Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser – utan att kontrollera om rådande lagar och regler följs, skriver Anna Lönn Lundbäck och Tomas Emanuelsson. Bild: Pressbilder, Fredkrik Sandberg/TT

Nu tar vi krafttag för att stoppa fusket i byggbranschen

De senaste årens höga byggtakt i Sverige har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra. Misstänkt skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen blir allt vanligare. Nu vill vi stoppa fusket, skriver Anna Lönn Lundbäck, Sveriges Byggindustrier och Tomas Emanuelsson, Byggnads.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige växer. Att vi snart blir elva miljoner invånare ökar behovet av hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Detta är goda nyheter för oss som företräder arbetsgivare och anställda i byggbranschen.

Men de senaste årens höga byggtakt har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra. Det kan till exempel röra sig om misstänkt skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen.

Att följa svenska lagar och regler ska vara en självklarhet

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är avtalspartner med bland andra fackförbundet Byggnads. Naturligt nog har vi ibland olika uppfattningar. Men i synen på fusket är vi helt överens. Att följa svenska lagar och regler ska vara en självklarhet. Konkurrensen företagen emellan måste ske på lika villkor. En garant för detta är kollektivavtalen.

Vår undersökning från våren 2019 pekar på problem i byggprocessens alla led. Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser – utan att kontrollera om rådande lagar och regler följs.

Kräver sund villkor

Därtill kommer oseriösa aktörer som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa obligatoriska säkerhetskrav. Så här kan vi inte ha det. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Vi uppmanar myndigheter att:

• Intensifiera arbetet med att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

• Beställare av byggrelaterade tjänster ställer krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

Själva sätter vi ljus på problemet. Just nu turnerar vi över landet med framdriftsmötet om sund konkurrens, tillsammans med bland andra Migrationsverket, Ekobrotts- och Skattemyndigheten. Förra veckan hölls seminariet i Göteborg.

Den här veckan har vi dessutom dragit igång ett lokalt samarbete i Göteborg och region Väst, för att utbilda medlemsföretagen i hur man väljer rätt i underleden och där kollektivavtalen är ett viktigt verktyg.

Om alla aktörer delade vår syn på sund konkurrens skulle staten öka sina skatteintäkter till vård, skola och omsorg

Om alla aktörer delade vår syn på sund konkurrens skulle staten öka sina skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Samtidigt skulle anställningsvillkoren för de människor som utnyttjas av oärliga aktörer förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka.

Nolltolerans mot fusk gynnar seriöst samhällsbyggande. Därför vill vi på Sveriges Byggindustrier och Byggnads hjälpa till att öka dialogen om denna fråga. Bara så kan vi rusta landet för framtiden.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Sveriges Byggindustrier, Väst

Tomas Emanuelsson, ordförande Byggnads Väst