Samspelet förbättras långt över förväntan när lärarna kan följa elevernas processer, skapa anpassade lärsituationer och lämna feedback direkt i elevens dokument eller via video. Eleverna får snabbare respons, jobbet blir roligare, man presterar bättre när relationer utvecklas på nya arenor och möjligheten till möten ökar, skriver debattörerna.
Samspelet förbättras långt över förväntan när lärarna kan följa elevernas processer, skapa anpassade lärsituationer och lämna feedback direkt i elevens dokument eller via video. Eleverna får snabbare respons, jobbet blir roligare, man presterar bättre när relationer utvecklas på nya arenor och möjligheten till möten ökar, skriver debattörerna.

Nyskapande skolteknik hindras av PUL

ANNONS

Enligt internationella mätningar tillgodogör sig inte svenska elever kunskaper i samma takt som elever i andra länder – om nu mätandet av kunskaper ens är möjligt. Samtidigt pågår en kunskapsrevolution i det övriga samhället. Information som förr tog dagar eller veckor att hitta, är i dag sekunder bort. Vi jobbar i virtuella team på nätet och utbyter idéer och kunskap på ett sätt som ingen tidigare kunde drömma om. Överallt sker denna fantastiska utveckling, utom i skolan – ironiskt nog.

En viktig anledning till att skolorna nu halkar efter är den föråldrade personuppgiftslagen, PUL. Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas för att den enskildes integritet ska skyddas. PUL trädde i kraft 1998, när internet ännu låg i sin linda och när sociala medier och så kallade molntjänster (internettjänster som finns tillgängliga via nätet och som man därför inte behöver äga själv, exempelvis Googles tjänster) ännu inte var uppfunna. Många skrivningar i lagen har därför hunnit bli föråldrade eller meningslösa.

ANNONS

Molntjänster olagliga

Lagen säger exempelvis att kunden (läs skolan) måste kunna ha full kontroll över var all information lagras. Det blir självfallet absurt eftersom de stora molnleverantörerna i sin tur använder sig av olika underleverantörer. Alla standardavtal i dag bygger därför på att molnleverantören tar ett totalansvar gentemot kunden, vilket ju kan tyckas rimligt. Men i och med det strider alltså avtalen mot PUL.

Samtidigt har en hel värld av banbrytande interaktiva verktyg i molnet utvecklats för undervisning, som också börjat ta sig in i de svenska skolorna. Enligt en undersökning utförd av SVT förra sommaren använde redan då fyra av tio kommuner Googles molntjänster i skolan. Många lärare och elever vittnar om att det förändrat jobbet i grunden: Samspelet förbättras långt över förväntan när lärarna kan följa elevernas processer, skapa anpassade lärsituationer och lämna feedback direkt i elevens dokument eller via video. Eleverna får snabbare respons, jobbet blir roligare, man presterar bättre när relationer utvecklas på nya arenor och möjligheten till möten ökar.

Datainspektionens ord gäller

Men i dag är det alltså osäkert om man har rätt att bedriva den här typen av undervisning. Det har bland annat lärare i Salem, Sollentuna och Malmö fått erfara. Datainspektionen har granskat kommunerna och funnit att deras avtal med Google inte är förenliga med personuppgiftslagen. Lagen skyddar inte elevernas uppgifter tillräckligt när det gäller var informationen hamnar och hur länge den lagras, menar man. Salems och Malmös kommun har överklagat Datainspektionens beslut, men i väntan på ett prejudicerande rättsfall är det Datainspektionens ord som gäller. Sveriges skolor som vill komma igång med att använda dessa verktyg står därmed bakbundna i väntan på beslut.

ANNONS

Lagen måste anpassas

Integritet är en viktig fråga. Det måste finnas gränser för vad som är acceptabelt ur integritetssynpunkt och skolorna måste självklart följa dem. Det finns också anledning för kommersiella molnleverantörer som Google och Microsoft att vara mer tillmötesgående inför kraven på skydd av elevernas integritet.

Men även lagen måste anpassas till dagens samhälle. I princip alla som i dag använder vanliga tjänster som Dropbox, Google Apps, Office 365 med flera utmanar dagens integritetsbegrepp enligt PUL. Det blir absurt när regler och verklighet står så långt ifrån varandra. Vi måste inse att integritet är ett flytande begrepp och våga erkänna att det förändrats efter det att PUL-lagen skrevs.

Om vi verkligen vill flytta in skolan i det moderna samhället och överträffa de internationella mätningarnas måttstockar vad gäller lärande, kreativitet och problemlösning, måste lärare och elever få använda de möjligheter som finns! De ska inte behöva vara oroliga över att samtidigt bryta mot lagen.

Frågan bör vara högsta prioritet för utbildningsministern – vem som än innehar posten efter höstens val.

Karl Alfredsson

utvecklingschef Lin Education

Maria Abrahamsson

processledare Lin Education,

fd rektor Kungälvs kommun och utsedd till Årets digitala rektor 2013

Malin Frykman

rektor Munkgärdeskolan

Kungälvs kommun

Tinga Tenggren

rektor F-6 Kronan

ANNONS

Trollhättan stad

ANNONS