Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det gemensamma förhållningssättet och samsynen genomsyrar arbetet i hela skolan, skriver debattörerna.

Ny skolmodell ett lyft för Angeredsskola

Genom att hela skolans personal har fokus på trygghet och studiero har vi lyckats skapa en positiv skolmiljö där eleverna presterar på samma nivå som rikets, skriver bland andra Ingrid Falkevi, specialpedagog på Bergsgårdsskolan i Hjällbo.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Inlägg

Skolan, 7/6

Inger Enkvist, professor på Lunds universitet beskriver i sin artikel i GP den 7 juni om en framgångsrik skola i Storbritannien. Igenkänningsfaktorn är hög när vi betraktar vårt eget arbetssätt och förhållningssätt med våra elever.

I Bergsgårdsskolan F-3 och grundsärskola i Hjällbo, Angered, arbetar vi efter en skolmodell sedan 2007 som benämns som PALS. Förkortningen kommer från Norge:

P = Positiv

A = Atferd = beteende

L = Läringsmiljö = inlärningsmiljö

S = Samhandling = samarbete mellan personal och elever

Modellen kommer ursprungligen från Oregon, USA och är evidensbaserad. Det övergripande syftet med modellen är; hälsofrämjande / förebyggande insatser, ökad social kompetens, studiero och måluppfyllelse.

Trygghet och studiero

Skolans personal utbildas kontinuerligt i detta förhållningssätt och arbetssätt. Skolan fokuserar på trygghet och studiero och det gäller samtliga klasser och pedagoger.

Stort fokus handlar om att uppmärksamma, berömma och uppmuntra positivt beteende hos eleverna.

Vid skolstarten under de två första veckorna tränas tydliga beteendeförväntningar och rutiner med eleverna i de olika miljöerna; klassrum, kapprum, bamba, skolgård etcetera. I klassrumsmiljön tränas eleverna i att sitta lugnt på sin plats, räcka upp handen, vänta på sin tur, hålla ordning på sin kropp och arbeta koncentrerat. Stort fokus handlar om att uppmärksamma, berömma och uppmuntra positivt beteende hos eleverna. Ansvaret för att skapa förutsättningar för att eleverna ska lyckas med att utföra förväntade beteenden ligger hos skolpersonalen.

Det finns dagsscheman som presenteras varje morgon för alla elever. I klassrummet jobbar två pedagoger på heltid med cirka 25 – 30 elever. I klassrummen är det lugnt och stilla och elevenkäter visar också på en mycket hög trivsel i skolan. Det gemensamma förhållningssättet är grundbulten i hela skolmodellen. Eleverna vet att oavsett vem de möter på skolan har dessa samma beteendeförväntningar på dem. Skolresultaten i nationella prov i åk 3 ligger i samma nivå som rikets.

Viktigt med närvaro

Skolan arbetar aktivt med elevernas närvaro och förekommande frånvaro följs upp dagligen av pedagogerna. Föräldrarna känner till och stöttar skolans arbetssätt.

Rektorers ledning av PALS är helt avgörande för hur arbetet fortsätter i samarbete med skolans PALS-team. Skolpersonalen upplever också trivsel och trygghet genom det gemensamma förhållningssättet och samsynen. PALS - arbetet genomsyrar hela skolan, inklusive elevhälsan.

Tarja Börgesson

skolkurator

Pia Stål

klasslärare

Ingrid Falkevi

specialpedagog

PALS-teamet, Bergsgårdsskolan