Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Hampus Magnusson (M), oppositionsråd, vice ordförande fastighetsnämnden och Axel Josefson (M), oppositionsråd, ledamot byggnadsnämnden

Nya regler för kolonistugor kan ger fler bostäder

Slopa nya mellanboenden för nyanlända i Fagerdal kolonistugeområde. Skapa i stället fler riktiga bostäder genom att öppna upp för permanentboende i både nybyggda och befintliga kolonistugor runt om i Göteborg, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I september förra året fattade Fastighetsnämnden beslut om att bygga cirka 70 stugor för primärt nyanlända vid Fagerdals kolonistugeområde. En investering på totalt 50 miljoner kronor som vi moderater motsatte oss.

Vi är inte emot en utbyggnad av Fagerdals kolonistugeområde – tvärtom. Intresset för nya kolonistugor bör utredas, precis som möjligheten till permanentboende i både nya och befintliga kolonistugor runt om i Göteborg.

Däremot var vi redan från början emot att en utbyggnad av Fagerdal ska ske i kommunal regi, framförallt eftersom syftet inte var att skapa nya kolonistugor utan bostäder för nyanlända och andra grupper som har svårt på bostadsmarknaden.

Det finns flera skäl till att boende för nyanlända i Fagerdal är en dålig idé. Till att börja med skapar en stor stugby i Fagerdal inga bra förutsättningar för integration.

Det finns flera skäl till att boende för nyanlända i Fagerdal är en dålig idé. Till att börja med skapar en stor stugby i Fagerdal inga bra förutsättningar för integration. Det är stigmatiserande att placera människor i en koloni utanför staden samtidigt som det skapar osäkerhet då bostäderna bara är för en begränsad tidsperiod. Det är bättre att staden i stället fokuserar på att få fler bostäder av privata hyresvärdar och att få privatpersoner att hyra ut delar av sina bostäder eller rum. Då skapas ett mer integrerat och blandat boende och bättre möjligheter för de nyanlända att etablera sig i samhället.

Juridiskt krångel

Att bygga bostäder och förvalta boenden av den här typen är inte heller en verksamhet fastighetskontoret tidigare har ägnat sig åt, nu riskerar man att bakvägen skapa en kommunal bostadsbyggare bredvid de privata byggaktörerna.

Konstruktionen som Fastighetskontoret föreslog var dessutom juridiskt krånglig, nämligen att söka ett temporärt bygglov för permanentboende i de nybyggda stugorna i Fagerdal för att de därefter skulle övergå i kolonistugor på ett permanent bygglov. Det innebär att boendena skulle bli så kallade ”mellanboenden” där de nyanlända inte kan bo mer än en begränsad tid innan de måste flytta vidare.

Sedan beslutet i september förra året har behovet av så kallade mellanboenden för nyanlända minskat, bland annat för att fler lägenheter skjutits till av kommunala och privata hyresvärdar.

I grunden behöver Göteborg i stället ett mottagningsstopp av nyanlända för att komma ikapp med bostäder och välfärd och för kunna erbjuda ett bra och hållbart mottagande för dem som redan sökt sig till Göteborg.

Bostadssituationen i allmänhet och för nyanlända i synnerhet är fortfarande allvarlig i Göteborg. Det märks framförallt i att boendekostnaderna ligger långt över vad de nyanlända får i ersättning från staten och kan betala i hyra. Men fler mellanboenden med olika ”temporära” boendeformer är inte lösningen på problemet. Vi menar att det är dags för Fastighetskontoret att avbryta arbetet med att etablera mellanboendekolonin i Fagerdal. I grunden behöver Göteborg i stället ett mottagningsstopp av nyanlända för att komma ikapp med bostäder och välfärd och för kunna erbjuda ett bra och hållbart mottagande för dem som redan sökt sig till Göteborg.

Inte förgäves

Vi kommer att kräva att arbetet formellt avbryts i och med nästkommande möte med fastighetsnämnden och vi hoppas att vi får en majoritet med oss i nämnden. Det arbete som redan skett är inte heller förgäves. Redan när ärendet behandlades i fastighetsnämnden föreslog vi att i stället efterhöra hos den befintliga koloniföreningen i Fagerdal om deras intresse av en expansion av Fagerdal för just kolonistugeändamål, parallellt med att man öppnar upp för möjligheten till permanentboende för de som i dag har en kolonistuga.

Med en bostadsbrist på uppskattningsvis 20 000 bostäder behöver vi pröva alla nya grepp för att skapa fler bostadslösningar.

Men frågan om möjligheten till permanentboende bör också breddas till alla kolonistugeområden där Göteborg stad i dag arrenderar ut marken. Det handlar dels om en bygglovsfråga men också om ifall förening eller kolonistugeinnehavare vill köpa loss marken stugan står på – alternativt arrendera på helår. Allt givetvis under förutsättning att det finns en vilja från kolonistugeinnehavarna.

På det sättet kan vi skapa fler kolonistugor i Fagerdal, fortsätta att utveckla kolonistugeområdena i Göteborg och möjliggöra för den som önskar att bo permanent i sin kolonistuga i Göteborg och därmed skapa fler bostäder. Med en bostadsbrist på uppskattningsvis 20 000 bostäder behöver vi pröva alla nya grepp för att skapa fler bostadslösningar.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd, vice ordförande fastighetsnämnden

Axel Josefson (M)

oppositionsråd, ledamot byggnadsnämnden