Ny kärnkraft tar både plats, tid och kostar pengar

Kärnkraftsdebatten i Sverige handlar framför allt om två saker: Tid och kostnad. Christian Ekbergs påstående i GP Debatt den 23 maj att den ”mest handlat om huruvida kärnkraft kan klassas som fossilfri eller inte” stämmer inte, skriver Mattias Goldmann.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

23/5 Kärnkraften har många fördelar jämfört med annan grön energi

Kärnkraft är fossilfri, och någon diskussion om att kalla den fossil finns inte – alla energibolag, alla kända miljöorganisationer och all forskning är överens. Däremot är den inte förnybar, vilket är skälet till att regeringen ändrat Sveriges mål från 100 procent förnybar till 100 procent fossilfri el, ett mål som vi med mycket begränsade undantag redan uppfyller.

Men allt fossilfritt är inte hållbart, och Ekberg vill flytta den diskussionen till att handla om hur mycket plats respektive energislag tar. Glädjande nog har hans påståenden om att förnybar energi tar så stor plats redan hanterats:

ANNONS

– Solceller använder outnyttjad plats, som tak. I Kina, som är världsledande på solel, produceras 54 procent på tak, i Tyskland, Spanien och många andra länder är solcellstak den dominerande formen av solel och alltfler länder lagstiftar nu om att tak ska ha solceller. Den första detaljerade vetenskapliga studien, publicerad i ansedda Nature av bland andra Imperial College, visar att ”den globala potentialen för takbaserad solel är större än världens samlade elförbrukning”.

Växer till havs

– Vindkraft växer framför allt till havs, där den kan ge 18 gånger världens samlade elförbrukning, visar Internationella Energiorganet IEA. Marina vindkraftsparker kan användas för att förstärka marina reservat och därmed förverkliga kravet på att skydda 30 procent av världens hav till 2030, utan att ta ny yta i anspråk.

– Biobränslen och biodrivmedel framställs till stora delar av rest- och biprodukter, såsom sågspån, bark och grot när byggnader görs i trä, biogas från reningsverkens slam och HVO från använda matoljor och fetter och etanol från de delar av spannmålen vi inte äter. IEA anger potentialen till 40 procent av den samlade förbrukningen.

Medan förnybar energi kan använda outnyttjade tak, marina områden där annan ekonomisk aktivitet inte bör förekomma eller rester som annars slängs, behöver kärnkraft kustnära lägen för kylning och urantransporter. Det samma gäller råvarubehoven, där solceller, vindkraftverk och annan förnybar energi framställs allt effektivare och med alltmer cirkulära affärsmodeller, medan kärnkraften förblir i behov av dyrt och utrymmeskrävande slutförvar.

ANNONS

Medan förnybar energi kan använda outnyttjade tak, marina områden där annan ekonomisk aktivitet inte bör förekomma eller rester som annars slängs, behöver kärnkraft kustnära lägen för kylning och urantransporter

Därtill tvingas vi konstatera att ny kärnkraft är dubbelt dyr. De nya reaktorerna i Finland och Storbritannien visar att ny kärnkraftsel är långt dyrare än sol och vind. Ny kärnkraft kan tidigast vara på plats kring 2035, många år efter behoven av ny el för svensk industri och fordonsomställning. Dröjer det så länge, flyttar investeringarna och jobben utomlands.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

ANNONS