Vidare har det till dags datum inte gjorts trovärdiga ekonomiska konsekvensanalyser av en eventuell flytt, vilket är problematiskt och associerat med betydande risk för såväl mottagande fakultet och institutionerna som skall flytta, skriver debattören.
Vidare har det till dags datum inte gjorts trovärdiga ekonomiska konsekvensanalyser av en eventuell flytt, vilket är problematiskt och associerat med betydande risk för såväl mottagande fakultet och institutionerna som skall flytta, skriver debattören. Bild: Arkivbild

Oansvarigt att flytta oss från Lindholmen utan att ha utrett konsekvenserna

Det är med stort intresse jag läser rektor Malin Brobergs replik på min tidigare debattartikel. Jag uppskattar verkligen rektorns öppenhet, men känner mig samtidigt inte betryggad över att Göteborgs universitet är medvetet om vad man nu ber styrelsen fatta beslut kring, skriver Johan Magnusson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

26/5 Framgångsreceptet står inte och faller med att vi byter lokaler

21/5 GU backar in i framtiden om flytten från Lindholmen blir verklighet

Tvärtom blir det än mer tydligt att det här saknas en strategi annat än i bemärkelsen en strategi för kostnadseffektiv administration. Om det är den högsta principen och enda strategin för ett universitet så är vi ute sannerligen illa ute.

Rektorn är tydlig med att universitetet gör bedömningen att det efter Chalmers beslut om att lämna Lindholmen saknas ”gynnsamma förutsättningar för en fortsatt positiv akademisk utveckling”. Denna bedömning vilar på en mycket skakig grund, till fullo bestående av en rapport som kritiserats unisont för att vara osaklig, fylld av felaktig information samt helt frikopplad från såväl ekonomisk som strategisk analys.

ANNONS

Vidare har det till dags datum inte gjorts trovärdiga ekonomiska konsekvensanalyser av en eventuell flytt, vilket är problematiskt och associerat med betydande risk för såväl mottagande fakultet och institutionerna som skall flyttas. Det nuvarande förslaget om att flytta verksamheten till naturvetenskaplig fakultet är en konsekvens av att den ursprungliga målsättningen av en flytt till samhällsvetenskaplig fakultet till slut visade sig omöjlig ur ett ekonomiskt perspektiv. Med andra ord är processen behäftad med såväl avsaknad av strategi som trevande agerande i blindo. Ur mitt perspektiv är frågan om Lindholmen, IT, digitalisering och AI alldeles för viktig för att hanteras med sådan bristfällig redighet.

Det som dock har kommit upp är en vilja att konsolidera sig bort från Lindholmen med motivet att spara pengar

För att vara tydlig är min kritik här inte riktad mot beslutet om att lägga ner en fakultet utan mot att detta kan göras utan solid grund och en tydligt uttalad strategisk målsättning. Vad är till exempel de långsiktiga konsekvenserna av att akademin lämnar Lindholmen? Hur skall Göteborgs universitet på bästa sätt nyttja den starka position man har kring IT, digitalisering och AI? Rektorn har tyvärr ingen möjlighet att svara på dessa frågor eftersom de helt enkelt inte kommit upp.

Det som dock har kommit upp är en vilja att konsolidera sig bort från Lindholmen med motivet att spara pengar. Givet att de ekonomiska analyserna än så länge inte gjorts är det uppseendeväckande att man vågar pressa vidare i processen utan att veta om förslaget som nu ligger faktiskt sparar pengar, och vad det får för konsekvenser för kvaliteten i forskning och utbildning kring IT, digitalisering och AI.

ANNONS

Så trots att rektorn lyfter fram en ambition om god vilja så känner jag mig inte lugn. När styrelsen skall fatta beslut om att Göteborgs universitet (och därmed akademin) lämnar Lindholmen är min förhoppning att de då kommer att göra detta med utgångspunkt i en tydlig och väl förankrad strategi kring hur Göteborgs universitet skall säkerställa och ytterligare förstärka sin position inom IT, digitalisering och AI och vara en positiv kraft för staden, regionen och världen. Allt annat vore i mina ögon gravt oansvarigt.

Johan Magnusson, Professor i Informatik Institutionen för tillämpad IT Göteborgs universitet

ANNONS