Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nyfödda förlorar viktig vård i Göteborg

Det är inte att kirurgerna på Barnsjukhuset i Göteborg förlorar viktig vård som är det väsentliga utan hur det går för de nyfödda med livshotande missbildning som i fortsättningen ska operas på Karolinska eller i Lund, skriver barnkirurg Lars Göran Friberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik
Barnsjukvården
, 12/5 och 15/5
Göteborgs barnsjukvård håller en hög internationell standard – till och med juni 2018. Härefter får barnsjukhuset inte behandla nyfödda barn med livshotande missbildning i sju väsentliga områden.
Detta medför att vården blir begränsad inom barnkirurgin. Socialstyrelsens beslut 13/12 2017, går ej att överklaga.
Jonas Andersson (L) röstade emot SU och vårt landstings uttalade intention. Varför inte reservera sig som en markering? Han ger inte intryck av att ha blivit förkrossad.
Socialstyrelsens tveksamma och felaktiga utredning, med jävsförhållande mellan utredare och de sökande, ledde till att Solna och Lund fick rikssjukvårdsuppdragen.

Jäv och andra brister
Jonas Andersson säger sig förstå frustrationen när SU har förlorat förtroendet. Detta trots att han vet att jäv och andra brister förekommer i utredningen. I mars vid ett besök på barnkirurgiska kliniken angav han bland annat att ” jäv får man räkna med i ett så litet land som Sverige ”.
Om man som ledamot i rikssjukvårdsnämnden känt till de senaste åren att barnkirurgin skulle centraliseras, varför då inte informera sig om det egna landstingets barnkirurgi? Kliniken har inte fått något besök av ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Väl vetande att avståndet till Östra Sjukhuset inte är särskilt långt!
Skadar förtroendet
Vad man som ledamot i rikssjukvårdsnämnden, RSN, borde känna till är att avdelningschefen i Socialstyrelsen för den avdelning som rör ”Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård” är före detta chef för barnkirurgin i Lund, dessutom samtidigt sedan 2011 anställd på Karolinska sjukhuset. Han är sedan mars 2014 ansvarig för att ”utveckla organisation och styrning inför Nya Karolinska”. Både avdelningschefen och en annan kirurg från Lund har varit föredragande i RSN avseende barnkirurgins centralisering.
Som av en händelse tilldelar Socialstyrelsen rikssjukvården till Karolinska i Solna och Lund. Här finns en klar risk att allmänheten helt tappar förtroendet för myndigheten. Ansvaret vilar tungt på generaldirektören Olivia Wigzell, nu JO-anmäld.
Det är inte att kirurgerna på Barnsjukhuset förlorar viktig vård som är det väsentliga utan hur det går för de nyfödda med livshotande missbildning.
Lars Göran Friberg
barnkirurg vid SU