I våra respektive reglementen står det att skattemedel ska gå till organisationer och föreningar som står för demokratiska värderingar och som är öppna för alla, skriver debattörerna.
I våra respektive reglementen står det att skattemedel ska gå till organisationer och föreningar som står för demokratiska värderingar och som är öppna för alla, skriver debattörerna. Bild: Agnes Stuber

Odemokratiskt att karnevalen bjuder in alla partier utom SD

Hammarkullekarnevalens general Tony Paraths uttalande om att alla partier bjuds in till karnevalen utom SD är häpnadsväckande och går strikt emot de reglementen staden och regionen har fattat i respektive fullmäktige, skriver Jörgen Fogelklou och Zandra Pettersson, Sverigedemokraterna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Förra veckan gick den 46:e Hammarkullekarnevalen av stapeln. Vi är många som ända sedan 1974 upplevt den på nära håll. Vi har både familjemedlemmar och vänner som deltagit i karnevalen som musikanter, dansare och vanliga festivaldeltagare.

Karnevalen bygger mycket på frivilligt ideellt arbete. Det är tusentals obetalda timmar med slit och sena nätter som ligger bakom att karnevalen genomförs år efter år. Det räcker dock inte alltid till. Förutom externa sponsorer går både Västra Götalandsregionen och kommunen in med skattemedel. Det vill säga pengar som vi alla gemensamt betalat in till kommun och region som ett skattekollektiv.

I våra respektive reglementen står det att skattemedel ska gå till organisationer och föreningar som står för demokratiska värderingar och som är öppna för alla.

ANNONS

Häpnadsväckande uttalande

Döm om vår förvåning när vi läser i GP:s artikel där Moderaterna anklagar Vänsterpartiet för att ha köpt Hammarkullekarnevalen att karnvevalgeneralen Tony Parath har uttalat sig så här: ”Moderaterna har ju fått samma propåer som alla andra partier, utom SD”

Det är ett häpnadsväckande uttalande. Ett uttalande som går strikt emot de reglementen staden och regionen har fattat i respektive fullmäktige.

I Sverige får man tycka och yttra sig fritt inom yttrandefriheten. Det är någonting fint och något bra som vi ska bejaka. Alla får tycka precis vad de vill om vårt parti, precis som man får lov att göra om vilket parti som helst. Oavsett om det är ett litet, eller Sveriges näst största. Mellan 3,4 procent – 9,3 procent av invånarna i Hammarkullens tre valdistrikt lade sin röst på Sverigedemokraterna i valet 2022.

Vad man dock inte får, i varje fall inte inom vår kommun och region, är att exkludera ett parti från ett event som samtidigt lyfter skattefinansierade bidrag

Vad man dock inte får, i varje fall inte inom vår kommun och region, är att exkludera ett parti från ett event som samtidigt lyfter skattefinansierade bidrag. Oaktat om det är ett uppskattat kulturevenemang eller inte. Det har vi ett beslut på.

Våra gemensamma skattemedel ska helt enkelt inte finansiera odemokratiska föreningar. Vi kommer naturligtvis avkräva en förklaring, alternativt se över om Hammarkullekarnevalen överhuvudtaget är berättigad till framtida medel och om de kan bli återbetalningsskyldiga.

ANNONS

Avslutningsvis vill vi dock ta Tony Parath på ordet angående talare från stora scenen.

” – Jag skiter egentligen vilken person det är, utan vi tittar på epitet, vilket jobb och vilken plats.”

Sverigedemokraterna står gärna till förfogande nästa år. Det skulle kunna överbrygga en hel del missförstånd och skulle öppna upp för fler demokratiska samtal. Det är något vår stad och land behöver.

Jörgen Fogelklou Kommunalråd Göteborg (SD)

Zandra Pettersson Ledamot Kulturnämnden VGR (SD)

ANNONS