Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Skolans kvalitet är avgörande för att skapa ett jämlikt samhälle. Många steg är redan tagna, vissa håller på att ta form. Första juli 2018 kommer förskola och grundskola gå över från stadsdelarna till den nya grundskolenämnden och förskolenämnden, skriver Karin Pleijel (MP).

Nu tar vi de första stegen till kulturförändring i skolan

Nu tar skolan ett tydligt steg framåt mot en central skolorganisation. Vi skall inte styra med järnhand och riskera att utveckla rädda verksamheter. I stället behövs en tydlig struktur med väl fungerande stödsystem i en modig och lärande organisation. Göteborg tar nu flera steg för en sådan kulturförändring i skolan, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolan är för viktig för att bollas runt mellan valen. Den behöver långsiktighet där elevernas utveckling står i absolut fokus. Jag är därför stolt över alla som bidragit till ett brett samarbete i Göteborg. Sex partier står bakom hur och när den nya grundskolenämnden och förskolenämnden skall genomföras, utifrån ett gediget underlag från stadens tjänstemän och professioner.

Första juli 2018 kommer förskola och grundskola gå över från stadsdelarna till de nya nämnderna. Hur kommer detta att märkas av? Allt fortlöpande och allt utvecklingsarbete som pågår kommer fortsätta i oförminskad takt. Med tiden kommer den kulturförändring mot en stödjande, lärande organisation som redan påbörjats att märkas av alltmer.

Tydligare fokus på kvalitet

  • Eleven kommer se att undervisningens kvalitet tydligare är i fokus. Hen ser kanske mer av lärarnas samarbete för att undervisningen ska bli mer inspirerande och motiverande. Fler får rätt stöd i eller utanför klassrummet. Fler nyanlända elever möter barn med svenska som modersmål, när vår modell för att sprida nyanlända får mer styrfart.
  • Föräldrar känner större trygghet i att alla stadens kommunala skolor står stadigt för hög kvalitet, med ett mer likvärdigt sätt att fördela medel efter behov. Stadens gemensamma ”muskler” används effektivt för att stödja varje skolas och elevs unika behov. Kulturen i skolans alla delar präglas av varma relationer och stark professionalitet.
  • För alla yrkesgrupper i skolan blir ägandet kring den egna skolans utveckling tydligt. Samtidigt stärks det centrala stödet för elevhälsofrågor och pedagogisk inspiration. Gemensamma tankar om fortbildning och utveckling får större kraft.
  • För organisationen kring skolan är inte längre nyckeltal och konkurrens i ensidigt fokus, vilket varit fallet sedan 1990-talet. I stället fortsätter vi att komplettera vissa nyckeltal med kvalitetsdialoger i en modig tillitsfull anda, där vi vågar vara öppna med problem, vågar tänka och lära nytt.

Öppen, stödjande och professionell

I stället för att hamna i en stor, trög och toppstyrd organisation, skall den nya vara tydlig, stödjande och lärande, öppen och professionell. Vi ska bygga en vetenskapligt förankrad skola och inspireras av omvärlden, till exempel Ontario, som genom en liknande kulturvända vände skolresultaten. Alla förändringar på organisationsnivå skall syfta till att undervisningen och eleverna kan utvecklas mer.

De väl fungerande samarbeten och koncept som byggts upp i stadsdelarna ska bevaras. Angereds elevhälsoarbete, Majorna – Linnés jämställdhetsarbete i förskolan, ”skolan-mitt-i-byn-tankarna i Norra och Västra Hisingen, är axplock av allt positivt som pågår och som inte får gå förlorat i den nya organisationen.

För samhällets positiva utveckling spelar varje enskild elevs möjligheter roll. Vi ser i dag, till exempel i senaste Pisa-studien, större skillnader mellan grupper av elever. Ökade klyftor i samhället är själva motsatsen till en hållbar utveckling. Vi måste göra allt som står i vår makt för att bryta detta. Skolans kvalitet är avgörande för att skapa ett jämlikt samhälle, stödet i forskningen är glasklar. Många steg är redan tagna, vissa håller på att ta form. Vi går vidare och arbetar med ökad intensitet för en skola i Göteborg som alla kan vara stolta över.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd