Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tydligt är att vissa företagare har ett bristande förtroende för politikerna i Göteborg. Så ska det inte vara. För att lyfta näringslivspolitiken agerar vi nu på bred front, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) gruppledare i Göteborg.

Nu växlar vi upp för att stötta näringslivet i Göteborg

Göteborgs näringsliv går bra. Trots det kan vi bli bättre. Nu satsar vi stort på att förbättra kontakterna mellan politiker, företagare och akademin, bland annat genom att bygga kunskapscentra för att bli bättre på kompetensförsörjning, skriver bland andra Ann-Sofi Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Näringslivspolitiken i Göteborg behöver stärkas. Trots att många företag redan går riktigt bra finns det mer att göra. Därför trappar vi nu på bred front upp arbetet med näringslivsfrågorna. Det är svårt att överskatta näringslivets betydelse för Göteborg. Ett väl fungerande näringsliv lägger grunden till så mycket annat. Företagen står för en stor del av jobbskapandet. Det är företagen som i huvudsak genererar de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden. Hos företagen finns också avgörande nycklar till att realisera den gröna omställningen och till att göra staden mer jämlik. Näringslivet i Göteborg går bra. Företagen presterar utmärkt och driver på en positiv utveckling i hela staden.

Tillväxten är hög. Exporten växer. Besöksnäringen slår rekord. Arbetslösheten sjunker – inte minst bland de unga. Den positiva trenden vilar på sunda fundament. Många Göteborgs-företag säkrar konkurrenskraften genom att vara ledande i kunskapsutvecklingen. Det är en klok väg att gå. FoU-satsningarna är robusta. De tre Science Parks – Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska – växer mycket dynamiskt. Staden används alltmer som testarena för nya innovationer. Electricity, elbussarna på linje 55, fungerar fint. Drive me, försöket med självkörande bilar på stadens vägar, startar nästa år. När stadens nya forsknings- och innovationsstrategi lanseras i höst blir innovationsarbetet ännu mer aktivt. Att det statliga industriforskningsinstitutet RISE nu flyttar huvudkontoret till Göteborg är i sammanhanget logiskt. Det är här som det mesta händer. Många företag är även ledande i hållbara affärsmodeller. Aktiviteterna inom Green Gothenburg visar att Göteborg tagit täten i miljö- och klimatomställningen. Det sociala företagandet har ett starkt och värdefullt fäste i staden. De kreativa näringarna, som ofta är tydligt framtidsorienterade, är inne i en spännande utvecklingsfas. Men att mycket går bra innebär inte att vi är nöjda. Tvärtom.

Bristande förtroende

Nu ska arbetet växlas upp. Inte minst behöver kontakterna mellan politiker och företagare förbättras. Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet är på grund av ett splittrat upplägg och låg svarsfrekvens svår att värdera. Tydligt är ändå att vissa företagare har ett bristande förtroende för politikerna i Göteborg. Så ska det inte vara. För att lyfta näringslivspolitiken agerar vi nu på bred front:

- Vi fortsätter byggandet av en bättre infrastruktur för företagsutveckling. Entreprenörskvarteret i Gamlestaden öppnar snart. Satsningen på kreativa näringar inom Saltet på Ringön intensifieras. Stödet till sociala företag samt rådgivningen på Business Centers ger redan god utdelning.

l Den strategiska näringslivsdialogen, med start i höst, ska öka samverkan mellan politiken, näringslivet och akademin. Åtminstone tre gånger per år ska näringslivsfrågorna diskuteras på högsta nivå. Dialogen ska bygga förtroende och göra det möjligt att göra ännu mer tillsammans.

l För att förbättra stadens service till företagen sker ett systematiskt arbete med SKL:s Insikt-mätning som referens. Arbetet behöver ges ännu högre prioritet. Trenden är positiv, men alltför svag.

l Vi satsar hårt på kompetensförsörjningen. Genom aktiva insatser ska företag och arbetssökande matchas ihop. Fyra kompetenscenter byggs nu upp. En kompetensförsörjningsstrategi ska tas fram.

l Med början under nästa år ska staden stötta och koordinera de företag som vill ta ett större samhällsansvar. Det handlar om ett samarbete i klimatfrågor i ett Klimatprotokoll och ett samverkansforum för ett jämlikt Göteborg.

Näringsstrategisk plan

l I höst påbörjas, att döma av det beslut som fattades i Kommunstyrelsen för några veckor sedan, processen för att ta fram en samlande näringslivsstrategisk plan för hela staden. Vi kommer att jobba intensivt för att se till att detta blir en positiv och givande process. Framtidsutsikterna för näringslivet i Göteborg är goda. Staden är full av skickliga företagare. Vi vill nu lyfta näringslivet till en ännu högre nivå. Bra ska bli bättre. Det vinner alla på.

Ann-Sofi Hermansson (S)

gruppledare

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Stina Svenssom (FI)

gruppledare