Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Henrik Munck (MP), vice ordförande Trafiknämnden, Göteborgs stad samt representant för Göteborg i Stadstrafikforum

Nu utreder vi tunnelbana som kopplar ihop Göteborg

Kvaliteten i kollektivtrafiken är avgörande för en stads utveckling och miljöbelastningen måste minska. Det måste bli mer smidigt att ta sig till skolan, jobbet, kultur- och fritidsaktiviteter. Därför utreder vi nu en tunnelbaneliknande trafiklösning för Göteborg, skriver Henrik Munck (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Henrik Munck (MP) vice ordförande Trafiknämnden, Göteborgs stad samt representant för Göteborg i Stadstrafikforum
Henrik Munck (MP) vice ordförande Trafiknämnden, Göteborgs stad samt representant för Göteborg i Stadstrafikforum

Göteborgs kollektivtrafik är i dag för långsam för att vara riktigt attraktiv. Det gäller även i de tunga stråken från nordost, sydväst, och på Hisingen. Och framförallt är hastigheten genom centrum ofta i nivå med häst och vagn.

Snabbheten i kollektivtrafiken är betydelsefull för resenären men också för att skapa kostnadseffektiv trafikering. När man kör snabbare hinner färre vagnar utföra samma transportarbete som fler vagnar som kör långsamt. Och kör man snabbt så väljer fler att åka kollektivt. En positiv spiral skapas för att bygga ut trafiken vidare.

Saknar det viktigaste

”Målbild för stadstrafiken 2035” har nyligen varit på remiss. Detta strategidokument innehåller många bra förslag till utveckling av buss- och spårtrafiken, samt linbana. Men tyvärr saknas det viktigaste; en lösning för att ordentligt snabba upp de tunga stråken från förorterna och snabb kollektivtrafik genom centrum. På Miljöpartiets initiativ har därför trafiknämnden begärt en kompletterande utredning kring snabbare spårtrafik i de stråk där flest reser och kring planskild spårtrafik genom centrum.

En gyllene regel inom trafikplanering är, inte minst av kostnadsskäl, att använda existerade infrastruktur på bästa sätt. Utanför centrum är stora delar av spårvägsnätet i Göteborg redan byggt på egen banvall vilket gör det möjligt att uppgradera till högre standard. Detta gäller bland annat Ange-redsbanan och Frölundabanan. Med så kallade ”duovagnar” som kan köra på både spårväg och järnväg går det därför att skapa ett tunnelbaneliknande system i Göteborg som till 90 procent baseras på nuvarande och redan beslutad spårinfrastruktur.

Kostnadadseffektivt system

Ett kostnadseffektivt alternativ kan se ut så här: Angeredsbanan och Frölundabanan uppgraderas för högre hastigheter (100 km/h) och med fyrspårstationer så att snabba duovagnar kan passera spårvagnar. En ny koppling skapas vid Gamlestan mellan dagens spår och norra infarten till Västlänken. Och i Västlänken söder om Haga byggs ny anslutande bergtunnel med stationer under Chalmers och Medicinareberget. Ytterligare stationsentréer kan skapas bland annat från Landala, Guldheden, Sahlgrenska och Linnéplatsen. Den nya tunneln mynnar vid Annedalskyrkan för anslutning till Frölundabanan.

Göteborgs första tunnelbanelinje skulle ge radikalt kortare restider genom centrum och till Angered och Frölunda / Tynnered. Den existerande linjesträckningen som leds genom del av Västlänken och den nya bergtunneln gör att till exempel Angered till Sahlgrenska, och Tynnered till Centralen, kan gå på halva restiden jämfört med i dag. Detta är överlägsna restidsvinster jämfört med det som föreslås i Målbild 2035, och det kan uppnås till bråkdelen av kostnaden för ett separat nytt tunnelbanesystem. Stort uppsving i resande i kombination med mycket effektivare trafikering gör att en betydande del av investeringen troligen kan räknas hem på rent företagsekonomiska grunder.

Positiv effekt för hela Göteborg

Tunnellösningen ger dessutom positiv effekt för hela Göteborg. Planskilt ger färre trafikbarriärer i stadsmiljön och genom att Brunnsparken avlastas kan annan kollektivtrafik snabbas upp. Och inte minst gör kortare restider att avstånden kan minska i vår delade stad; både fysiskt och socialt.

Göteborgs andra tunnelbanelinje kan starta i Bergsjön och kopplas till systemet via en redan planerad ny tunnel från Kortedala till Angeredsbanan. I sydväst kan denna linje förgrena sig från Marklandsgatan till stadsutvecklingsprojektet längs Dag Hammarskjölds boulevard och vidare till Järnbrott / Askim. Hela nordöstra Göteborg flyttas därmed mycket närmare centrum i restid.

Vid Linnéplatsen startar också den planerade spårvägstunneln via Stigberget till Lindholmen och det framtida utbyggda spårvägssystemet på Hisingen. I kombination med de två tunnelbanelinjerna kopplas även Hisingen till systemet och hela det stadsbebyggda Göteborg nås därmed av högklassig kollektivtrafik. Det betyder en radikal förbättring jämfört med i dag och att vi på riktigt kopplar ihop staden.

Vi måste höja blicken

Vi måste höja blicken och våga ta de grepp som Göteborg behöver. Västlänken är en regional satsning, och utredningen får visa om den också kan vara stommen i ett effektivt tunnelbanesystem och därmed bli göteborgarnas pulsåder. Och ja, tunnelns kapacitet kan troligen klara både regional-, pendel- och tunnelbanetåg.

Tunnelbana eller inte är Göteborgs kanske viktigaste vägval under detta sekel. Ett är dock säkert: göteborgarna, akademin, näringslivet, och offentliga verksamheter blir alla vinnare med högklassig kollektivtrafik. Kommunen, regionen, och Trafikverket måste samverka för att utnyttja existerande infrastruktur på bästa sätt. Då kan Sveriges andra stad få en kostnadseffektiv kollektivtrafik till glädje för nuvarande och kommande generationer göteborgare.

Henrik Munck (MP)

vice ordförande Trafiknämnden, Göteborgs stad samt representant för Göteborg i Stadstrafikforum