Nya skärpta miljözoner ger renare luft

Kommuner måste ges möjlighet att införa miljözoner där nedsmutsande fordon och maskiner förbjuds. Detta är också det mest kostnadseffektiva sättet att gynna biogas- och elfordon, skriver bland andra Karin Svensson Smith (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyligen deklarerade Volvo att företaget ska sluta utveckla dieselmotorn. På den stora bilmässan för inköpare av förmånsbilar frågades oroligt om regeringen kommer att påskynda utvecklingen genom nya miljözonsbestämmelser. Vi som skriver detta hoppas på att svaret är ja.

Klimatet toppar när människor får ange vad som långsiktigt oroar mest. Nyheter om värmerekord och isavsmältning avlöser varandra. I Sverige bör trafiken stå i fokus för klimatpolitiken eftersom 78 procent av oljeimporten går till transportsektorn.

Stor föroreningskälla

Biltrafiken är en stor källa till luftförorening. Volkswagens dieselgate 2015 fick missnöjet att brisera. Paris, Madrid, Mexiko och andra städer har därför beslutat att förbjuda dieselbilar från 2025. Luftföroreningar är den främsta orsaken till förtida dödsfall i EU. Höjda avgifter och skatter för dieselfordon är att vänta. I Storbritannien finns nu ett förslag på utsläppsskatt i 35 storstäder med taxor på upp till 225 kronor per dag. Den svenska regeringens förslag på morot och piska i form av bonus-malus-skatt vid inköp av bilar är också ett uttryck för att politiken vill minska trafikens olägenheter.

Transportstyrelsen i Sverige har lagt ett förslag på nya miljözonsbestämmelser. Riksdagens trafikutskott har uttalat att miljözonsreglerna bör utformas teknikneutralt så att dessa inte utesluter fordon som klarar utsläppsgränserna. Detta är också ett krav från Sveriges 36 klimatkommuner. Miljözoner för tunga fordon tillkom för att bespara stadsbor hälsovådlig luft. Detta motiv bör gälla även fortsättningsvis. Många gasdrivna fordon klarar hälsomässigt motiverade emissionskrav.

Ta även med arbetsmaskiner

Även arbetsmaskiner förorenar luften. Arbetsmaskiner kan drivas med el och biogas. Om miljözonsbestämmelserna omfattar arbetsmaskiner kan denna teknik nyttjas. Detta skulle bespara stadsbor både smutsig luft och buller vilket är extra angeläget med tanke på hur mycket som kommer att byggas de närmaste åren.

Det är bråttom att ställa om. Kommuner måste ges möjlighet att införa miljözoner där nedsmutsande fordon och maskiner förbjuds. Miljözonsbestämmelser är det mest kostnadseffektiva sättet att gynna biogas- och elfordon. Tuffa miljözonsbestämmelser kan bli ett nytt verktyg som gör att kommuner kan nå sina klimatmål. Det kan också bli en knuff för att göra verklighet av tankar på hälsosamma transportvanor. Både städer och den enskilde skulle må bra om den gamla bilen ersätts av en cykel.

Karin Svensson Smith (MP)

ordförande riksdagens trafikutskott, trafikpolitisk talesperson

Hanna Lidström

språkrör Grön Ungdom

Axel Hallberg

klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom