Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den ensidiga koncentrationen av boendealternativ i våra utsatta områden måste brytas. Ombildningar av hyresrätter är ett av flera sätt att göra boendekarriär. Vi har därför  svårt att se hur ett socialt ansvarstagande kan möta så hårt motstånd från Hyresgästföreningen, skriver debattören.
Den ensidiga koncentrationen av boendealternativ i våra utsatta områden måste brytas. Ombildningar av hyresrätter är ett av flera sätt att göra boendekarriär. Vi har därför svårt att se hur ett socialt ansvarstagande kan möta så hårt motstånd från Hyresgästföreningen, skriver debattören.

Ombildningar av hyresrätter bidrar till integrationen

Ett av Alliansens budgetförslag handlar om ombildningar i allmännyttans bestånd från hyresrätter till bostadsrätter – vilket Hyresgästföreningen nu protesterar mot. I stället för att se ombildningar som ett hot, bör man se den större nyttan med mer blandade områden för en bättre sammanhållen stad, skriver Christina Heikel, Fastighetsägarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg brottas med segregation och bostadsbrist. Nyproduktionen är viktig för att följa befolkningsutvecklingen, samtidigt som de demografiska utmaningarna med en växande stad är många. Befolkningen växer till största del med personer från utlandet samt ungdomar som flyttar in från olika delar av landet för att studera eller söka jobb. Samtidigt har vi en nettoutflyttning av familjer i arbetsför ålder – en utveckling som dessutom accelererat under de senaste åren. Det behövs en politik som möjliggör fler tillgängliga hyresrätter och större möjligheter att äga sin bostad inom staden.

Polariserande budskap

Den 4 november samlas kommunfullmäktige för att besluta om vilken budget som ska gälla i Göteborg under nästa år. I en omfattande och kostsam annonskampanj manar Hyresgästföreningen (HGF) till demonstrationer vid Gustaf Adolfs torg mot renoveringar och den styrande Alliansens budgetförslag som bland annat föreslår ombildningar i allmännyttans bestånd från hyresrätter till bostadsrätter. Enligt budgetförslaget ska resurserna som frigörs genom ombildningar återinvesteras lokalt i området.

Den styrande Alliansen har i sitt budgetförslag en målsättning att Göteborg till år 2025 inte ska ha några områden som bedöms som särskilt utsatta. Det är ett ambitiöst mål, men vi tror att ett politiskt ledarskap i kombination med engagerade och långsiktiga bostadsbolag är rätt väg att gå för att nå dit.

Vi beklagar HGF:s polarisering av upplåtelseformerna. I stället behövs ett stort utbud av blandade boendeformer i staden och inte minst i våra utsatta områden. Det är också givet att miljonprogramsområdena är i stort renoveringsbehov efter många år av eftersatt underhåll. Vi talar om stammar i bristning men också invändigt uttjänta lägenheter.

Ensidigheten i såväl ägarstrukturen som upplåtelseformerna behöver därför en bättre blandning, i kombination med nödvändig upprustning

I Göteborg finns det sex stadsdelar på polisens lista över särskilt utsatta områden: Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Här byggdes nästan allt som hyresrätter under 1950- och 60-talen och det mesta ägs i dag av kommunen. Ensidigheten i såväl ägarstrukturen som upplåtelseformerna behöver därför en bättre blandning, i kombination med nödvändig upprustning. Tillsammans kan dessa strategier bidra till att vända utvecklingen i utsatta områden.

Gårdsten ett positivt exempel

Till skillnad mot HGF tycker vi att Gårdsten är ett positivt exempel på hur ett – i detta fall kommunägt – bostadsbolag genom ett engagerat förvaltarskap och en god samverkan med både civilsamhälle, myndigheter och kommun lyckats vända en negativ utveckling. Polisen klassar sedan den 1 mars i år inte längre Gårdsten som ett särskilt utsatt område.

Renoveringar är ett sätt att ge dem som hyr sin bostad möjlighet till bostadskarriär och att med en högre standard bo kvar i det område där man känner sig hemma

Hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform. Renoveringar är ett sätt att ge dem som hyr sin bostad möjlighet till bostadskarriär och att med en högre standard bo kvar i det område där man känner sig hemma. En annan väg till bostadskarriär är att ge fler möjligheten att äga sitt boende, särskilt i områden som i dag domineras av hyresrätter. En försäljning till befintliga hyresgäster, som en ombildning innebär, ger helt andra förutsättningar att bryta segregation och skapa en långsiktigt positiv utveckling. I stället för att se ombildningar som ett hot, bör man se den större nyttan med mer blandade områden för en bättre sammanhållen stad.

Den tredje vägen, jämte upprustning och försäljning till hyresgästerna, är att kommunen också säljer delar av sitt hyresbestånd till långsiktiga och ansvarstagande privata fastighetsbolag.

Hyresgästföreningen protesterar mot politiska förslag om att ge fler möjlighet att äga sina hem och att rusta upp ett förfallet hyresbestånd

Hyresgästföreningen protesterar mot politiska förslag om att ge fler möjlighet att äga sina hem och att rusta upp ett förfallet hyresbestånd. Vi har svårt att se hur ett socialt ansvarstagande kan möta så hårt motstånd. Våra utsatta områden måste ges förutsättningar och den ensidiga koncentrationen av boendealternativ brytas. Göteborg behöver nyproduktion av alla boendeformer men också en bättre utveckling av det befintliga bostadsbeståndet för att växa hållbart. Vi kan lösa vår tids ödesfrågor om vi tar oss ur den polariserade debatten och verkar tillsammans för den stad vi gemensamt värnar.

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Göteborg