Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ska Liseberg överleva och befästa positionen som en ledande nöjespark i Europa behövs Jubileumsprojektet med vattenland och upplevelsehotell. För oss är saken glasklar, skriver debattörerna.

Nytt vattenland ödesfråga för Liseberg

Liseberg vill nysatsa på vattenland och upplevelsehotell. Detta är både nödvändigt och positivt, inte bara för nöjesparken som sådan utan även för den övriga besöksnäringen i Göteborg och regionen. Nu väntar vi på att hela borgerligheten snabbt förmår ta sig samman och ställer sig bakom planerna, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Staden ska nu fatta beslut om Lisebergs framtida utveckling. Det handlar om att säga ja eller nej till det förslag till Jubileumsprojekt som Liseberg efter noggrant förarbete lagt fram. Liseberg vill i en nysatsning kombinera ett inomhusvattenland med ett tematiserat upplevelsehotell. Syftet är att säkra attraktivitet, sysselsättning och överlevnad på längre sikt. Inriktningen är att det ska stå klart till 2021.

Beslutet har avgörande betydelse. Eftersom relativt många ressugna familjer numera har nästan hela världen som spelfält konkurrerar Lisebergs med Disneyland i Paris och Universal Studios i Florida snarare än med Gröna Lund och Borås Djurpark. I det läget måste Liseberg välja väg. Antingen använder man Jubileumsprojektet som hävstång för att befästa positionen som en ledande nöjespark i Europa. Detta skulle bli ett stort plus både för alla tillresande och för göteborgarnas möjligheter att turista i sin egen stad. Med attraktioner som drar året runt och ett boende i anslutning till parken skulle Liseberg även fortsättningsvis klara konkurrensen. Eller så avstår man från Jubileumsprojektet och låter parken tappa fart. I det scenariot skulle Liseberg riskera att successivt omvandlas till ett slags regional folkpark.

På den borgerliga sidan har det varit stökigt i frågan. Medan M och L jobbat aktivt för projektet i Lisebergs och Göteborg & Co:s styrelser har KD och C vevat runt i oklara ifrågasättanden. I interna högerdiskussioner har KD och C till och med anklagats för ”låtsasborgerligt gnäll”. Dessa spretiga signaler är högst olyckliga och definitivt inte vad Liseberg och besöksnäringen behöver.

Glasklart

För vår del är positionen glasklar. Vi menar att Jubileumsprojektet är både nödvändigt och positivt – inte bara för Liseberg, utan för hela besöksnäringen i Göteborg och Göteborgsregionen.

Kalkylerna för projektet är övertygande. Satsningen, som finansiellt kan baseras på Lisebergs soliditet och kassaflöde, skulle ge 600 000 extra besökare, en omsättningsökning på 450 miljoner kronor, 300 nya helårsjobb och en sund lönsamhetsutveckling. 185 000 gästnätter skulle tillkomma – varav 130 000 skulle tillfalla övriga hotell i Göteborg. De turistekonomiska effekterna i staden skulle uppgå till i storleksordningen 500 miljoner kronor. Det finns naturligtvis ett mått av osäkerhet i dessa kalkyler, men även när de stresstestas tyder allt på att projektet är en stabil plusaffär.

Ser man till de kompetens- och konkurrensrättsliga aspekterna går det inte dra någon annan slutsats än att Jubileumsprojektet vilar på solid grund. De utredningar som gjorts – av stadens jurister, en extern advokatfirma och Konkurrensverket – har gett tydliga resultat. Stadens jurister och advokatfirman konstaterar att detta är en satsning som Liseberg, i egenskap av kommunalt bolag, kan göra. Varken advokatfirman eller Konkurrensverket kan se att en tematiserad hotellverksamhet i anslutning till parken skulle strida mot konkurrensreglerna. Till saken hör att en anonym enkätundersökning visat att hotellen i Göteborg för egen del förväntar sig positiva snarare än negativa effekter av Jubileumsprojektet samt att de 22 hotellen i Storhotellgruppen i Göteborg helhjärtat ställer sig bakom Lisebergs planer.

Strategiskt beslut

Även om planerna är gedigna finns det några frågor att jobba vidare med. Parkerings- och infrastrukturdelen i projektet behöver exempelvis synkas med allt annat som ska göras i området under de närmaste åren. Miljöperspektivet inom projektet behöver på olika vis konkretiseras.

Vi hoppas att hela borgerligheten nu snabbt förmår ta sig samman. Det här är ett avgörande strategiskt beslut för Liseberg, besöksnäringen och näringslivet i bred mening. Inte minst rör det arbetstillfällen – på Liseberg och över hela staden – som är väldigt värdefulla som förstajobb och för integrationen på arbetsmarknaden. Det är hög tid att även KD och C sluter upp bakom en vettig och viktigt nysatsning. Jubileumsprojektet är nödvändigt för Liseberg – och positivt för hela Göteborg.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Håkan Linnarsson (S)

ordförande Göteborg & Co

Gunilla Carlsson (S)

ordförande Liseberg