Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Investeringskostnaderna i en förening där 20 procent vill skaffa laddbox landar på mellan 50 - till 60 000 kronor per person efter att elnät (som måste byggas för alla), handläggningskostnader och laddbox med installation betalats. Regeringens stöd Klimatklivet kan sedan reducera kostnaden med 15 000 kr per person. Totalt sett handlar det om en process på kanske 2,5 år, skriver debattören. Bild: 	Janerik Henriksson/TT
Investeringskostnaderna i en förening där 20 procent vill skaffa laddbox landar på mellan 50 - till 60 000 kronor per person efter att elnät (som måste byggas för alla), handläggningskostnader och laddbox med installation betalats. Regeringens stöd Klimatklivet kan sedan reducera kostnaden med 15 000 kr per person. Totalt sett handlar det om en process på kanske 2,5 år, skriver debattören. Bild: Janerik Henriksson/TT

Om vi vill få fler att köpa elbil måste folk kunna ladda bilen hemma

Samfälligheters chans att uppföra laddpunkter till sina bilar måste förbättras genom att regeringen reducerar Lantmäteriets roll i processen och gör om sin stödform Klimatklivet, skriver Jonathan Lindgren, Villaägarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det går snabbt nu. Under våren har nyregistrering av elbilar passerat bensinbilar. I Göteborg utgör laddbara bilar 65 procent av nybilsförsäljningen. SVT visade nyligen hur vi vid årets slut kommer ha cirka 20 bilar per ladduttag. Men att ha en elbil och förlita sig på publika laddplatser går inte ihop.

Att kunna ladda sin bil vid bostaden är däremot ett tryggt sätt sedan bege sig ut i världen ”fulltankad”. Men för den som bor i en samfällighet väntar stora kostnader samt omständlig byråkrati att överkomma. Det finns i dag cirka 30 000 samfälligheter med över en miljon hushåll. Flera av dem är renodlade vägsamfälligheter men många har ansvar för p-platser och garage. För de boende i samfällighet tar Lantmäteriets handläggning mycket lång tid. Detta måste åtgärdas.

Lång process

Tvister ska kunna undvikas genom att upprätta en undersamfällighet för de i föreningen som vill kunna ladda. Men även detta kräver en handläggning att behandla samtidigt med ansökan. Ett ärende innebär ett års kötid följt av ett års handläggning. Därefter följer arbetet med att upphandla installatör och få arbetet gjort.

Investeringskostnaderna i en förening där 20 procent vill skaffa laddbox landar på mellan 50 - till 60 000 kronor per person efter att elnät (som måste byggas för alla), handläggningskostnader och laddbox med installation betalats. Regeringens stöd Klimatklivet kan sedan reducera kostnaden med 15 000 kr per person. Totalt sett handlar det om en process på kanske 2,5 år. Det ska inte behöva vara så.

När Lantmäteriet möter krav på snabbare handläggning har svaret under många år varit att man ska förbättra sina interna rutiner. Till detta tycks regeringen ha en klockartro. Riksrevisionen tycks däremot fått nog och uppmanar till översyn av såväl regelverket för fastighetsbildning som avgiftsmodellen hos Lantmäteriet.

Om då även boende i samfälligheter kan ladda sin bil hemma ökar chanserna för samhället att möta sina klimatmål och privatbilister kan frigöra sig från fossila bränslen till en rimlig kostnad och tidsrymd

Höga kostnader kan minska i takt med att allt fler i föreningen blir intresserade, men att behöva vänta två år på Lantmäteriet är avskräckande.

För att hushåll i samfällighet ska få chansen till laddbox behöver Lantmäteriet som instans reduceras till ett digitalt anmälningsärende. Stödet från Klimatklivet behöver också stödja föreningen som helhet så att kostnaden med det utbyggda elnätet dimensioneras efter hela föreningen snarare än enbart gruppen som vill ha laddboxar.

Sverige har ett av världens mest ambitiösa klimatmål för transporter. En elektrifierad bilflotta är nödvändig om målet ska nås.

Om då även boende i samfälligheter kan ladda sin bil hemma ökar chanserna för samhället att möta sina klimatmål och privatbilister kan frigöra sig från fossila bränslen till en rimlig kostnad och tidsrymd.

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarna