Ny position från Transport välkommen

Sveriges Skeppsmäklareförenings påstående om att hängavtal juridiskt skulle vara "lika bra" som ett trepartsavtal är oseriöst, skriver Peter Annerback, Hamnfyran Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hamnkonflikten, 10/3

Berit Blomqvist, vd för Sveriges Skeppsmäklareförening, får ursäkta sent svar. Instruktionen från medlarna har varit att parterna skulle avhålla sig från att kommentera hemställan i media innan svar överlämnades i dag.

Replikutrymmet tillåter inte att vi bemöter påståenden om APM Terminals planhyror, vår medlemsdemokrati, löner eller dolda motiv. Vi har dock förståelse för att containerterminalens kunder, precis som våra uppsägningshotade medlemmar, är enormt frustrerade.

Sveriges Skeppsmäklareförenings påstående om att hängavtal juridiskt skulle vara "lika bra" som ett trepartsavtal är oseriöst. På en arbetsplats där arbetsgivaren vinnlägger sig om att komma överens med samtliga fackliga organisationer, kan man möjligtvis hävda att det har minimal betydelse om man är en fullvärdig avtalspart eller tecknat ett hängavtal.

APM Terminals Gothenburgs företagsledning har dock inte en sådan relation till någon facklig organisation. Här är de rättigheter och reella påverkansmöjligheter som en fackförening erhåller i utbyte mot fredsplikt av helt avgörande betydelse. Vi har tidigare föreslagit en hängavtalskonstruktion med tillägg för att hantera detta, vilket företaget dock avvisat.

Av medlarnas senaste hemställan framgår att APM Terminals Gothenburg accepterat Hamnfyrans förslag att teckna ett trepartsavtal. Det är en nyhet för oss, som vi ser mycket positivt på eftersom det vore en långsiktig lösning på avtalsfrågan i Göteborgs containerterminal.

Ingen prestige i detta

Enligt medlarna har Transportarbetareförbundet dessvärre avvisat alla sådana lösningar. Om det stämmer är det givetvis beklagligt att en fackförening som organiserar en minoritet av hamnarbetarna i Göteborgs hamn förkastar en gemensam avtalskonstruktion med majoritetsfacket. Från Hamnarbetarförbundets sida lägger vi dock ingen prestige i detta, utan skulle välkomna en ny position från Transports sida. Hamn- och stuveriavtalet löper ut i vår, och kanske kan då nya möjligheter öppna sig.

Det medlarbud som Hamnfyran i dag tackat nej till var varken ett trepartsavtal eller ett hängavtal. Det föreslagna kollektivavtalet innebär rentav en försämring för Hamnfyran jämfört med det tidigare budet om ett rent hängavtal. I det nya förslaget anges till exempel uttryckligen att vi skulle avtala bort centrala regler i MBL (§§34-36). Någon klarlagd rätt att utse skyddsombud eller "egna huvudskyddsombud", som Blomqvist hävdar, ingick inte. Medlarnas bud samt vårt svar finns på vår hemsida hamn.nu

Peter Annerback

ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 Göteborg