Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Lasse Edwartz
Bild: Lasse Edwartz

Ny byråkrati försvårar för oss att äta svensk fisk

Havs- och Vattenmyndigheten bygger med sitt digitala spårbarhetssystem en krånglig byråkrati som riskerar att göra att det säljs mindre svensk fisk. Dessutom riskerar man att få göra om systemet då ny EU-lagstiftning på området är på gång, skriver bland andra Svensk dagligvaruhandel.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fisken är en central del av vår svenska matkultur. Vi äter gärna fredagsräkor, lägger en bit gös på grillen eller tar med en take-away-sushi på stan. Intresset för fisk ökar och försäljningen likaså. Vi uppmanas genom de nationella kostråden att äta ännu mer fisk för hälsans skull.

Men samtidigt minskar den svenska fiskerinäringen och allt fler yrkesfiskare lägger ner, en utveckling som går mot regeringens livsmedelsstrategi.

Nu riskerar det komma ett nytt hårt slag mot en redan plågad näring. Den bakomliggande orsaken är ett uppseendeväckande agerande från oväntat håll, nämligen den egna myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som bygger upp krånglig byråkrati som riskerar att göra att det säljs mindre svensk fisk.

Kamp mot fusket

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har under flera års tid utvecklat ett nationellt digitalt spårbarhetssystem för EU/svenskfångad fisk som hanteras och säljs i Sverige, vilket i korthet innebär att fisk som är fångad i Sverige/ EU ska kunna spåras till var den fiskades. Vi konsumenter ska till exempel kunna få veta var gösen vi köpte fiskades.

Syftet med spårbarhetssystemet är att komma åt fusk inom fiskerinäringen. Det är tänkt att företag som köper fisken till vidareförsäljning ska registrera sig i myndighetens digitala spårbarhetssystem. Oproblematisk och rimligt kan tyckas vid en första anblick, men tittar man närmare blir det tydligt att HaV:s projekt är kantat med flera problem, brister och frågetecken och total brist på lyhördhet mot de som ska använda systemet.

Måste bli överens

För även om vi är överens om att syftet är gott, vi vill alla ha en fiskbransch utan fusk, och att spårbarhet är viktigt verktyg för att motverka fusk, är vi inte överens med HaV om hur spårbarheten ska hanteras. Det som vi branschorganisationer för handeln, grossister, producenter vänder oss starkt mot i det digitala spårbarhetssystem som myndigheten tagit fram är;

• Att Sverige/HaV har uttolkat i lagstiftningen att varje EU-land kan bygga sitt egna nationella digitala spårbarhetssystem trots att fisk är produktgrupp som rör sig över gränserna. Vi hävdar att det hämmar den svenska konkurrenskraften och undrar varför Sverige som enda EU-land är på väg att göra detta?

• Att HaV, om systemet ändock skulle byggas, i ett alldeles för sent skede beaktade branschens egna spårbarhetssystem som redan till stor del inkluderar den information som HaV vill få in i sitt egna spårbarhetssystem.

• Att HaV har gått vidare och utvecklat ett digitalt spårbarhetssystem och tvingar näringslivet att registrera sig i systemet, trots att det från EU snart kommer ny lagstiftning som föreslår att spårbarheten digitaliseras och att systemen är interoperativa mellan EU-länderna. HaV:s digitala spårbarhetssystem kommer behöva göras om och synkroniseras med övriga EU-länders.

Onödigt risktagande

Konsekvenserna av HaV:s, enligt vår mening, bristfälliga hantering av frågan drabbar näringslivet och i slutändan konsumenten. Det är ett risktagande för näringslivet att registrera sig i ett system som kostar både ekonomiska och personella resurser och som med största sannolikhet kommer behöva göras om på grund av den nya lagstiftningen som kommer från EU.

Risken är så pass stor att det troligen kommer leda till att företag inte kan använda systemet och därmed inte heller kunna erbjuda svensk/EU- fångad fisk. Konsumenterna kan komma att märka ett minskat utbud av svensk och EU-fångad fisk och i stället se mer fisk fångad utanför EU i livsmedelsbutiker och på restauranger.

Regeringen måste agera

Regeringen har delegerat frågan om spårbarhet för fisk till HaV. Givet de stora bekymmer det föreslagna systemet medför, med potentiellt långtgående konsekvenser för en hel näring och Sveriges konsumenter, bör nu regeringen återta ansvaret för situationen. Vi uppmanar den tillträdande regeringen att ta ett samlat grepp runt spårbarhet inom livsmedelssektorn. Detta med målet att myndigheterna i framtiden, i samverkan med branschen och övriga EU, kan utveckla allmängiltiga digitala spårbarhetssystem.

Regeringen bör ställa sig frågan om inte HaV:s digitala system för spårbarhet strider mot det blocköverskridande målet om stärkt svensk konkurrenskraft inom svensk livsmedelsproduktion.

Om regeringen låter Havs- och Vattenmyndigheten fortsätta i samma riktning och inte omprövar sin hållning riskerar arbetstillfällen i svensk fiskerinäring gå förlorade och svensk fisk att försvinna från svenska livsmedelsdiskar. Det kanske inte blir lika mycket fisk på grillen nästa sommar eller sushi-take-away i parken.

Daniel Liljeberg

Svensk Dagligvaruhandel

Fredrik Strömblad

Föreningen Fisk och Skaldjursrådet

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

Peter Ronelöv Olsson

Sveriges Fiskares producentorganisation