Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På vilket sätt gynnar det jämställdhet att slå sönder fungerande och operativa verksamheter för att i stället göra dem till skrivbordsprodukter i den nya jämställdhetsmyndigheten? undrar Désirée Pethrus (KD).

Ny myndighet hjälper inte våldsutsatta kvinnor

I dag fattar riksdagen beslut om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet, förlagd i Göteborg. Tyvärr gör man det på bekostnad av väl fungerande verksamheter som arbetar för att motverka våld mot kvinnor, skriver Désirée Pethrus (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Désirée Pethrus (KD), ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott och jämställdhetspolitisk talesperson
Désirée Pethrus (KD), ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott och jämställdhetspolitisk talesperson

I regeringens planer för jämställdhetsmyndigheten ingår nämligen att riva ned och flytta flera verksamheter vilka i dag bedrivs framgångsrikt runt om i Sverige. Uppdraget om prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län är en sådan verksamhet. Likaså berörs delar av Uppsala universitets uppdrag om mäns våld mot kvinnor (NCK) och länsstyrelsen i Östergötlands nationella uppdrag rörande heders-våld och förtryck. Med regeringens förslag riskerar kompetens och erfarenhet inom nuvarande verksamheter försvinna. Kompetens som kan ta lång tid att bygga upp igen.

Massiv kritik

Inför flytten är kritiken från organisationer och remissinstanser massiv, bland annat saknas en riktig konsekvensanalys. Risken är stor att man tappar den kompetens och det arbete man hittills byggt upp. Erfarenheter från när till exempel E-hälsomyndigheten, Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten) flyttades förskräcker i form av kompetens- och produktivitetstapp. Regeringen borde lyssna på den kritik som en bred grupp av remissinstanser som Justitiekanslern, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket riktat mot att införa en jämställdhetsmyndighet.

Fungerande verksamheter

Kristdemokraterna var med på alliansbeslutet om att tillsätta utredningen som sen föreslog en ny myndighet. Men då utifrån ett behov av att samordna och utvärdera jämställdhetsinsatser. Inte att välfungerande verksamheter, som gör skillnad för de drabbade läggs ner, och ersätts av administration. Myndigheten ska både ge stöd och utvärdera. Detta bör åtskiljas. Vi anser att man bör pröva Statskontorets förslag om en delegation som samordnar och utvecklar de olika verksamheter som i dag finns på olika håll i landet. Utvärdering av dessa kan sedan göras av andra institut som är specialiserade på utvärderingsmetoder.

Men i stället för att främja och utveckla dagens verksamhet är regeringen beredd att börja från ruta ett igen. Vår uppmaning till den så kallade feministiska regeringen är: Gör om, gör rätt. Sätt de utsatta i centrum och slå inte sönder väl fungerande verksamheter.

Désirée Pethrus (KD)

ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott och jämställdhetspolitisk talesperson