Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Oansvarigt att outbildad personal ska avgöra vem som behöver ambulans

För att avgöra vem som har störst behov av snabb vård krävs specialistkompetens och erfarenhet, särskilt hos personer med komplex sjuklighet och flera behandlade sjukdomar, skriver Niklas Forsberg och Martin Hernborg, sjuksköterskor Sjukvårdens Larmtjänst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionens egen larmcentral, Sjukvårdens Larmcentral startade 2018 för att möta det ökande behovet av att prioritera och hjälpa människor rätt i vården, ett behov som syntes tydligt i ambulansens statistik över ökande antal utryckningar och överbelamrade akutmottagningar i hela regionen.

Nyligen släpptes en utredning som ska guida regionens politiker att fatta beslut om hur Sjukvårdens Larmcentral ska utformas framåt. I dag är det företaget SOS Alarm som ansvarar för 112 och dirigerar ambulanserna, medan vårdpersonal på Sjukvårdens Larmcentral pratar med patienterna och gör den medicinska prioriteringen, det vill säga avgör vilken patient man skickar ambulans till först. Utredningen föreslår att SOS Alarm ska ta över den första medicinska bedömningen. Det innebär att personer utan sjukvårdslegitimation eller vårderfarenhet ska prioritera patientens behov av vård med hjälp av en algoritm.

Oroar oss

Förslaget förvånar och oroar oss och våra kollegor. Det som driver oss är omtanken om de som ringer 112 och behöver hjälp. För att avgöra vem som har störst behov av snabb vård krävs specialistkompetens och erfarenhet, särskilt hos personer med komplex sjuklighet och flera behandlade sjukdomar. Om förslaget blir verklighet betyder det att möjligheten att hjälpa människor rätt i ett tidigt skede riskerar att gå förlorad. Det slösar regionens resurser genom lägre träffsäkerhet i bedömning och utsätter patienter för onödigt många vårdkontakter.

Sjukvårdens Larmcentral är först i värden att rädda liv med en drönarburen hjärtstartare. Vi aktiverar alla resurser i Västra Götalandsregionen, från ambulanshelikopter till mobila sjukvårdsteam som erbjuder vård till patienten i hemmet, ambulans och kommunal sjukvård. Vi ser patientens behov och kan hjälpa patienten rätt eftersom vi vet hur sjukvården är organiserad. Det vi gör får ringar på vattnet. Vi sparar resurser i flera led och värdet för patienten kan inte mätas i pengar.

För att på ett säkert sätt kunna skilja på vad som är livshotande och vad som kan vänta, krävs specialistkunskap och flerårig erfarenhet

I vårt arbete ser vi att samhällets behov av vård och frågor om olika sjukdomssymptom ökar. I dagens informationssamhälle är man van att få snabba svar. Det gör att många söker vård tidigt även för ofarliga, självläkande skador och sjukdomar. För att på ett säkert sätt kunna skilja på vad som är livshotande och vad som kan vänta, krävs specialistkunskap och flerårig erfarenhet. Det är ett hantverk, ibland gäller det att omedelbart se ett livshotande tillstånd och ibland läsa mellan raderna. Felaktiga prioriteringar riskerar att leda till längre väntetider för de som behöver vård akut. Ambulansens kapacitet är begränsad och för varje högprioriterad utryckning riskerar andra patienter att få vänta, ibland i timtal.

Sjukvårdens Larmcentral går i linje på Västra Götalandsregionens mål om att öka den nära vården för invånarna och möjliggöra rätt vård, i rätt tid baserat på patientens behov. Det finns ingen algoritm som klarar det. Det krävs en människa med förmåga att tolka och värdera symtom, flerårig erfarenhet av akuta sjukdomar och tillstånd samt förståelse för den svenska sjukvårdens uppbyggnad och resurser. Sjukvårdens Larmcentral erbjuder allt detta.

Livräddande insatser

Nu har politikerna ett mycket viktigt beslut att fatta. Vill man ta steget tillbaka eller ta steget framåt och ge regionens invånare fler möjligheter? Vår kompetens erbjuder livräddande insatser och vägledning som förändrar människors liv.

Västra Götaland behöver en ledningscentral för sjukvård utanför sjukhus, en satsning där ger ringar på vattnet. Vi hoppas att våra politiker i den fortsatta processen vänder sig till oss på larmcentralen innan beslut fattas. Vi ser fram emot att ger er en bättre bild av det arbete vi utför – dess möjligheter och potential. Informerade beslut skapar alltid bättre långsiktighet.

Niklas Forsberg, leg. specialistsjuksköterska och skyddsombud i Vårdförbundet

Martin Hernborg, leg. specialistsjuksköterska och sektionsledare på Sjukvårdens Larmcentral