begränsad betydelse för regiontrafiken och betyder inget alls för hela Sverige eller Europa. Vad som däremot har stor betydelse för regionens utveckling är en ökning av kapaciteten på de inkommande järnvägarna Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan, Boråsbanan och Västkustbanan, skriver Hans Cedermark, Gårdagruppen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hans Cedermark, Gårdagruppen
Hans Cedermark, Gårdagruppen

Gårdagruppen, som består av arkitekter, civilingenjörer och byggare, undersöker om det inte finns en lösning på Göteborgs trafikproblem som är bättre än Västlänken. Gårdagruppen har analyserat Västlänken och kommit fram till följande.

Västlänken ger varken ökad turtäthet, kortare restider eller resandeökning. Västlänken är samhällsekonomiskt olönsam. Anläggningskostnaderna är klart underskattade. Västlänken ger bestående skador på natur- och kulturmiljön i Göteborg. Det är risk för grundvattensänkning som skadar grundläggningen av äldre bebyggelse i Västlänkens närhet.

Bygget av Västlänken innebär även att riktvärden för luftkvaliteten överskrids under lång tid. En klimatkalkyl baserad på Trafikverkets egna uppgifter visar att Västlänken aldrig kommer att kunna betala sin miljöskuld. Säkerheten vid utrymning från Västlänken är avsevärt sämre än den för Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, eftersom kravet på själutrymning inte är uppfyllt. Västlänken tar inte hänsyn till nya förutsättningar som exempelvis den expansiva stadsutvecklingen på Hisingen eller ny järnväg Oslo - Göteborg - Köpenhamn.

Finns en bättre lösning

Gårdagruppen har visat att det finns åtminstone en bättre lösning – Gårdalänken – presenterad på hemsidor och utställning på Stadsbiblioteket. Gruppen har haft dialoger med ledande politiker och tjänstemän i staden samt chefer på Trafikverket. I diskussioner med politikerna kom ofta fram argument som att Västlänken är till för att öka kollektivresandet och kan inte ifrågasättas.

Bortser från folkviljan

I samband med valet 2014 anordnades en folkomröstning om införandet av trängselskatt i Göteborg. Resultatet blev att 57 procent röstade emot trängselskatten och det berodde till stor del på att frågan sammankopplades med Västlänken. Politiker i Göteborg hade före omröstningen deklarerat att folkomröstningens resultat skulle vara vägledande i besluten. Så blev det inte.

För en tid sedan bjöd Gårdagruppen in Kristina Jonäng (C), politiker i Västra Götalandsregionen och fick ett utförligt svar där hon avböjde att komma. Så här skriver hon:

”Jag tycker det känns som bortkastad tid att diskutera alternativ till Västlänken och därmed ifrågasätta hela Västsvenska paketet nu när besluten sedan sju år tillbaka är fattade och de flesta nödvändiga prövningar är avgjorda. … Jag står upp för saker som jag tycker är fel, men jag är också övertygad om att man bör ansluta sig till huvudförslag med så stora infrastruktursatsningar som Västsvenska paketet på 35 miljarder kronor. Att i detta läget medverka till diskussioner om alternativ till Västlänken är, enligt mitt sätt att se, att gå emot folkviljan om bättre infrastruktur för hela Västsverige och i grunden för hela Sverige samt delar av Europas behov. Sträckningen av Västlänken må ogillas av invånare och boende i staden Göteborg. Men frågan handlar egentligen om andra saker, om att ha en smidig infrastruktur i hela landet som svarar upp mot den kapacitet som ett helt land kräver. … Det fanns en politisk bredd i hela Västsverige och i regering och riksdag som var kompakt. Vad får Er att tro att något av dessa partier ska backa sju år efter beslutet?”

Aldrig bortkastad tid

Det kan väl inte vara bortkastad tid att prata med engagerade väljare? Västsvenska Paketet och Västlänken är inte samma sak. Beslutet att ta med Västlänken i Västsvenska Paketet 2010 fattades på ett ofullständigt underlag. Det har vi fått bekräftat av en av dem som var med när statens förhandlare träffade kommunala och regionala representanter för att sy ihop ett avtal.

Det är inte så enkelt som att några göteborgare ogillar sträckningen. Det handlar om att hela Göteborgs utveckling, natur- och kulturvärden, göteborgarnas hälsa och dagliga liv ställs mot ett förödande ingrepp som motiveras med ett mycket dyrt kollektivtrafikprojekt utan någon samhällsnytta.

En gammal idé

Västlänken är en gammal idé från Göran Johanssons tid om att Göteborg inte har råd att bygga en tunnelbana i Göteborgsleran och därför ska staten bygga en underjordisk järnväg. Precis som Kristina Jonäng vill vi i Gårdagruppen försöka rätta till saker som vi anser vara fel och det är det vi vill diskutera.

Västsvenska Paketet finansieras till största delen med statliga medel och trängselskatt. Vi kritiserar inte hela Västsvenska paketet, men det måste vara möjligt för Göteborgs stad att ta upp förhandlingar med övriga parter om att byta ut en illa vald komponent till något som är bättre. Gårdagruppen anser att trängselskatten bör vara kvar.

Gårdagruppens arbete har helt klart påverkat göteborgarnas inställning till Västlänken. SOM-institutets återkommande undersökningar visar att det är allt färre som uppskattar Västlänken. Enligt den senaste är det bara är 28 procent av göteborgarna som anser att Västlänken är bra eller ganska bra. Är inte det ett uttryck för folkviljan? Om bygget sätts igång blir sympatisörerna i Göteborg troligen ännu färre.

Hur man följer folkviljan

Prövningen av Västlänken i mark- och miljööverdomstolen kommer nog inte att vara avslutad före valet i höst. Det är mycket som talar för att förtroendevalda under tiden bör stanna upp och tänka efter. Ompröva Västlänken och bygg något som är bättre, något som folk vill ha!

Vi är överens om att Göteborgsregionen behöver fler spår för pendeltågstrafiken. Men det behövs också en snabbspårvägsring runt centrala staden med fler broar till Hisingen, en högklassig järnväg till Landvetter, Borås, Jönköping och Stockholm, och inte minst en bättre järnväg till Oslo.

Västlänken är en föreslagen lokal järnvägsslinga för pendeltågstrafik inom Göteborg. Den har en mycket begränsad betydelse för regiontrafiken och betyder inget alls för hela Sverige eller Europa. Vad som däremot har stor betydelse för regionens utveckling är en ökning av kapaciteten på de inkommande järnvägarna Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan, Boråsbanan och Västkustbanan.

Hans Cedermark

Gårdagruppen