Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Oetiska och okunniga beslut om djurförsök

DEBATT: De djurförsöksetiska nämnderna saknar kompetens kring djuretik och alternativa metoder. Och godkänner slentrianmässigt de flesta ansökningar om djurförsök hur onödiga de än är, skriver Camilla Björkbom, Djurens Rätt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Djur drogas, tvångsmatas och tvingas röka i plågsamma djurförsök i Sverige i dag.

Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt

Djurförsök brukar legitimeras med att de är en del i viktig forskning som syftar till att hitta botemedel mot allvarliga sjukdomar, men mängder av djur lider svårt och dödas i djurförsök som är helt onödiga.

I Linköping injiceras möss med ”nätdroger” och i Göteborg testas giftiga substanser på hundar som kan få allvarliga symptom såsom andningsbesvär eller ihållande kramper.

När jag läser igenom de ansökningar om djurförsök som nämnderna godkänt ryser jag inför tanken på att den etiska nämnden i Uppsala nyligen godkände ett djurförsök som innebär att unga råttor ges alkohol och andra droger samt utsätts för en otrygg uppväxtmiljö i syfte att se hur ett tidigt intag påverkar hjärnan och senare alkohol- och drogkonsumtion.

Utförs trots bättre alternativ

Alkohol- och drogstudier på råttor avhjälper knappast samhällsproblemet med missbruk och socioekonomisk utsatthet. Djurförsök utförs trots att lösningen på problemet finns någon annanstans. Ett annat exempel är cancerforskning där djurförsök utförs även när det finns modernare och bättre alternativ. Detta går rakt emot intentionen om att djurförsöken ska minska.

Enligt 19 § Djurskyddslagen får djurförsök endast äga rum om syftet inte kan uppnås med någon alternativ metod, men valet av djurförsök som metod känns som en hopplös upprepning och djurförsök används slentrianmässigt. Att göra försök på djur är begränsat, djuren kommer alltid att skilja sig från människor, medan de moderna djurfria metoderna kan utvecklas och bli mer precisa.

Alla djurförsök som genomförs i Sverige ska ha blivit godkända av en djurförsöksetisk nämnd. Dessa nämnder finns i Umeå, Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö/Lund och Göteborg, där också en stor del av djurförsöken utförs. Det kan låta betryggande att alla djurförsök som genomförs i Sverige ska ha godkänts av en djurförsöksetisk nämnd, men de etiska nämnderna har ingenting med etik att göra. Nämnderna saknar både kompetens och mod för att avslå ansökningar från forskarvärlden, trots att stöd för att göra så finns i djurskyddslagen. Ett faktum som reflekteras i att 98 procent av ansökningarna om djurförsök godkänns, hur onödiga försöken än är och oavsett det lidande de åsamkar djuren.

Måste få bättre kompetens

Nämnderna består till hälften av lekmän och samtliga ledamöter utför arbetet ideellt (de ersätts med ett arvode). Under 2013-2015 har allt fler omfattande och komplexa ansökningar inkommit till nämnderna vilket försvårar prövningen ytterligare delvis på grund av att ansökningar numera kan godkännas för fem år, mot tidigare tre år. De regionala djurförsöksetiska nämnderna behöver ha etologisk kompetens, kunskap om alternativa metoder samt objektiv veterinärmedicinsk kompetens.

Efter att ledamöter nominerade av Djurens Rätt kämpat för att föra djurens talan i de djurförsöksetiska nämnderna i över 30 år står det bortom all tvivel att de nämnderna inte fungerar. De har blivit ett alibi för att fortsätta genomföra djurförsök. Det var inte det som var syftet med deras inrättande. Några nämnder verkar se som sin uppgift att bistå forskarna med hjälp så att de kan få sina ansökningar godkända. Det händer att beredningsgrupper får lägga ner orimligt mycket tid på att få fason på dåligt skrivna ansökningar om djurförsök från forskarna.

En allt större del av djuren som vi ser utsättas för djurförsök är genmanipulerade för att utveckla vissa sjukdomar som forskarna vill undersöka närmare. En del genmanipulerade djur är så svårt sjuka eller skadade att de avlider redan i samband med födseln eller kort därefter.

Många moderna metoder

Att vara emot djurförsök betyder inte att vara emot vetenskaplig och medicinsk utveckling. Tvärtom. Det finns många fina exempel på moderna och sofistikerade metoder som redan i dag har ersatt vissa djurförsök.

Först och främst måste det städas upp i de djurförsöksetiska nämnderna där det i dag varken finns kompetens kring djuretik eller alternativa metoder. Vidare har regeringen ett ansvar att bidra till att alternativa metoder utvecklas. De 13 miljoner kronor som staten årligen avsätter är alldeles för lite för att kunna göra märkbar skillnad. Det krävs seriösa satsningar på att utveckla de moderna alternativen till djurförsök.

Camilla Björkbom

förbundsordförande, Djurens Rätt