Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Sofie Hermansson, (S) kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Nu växlar vi upp – våldet får aldrig vinna

Att bygga ett tryggare Göteborg är en solklar förstaprioritet. Det ska vi göra tillsammans med polisen, våra kommunala verksamheter och er göteborgare, skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De senaste veckorna har Göteborg drabbats av några brutala våldsdåd. Efter ett relativt lugnt första halvår har den organiserade brottsligheten återigen visat upp sitt fula tryne. Mordet på den 8-årige pojken i Biskopsgården var särskilt vidrigt. Att döda ett litet barn: lägre än så går det inte att sjunka.

I det läget är det lätt att känna frustration och att börja spekulera fritt kring ogenomtänkta motåtgärder. Det bör undvikas. I stället är det viktigt att hålla huvudet kallt. Det gäller att vägra låta sig nedslås och att utifrån en ordentlig analys se till att förstärka existerande trygghetsinsatser. Våldet får aldrig vinna.

Mycket görs redan

En viktig utgångspunkt för det fortsatta trygghetsarbetet är att mycket redan görs. Åtgärderna har de senaste åren trappats upp på bred front. Det gäller såväl för de förebyggande insatserna, där kommunen har ett viktigt ansvar, som för den rena brottsbekämpningen som är polisens sak.

På den förebyggande sidan har samverkansmodellen ”Trygg i Göteborg ” nu kommit igång i alla stadsdelar. Detta är ett tätt samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, polisen, andra aktörer och invånarna för att öka tryggheten. Parterna jämför lägesbilder och koordinerar insatser. Erfarenheterna så långt, till exempel i Angered, är klart positiva. Arbetssättet har utmärkta förutsättningar att leverera goda resultat.

Mycket annat har också hänt. Några exempel: Socialtjänsten i flera stadsdelar har utökat antalet fältassistenter. Insatserna för avhoppare och mot våldsbejakande extremism har generellt sett intensifierats. Stödet till föreningslivet – som ger viktiga alternativ till kriminalitet – har på flera håll växlats upp. Modellerna för trygghets- och nattvandrande har utvecklats. I Biskopsgården, och med liknande mönster i andra stadsdelar, har sommaren varit aktiv. Ett brett och kostnadsfritt aktivitetsprogram för unga har hållits igång. Alla niondeklassare har erbjudits sommarjobb.

Välkommen och viktig satsning

För polisens del har närvaron i utsatta stadsdelar blivit betydligt större. Inriktningen är att agera förtroendeskapande för att skapa kontaktytor och bygga broar. Till det ska läggas det strålande polisarbete som bland annat bäddade för de fällande domarna för morden på Vår Krog & Bar. Regeringen presenterade i dagarna en viktig och välkommen satsning på 2,7 miljarder till polis och säkerhetspolis fram till 2020. Under förra veckan bjöd jag inrikesminister Anders Ygeman (S) till Göteborg för en sittning med polisen och andra relevanta aktörer. Jag vill att vi skapar oss en gemensam lägesbild och diskuterar hur vi kan fortsätta arbeta framåt tillsammans.

I allt detta som redan sker måste det nu handla om att hålla i och fortsätta driva på åt rätt håll. Många ideella eldsjälar gör också ett helt fantastiskt jobb. Med tålamod och ihärdighet kommer också resultaten.

Mer krävs

Därmed inte sagt att det räcker så. Mer krävs. Utifrån existerande aktiviteter behövs en rad förstärkningar av det trygghetsrelaterade arbetet:

* Det är viktigt att i skolan arbeta mycket medvetet för att fånga upp unga som är på väg i fel riktning. I de rödgrönrosa budgetarna för 2016 och 2017 gör vi extrasatsningar på både grund- och gymnasieskolan. Det ska ge bättre generella förutsättningar för denna typ av arbete.

* Det är viktigt att agera mycket aktivt för att det ska skapas fler jobb och för att unga ska ges en rakare väg in i arbetslivet. Det måste vara lätt att välja bort den kriminella banan. Ungdomsarbetslösheten är snabbt på väg nedåt i Göteborg. Denna trend vill vi förstärka bland annat genom den pågående uppbyggnaden av fyra kompetenscenter som ska göra steget in på arbetsmarknaden enklare, och genom att börja sprida Angeredsutmaningen, som binder samman gymnasieungdomar och näringsliv, till fler skolor.

* Det är viktigt att sätta ordentlig fart på insatserna för att bygga en mer jämlik stad. Med minskade klyftor är det ett vanligt mönster att även kriminaliteten minskar. I budgeten för 2017 finns ett stort och skarpt åtgärdspaket för att skapa ett jämlikt Göteborg.

* Det är viktigt att lyfta en fråga som alltför sällan diskuteras: narkotikahandeln. Den fungerar som en motor för den organiserade brottsligheten. Genom att minska handeln kan vi minska brottsligheten. Här behöver både kommunen och polisen reda ut hur insatserna kan förstärkas.

Inleder en nära dialog

När jag varit ute och diskuterat frågan om trygghet upplever många jag möter att politiken initierar projekt och åtgärder för att råda bukt på otryggheten utan att riktigt lyssna på medborgarna. Att insatser ofta kommer ovanifrån i stället för underifrån. Jag och mitt parti har därför beslutat oss för att de närmaste månaderna ha en nära dialog med göteborgarna genom representanter från det lokala civilsamhället i alla våra tio stadsdelar. Ambitionen är att detta ska ge oss ännu fler verklighetsnära och konkreta förslag på hur tryggheten kan förbättras i hela staden.

Att bygga ett tryggare Göteborg är en solklar förstaprioritet. Göteborgarna måste kunna känna sig trygga i sin stad: hela tiden och i hela staden. Våldet får aldrig vinna.

Ann-Sofie Hermansson

(S) kommunstyrelsens ordförande Göteborg