Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och Lars Holmin (M), regionråd Västra Götalandsregionen.
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och Lars Holmin (M), regionråd Västra Götalandsregionen.

Ny kömiljard och fokus på barn kan lyfta cancervården

Cancer blir en allt vanligare sjukdom, samtidigt som fler överlever. Det ställer krav på att cancervården utvecklas. När cancer drabbar barn är det särskilt beklämmande. Vi vill därför stärka barncancervården både på nationell nivå och i Västra Götalandsregionen, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) och Lars Holmin (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mest omtumlande är ett cancerbesked för den som får beskedet men även familj och anhöriga får sin vardag omskakad. Omkring 60 000 personer per år får en cancerdiagnos i Sverige. Av dem är omkring 350 barn under 18 år. Den vanligaste diagnosen för barncancer är leukemi, vilket utgör omkring 30 procent av alla barncancerdiagnoser.

Ingen borde behöva känna oro inför om vården ska komma i tid. Köerna till cancervården har dessvärre fördubblats under den socialdemokratiskt ledda regeringen, trots stora insatser av dem som jobbar i vården. Inför valet 2014 utlovade Stefan Löfven (S) att ingen skulle behöva vänta längre än fyra veckor på att få vård för sin cancer. Inte nog med att löftet bröts, situationen har förvärrats under Löfvens tid som statsminister.

Det behövs en strategi för insatser vid sena komplikationer hos barn som haft cancer. Vi vill också stärka övergången från barncancervård till reguljär vuxenvård.

I Västra Götaland har Drottning Silvias barnsjukhus en väl fungerande barnacancervård. Årets rapport från Barncancerfonden pekar brett på brister i uppföljningen av barncanceröverlevare, men ett av de bästa resultaten avseende uppföljning finns i vår region. Det är vi stolta över. Med detta sagt har vi högre ambitioner. Det behövs en strategi för insatser vid sena komplikationer hos barn som haft cancer. Vi vill också stärka övergången från barncancervård till reguljär vuxenvård.

Det är dags för en ny politik. Moderaterna prioriterar cancervården och vill genomföra reformer för att stärka den. Det första steget är att återinföra en uppdaterad och utökad kömiljard som den förra alliansregeringen införde, vilken gav effekt i minskade köer. Regeringen säger tyvärr nej.

Utöver det behöver Sverige uppdatera den nationella cancerstrategin. Den infördes år 2009 och har stärkt den svenska cancervården, men den behöver moderniseras. En ny nationell cancerstrategi har möjlighet att binda ihop cancervården med attraktiva forskningsmiljöer och skapa förutsättningar att utnyttja nya möjligheter med biobanker och mer avancerad medicinteknik. Även detta säger regeringen nej till.

När en ny nationell cancerstrategi tas fram så vill vi se ett särskilt fokus på barncancervården. Vi ser fem punkter som särskilt viktiga.

När en ny nationell cancerstrategi tas fram så vill vi se ett särskilt fokus på barncancervården. Vi ser fem punkter som särskilt viktiga.

1. N ationell vårdgaranti för cancervården. Det behövs specifika resurser för att korta väntetiderna inom cancervården kopplat till de standardiserade vårdförloppen.

2. Stärk barncancervården. Behandling av cancer hos vuxna och hos barn skiljer sig till viss del åt. Därför vill vi särskilt prioritera barncancerforskning i nästa forskningsproposition.

3. Fler sjuksköterskor och barnonkologer. Barncancervård är beroende av att Sverige på kort sikt löser den akuta bristen på sjuksköterskor, och på längre sikt utbildar fler barnonkologer. Vi vill därför införa en ny specialistutbildning inom barncancervård.

4. Vården måste finnas hela vägen. Säkerställ att barn med cancer och deras anhöriga erbjuds en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Vården måste finnas där hela vägen.

5. Inga b arn och unga vuxna i kläm . Se över förutsättningarna för att patienter i barncancervården som fyller 18 år inte hamnar i kläm vid övergången till den reguljära vuxenvården. Det kan handla om problem vid journalöverföring, bristande kunskaper eller till och med att patienter avslutar sin behandling för att de inte längre orkar.

Cancervården ska komma i tid för den som behöver den. Men cancervården behöver också uppdateras och uppgraderas. Moderaterna tar ansvar för detta, både i Västra Götaland och i landet som helhet.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

socialpolitisk talesperson

Lars Holmin (M)

regionråd Västra Götalandsregionen