Nya miljoner till psykiatrin nästa år

Vi tar - och har tagit - den psykiska ohälsan på största allvar. Våra stora satsningar har gett resultat, men vi är inte i mål än. Därför tillför vi ytterligare 125 miljoner kronor nästa år för att förstärka psykiatrin och korta köerna, skriver Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Trots att välståndet ökat och vi lever allt längre så har den psykiska ohälsan ökat. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. I Sverige är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning och tre av fyra personer lever med psykisk ohälsa eller i närheten av någon med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa berör oss alla. Ändå har den psykiatriska vården haft svårt att hävda sig i konkurrensen om såväl ekonomiska medel som kompetens.

När Grönblå Samverkan efter valet 2014 övertog ansvaret för Västra Götalandsregionen pekade vi ut psykiatrisk vård och psykisk ohälsa som ett prioriterat område. Vi kom överens om att ta utmaningen med den utbredda psykiska ohälsan på allvar. Vårt mål är att den psykiska ohälsan ska minska och att omhändertagande om personer med psykisk sjukdom ska förbättras. För att få fart på utvecklingsarbetet inrättades i början av 2015 en psykiatriberedning med ansvar för frågorna. I ekonomiska termer har vår prioritering inneburit en kvarts miljard extra i ramhöjande anslag till förstärkning av psykiatrin.

ANNONS

Har gett resultat

När vi nu är halvvägs in i mandatperioden ser vi fortfarande psykisk ohälsa som en av de största utmaningarna i vår region. Vi brottas fortfarande med tillgänglighetsproblem och bemanningssvårigheter. Men vi ser också att våra satsningar och prioriteringar har gett resultat. Detta motiverar oss att fortsätta med vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Vår ambition är att kunna möta utmaningen med den psykiska ohälsan och erbjuda regionens invånare en tillgänglig och adekvat psykiatrisk vård och behandling vid behov.

Redan under 2015 inledde vi satsningar på ökad tillgänglighet till neuropsykiatrisk utredning och behandling för såväl barn som vuxna. Med hjälp av både långsiktiga satsningar och tillfälliga pengar för att korta köer har flera förvaltningar lyckats öka tillgängligheten radikalt.

Inom Sahlgrenskas vuxenpsykiatri har antalet påbörjade utredningar per månad ökat med hundra procent. Inom barn- och ungdomspsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus har köerna till neuropsykiatrisk utredning halverats, trots ökat antal remisser.

Ytterligare förstärkningar

2016 förstärkte vi psykiatrin med ytterligare 75 miljoner kronor. 30 av dessa miljoner gick till att förstärka vården för svårt traumatiserade barn och vuxna. Dessutom gjordes stora satsningar på förstärkning och utveckling av ätstörningsvård och öppenvård vid svår stressrelaterad psykisk ohälsa. När vi nu inför 2017 satsar 125 nya miljoner – 75 miljoner på att förstärka specifika delar av psykiatrin och 50 miljoner direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin – så innebär det sammanlagt en kvarts miljard extra till psykiatrin per år.

ANNONS

I den nya satsningen finns 22 miljoner kronor till att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin. Vi satsar ytterligare medel till förstärkning av öppenvård för vuxna med bipolär sjukdom, till regionala specialistpsykiatriska mottagningar för vuxna med tvångssyndrom och till förstärkning av missbruksvården. Dessutom satsar vi på att skapa äldrepsykiatriska team runt om i regionen.

Vi har utrett och inleder nu arbetet med att förstärka första linjens vård för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Sedan en månad tillbaka pågår också kampanjen ”Steg för livet”, som riktar sig till allmänheten med syfte att bryta tabut kring självmord och att stötta människor i mötet med personer som mår dåligt.

Prioriterat område

Vi är inte i mål. Vi behöver fortsätta arbeta för att minska den psykiska ohälsan och förbättra omhändertagandet av patienter med psykisk sjukdom, men det är uppmuntrande att se att våra satsningar gör skillnad. Inte för vår skull. Utan för att det bakom alla siffror i statistiken gömmer sig medmänniskor i behov av vård. Därför vill vi påminna om att Grönlå samverkan i Västra Götalandsregionen tar utmaningen med den psykiska ohälsan på allvar och att den psykiatriska vården även framgent är ett prioriterat område.

Johnny Magnusson (M)

ANNONS

gruppledare och regionstyrelsens ordförande

Birgitta Losman (MP)

gruppledare och regionråd

Jonas Andersson (L)

gruppledare och regionråd

Kristina Jonäng (C)

gruppledare och regionråd

Monica Selin (KD)

gruppledare och regionråd

ANNONS