Mobilen är i dag livets fjärrkontroll som används till allt från att betala räkningar, boka resor, öppna bilen, deklarera och hålla oss uppdaterade. Men när vi ska rösta är det fortfarande papperslappar som gäller. Att kunna rösta via mobilen skulle sänka tröskeln att delta i allmänna val, särskilt för de grupper där valdeltagandet är lågt, skriver debattören.
Mobilen är i dag livets fjärrkontroll som används till allt från att betala räkningar, boka resor, öppna bilen, deklarera och hålla oss uppdaterade. Men när vi ska rösta är det fortfarande papperslappar som gäller. Att kunna rösta via mobilen skulle sänka tröskeln att delta i allmänna val, särskilt för de grupper där valdeltagandet är lågt, skriver debattören. Bild: Tim Aro/TT

Öka valdeltagandet bland unga med röstning i mobilen

Vi använder våra mobiltelefoner till att betala räkningar, boka läkartider och deklarera, men när vi ska rösta är det papper och penna som gäller. Samtidigt går valdeltagandet ner bland såväl unga som utrikes födda. Med ett EU-val runt hörnet är det dags att väcka frågan om mobilröstning till liv i IT-nationen Sverige, skriver Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I en tid då valdeltagandet minskar och den demokratiska delen av världen krymper, är det viktigt att säkerställa att alla röster blir hörda. Det förhållandevis låga valdeltagande bland unga och socioekonomiskt utsatta grupper är ett hot mot den representativa demokratin. Att införa mobilröstning som komplement är en möjlighet att göra det enklare för dessa grupper att delta i valen. Mobilen är en central del av många ungas vardag, och att kunna rösta via denna plattform skulle sänka tröskeln för politiskt engagemang.

Enligt SCB:s officiella statistik sjönk valdeltagandet bland 18- till 29-åringar från 47 till 44 procent i senaste EU-valet, och i gruppen utrikes födda var valdeltagandet bara 36,8 procent. Skillnaden mellan utrikes och inrikes födda var hela 22 procentenheter och trenden är ökande.

ANNONS

Öka valdeltagandet

I riksdagsvalet ser vi samma utveckling, valdeltagandet bland unga med utländsk bakgrund minskade med cirka tio procentenheter mellan riksdagsvalen 2018 och 2022 enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som släpptes tidigare i år. Samtidigt lyser debatten om hur vi kan öka valdeltagandet i dessa grupper med sin frånvaro. Att ny teknik kan vara en del av lösningen i IT-nationen Sverige diskuteras knappt.

Mobilen är i dag livets fjärrkontroll som används till allt från att betala räkningar, boka resor, öppna bilen, deklarera och hålla oss uppdaterade. Men när vi ska rösta är det fortfarande papperslappar som gäller. Att kunna rösta via mobilen skulle sänka tröskeln att delta i allmänna val, särskilt för de grupper där valdeltagandet är lågt.

Erfarenheter från andra sektorer visar att vi kan lita på mobilteknik när det gäller betalningar och andra tjänster med stora krav på säkerhet och integritet, men valfrågan kräver givetvis extra stor hänsyn och försiktighet. Valfusk, cyberattacker, operationspåverkan och störningar kan äventyra både valhemligheten och valresultatet. Men med dagens avancerade säkerhetslösningar är mobilröstning möjligt redan i dag.

Fler röstade online

I Estland infördes möjligheten att rösta via internet redan år 2005 och i det senaste riksdagsvalet var det fler estländare som röstade online än med fysiska röstsedlar. Även om det ännu inte är möjligt att rösta med mobiltelefonen i Estland så är landet ett exempel på att med rätt tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder så kan digital röstning fungera.

ANNONS

Traditionen att gå till vallokalen på valdagen är värd att slå vakt om och vårda. Men i en situation där stora grupper i samhället inte gör sina röster hörda, måste vi göra allt vi kan för att öka valdeltagandet bland dessa grupper, annars riskerar vår demokratis legitimitet att urholkas. Låt mobilröstning bli ett komplement till att besöka vallokalen på valdagen.

I Sverige utreddes frågan om internetröstning redan 2013. Då föreslogs att man skulle testa att rösta online i några kommuner under valet 2018, men förslaget genomfördes aldrig.

Att ”ligga på sofflocket” hade inte längre behövt varit lika med att inte rösta, tvärtom

Nu har tio år passerat och säkerhetstekniken har gått framåt med sjumilakliv. Att ”ligga på sofflocket” hade inte längre behövt varit lika med att inte rösta, tvärtom. Tekniken som skulle göra det möjligt att rösta med mobilen är redan på plats. Valhemligheten ska givetvis värnas och säkerheten måste kunna garanteras, men i en situation där valdeltagandet bland unga och utrikes födda sjunker måste vi se bortom hindren och hitta nya lösningar.

Jag ber därför regeringen att väcka liv i den slumrande frågan om mobilröstning och tillsätta en ny utredning. Vi inom telekombranschen är beredda att hjälpa till med expertis, resurser, teknik och kunnande. Vem vet, kanske kan mobilröstning även bli en svensk exportvara när vi vänt och vridit på alla aspekter av mobilröstning, för ökad demokrati i hela världen.

ANNONS

För frågan är inte om vi kommer att kunna rösta med mobiltelefonen i framtiden utan när. Tills dess uppmanar jag alla att den 9 juni stoppa mobilen i fickan och ta en promenad till närmaste vallokal.

Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige

ANNONS