Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det behövs ett utökat samarbete med staten. Framförallt kring ett kraftfullt förebyggande och förtroendeskapande arbete med daglig närvaro av poliser i lokalsamhället, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt
Det behövs ett utökat samarbete med staten. Framförallt kring ett kraftfullt förebyggande och förtroendeskapande arbete med daglig närvaro av poliser i lokalsamhället, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt

Nu startar vi Göteborgspartiet för att bryta segregationen

Göteborg är en härlig stad, men inte för alla. Samhället glider isär och alla är inte del av den positiva utvecklingen. Därför behövs nya åtgärder inom bland annat trygghet, inkludering, idrott och trafikplanering. Vi bjuder nu in alla göteborgare för att tillsammans ena vår stad och skapa ett välkomnande Göteborg, skriver bland andra Henrik Munck, för det nybildade Göteborgspartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Segregationen är Göteborgs stora ödesfråga. Den river upp stora sår mellan människor och förstör förutsättningarna för att skapa det Göteborg som vi vill leva i. Klyftorna ökar inom område efter område och vi ser konsekvenserna i form av otrygghet, främlingskap och parallellsamhällen.

Skola, äldreomsorg, och socialtjänst kämpar med sina uppdrag. Stat och kommun klarar i dag inte av att upprätthålla grundlagens principer om allas fri- och rättigheter och trygghet. Vi ser brist på inkludering, och brist på både omsorg och krav på den enskilda människan.

Stadsutvecklingen och bostadsbyggandet bromsas av långsamma processer vilket bidrar till ytterligare segregation. Kommunen misslyckas med grundläggande saker som renhållning och skötsel.

Annat ledningsarbete

Samtidigt finns redan många av verktygen för att skapa ett riktigt bra samhälle. Kommunens ryggrad i form av utbildning och omsorg kan bli starkare med ett annat ledningsarbete än idag. Dessa verksamheter bromsas av överadministration. Stora resurser läggs på att ta fram tusentals sidor text med strategier, visioner och andra så kallade styrande dokument.

Göteborgspartiets åtgärdsprogram innehåller tre grundpelare:

– Trygghet och inkludering – genom stärkta offentliga verksamheter

Vi vill förenkla och arbeta resurseffektivt. Med ett ledningsarbete som tydligare tar sin utgångspunkt i lagarna som styr en kommun. Antalet och omfattningen av dokument som inte är grundläggande för verksamheten behöver minska.

Trygghet och inkludering ska vara övergripande mål för kommunen. God arbetsmiljö är vårt viktigaste interna mål. Vi vill i samverkan med fackförbund införa att kommunens högre chefer och ledande medarbetare inom administration och utveckling tjänstgör en vecka om året ute i verksamheten. Exempelvis på ett äldreboende eller en förskola. Då inriktar vi ledningen på det dagliga arbetet i kommunens ryggrad.

Vi vill i samverkan med fackförbund införa att kommunens högre chefer och ledande medarbetare inom administration och utveckling tjänstgör en vecka om året ute i verksamheten

Det behövs ett utökat samarbete med staten. Framförallt kring ett kraftfullt förebyggande och förtroendeskapande arbete med daglig närvaro av poliser i lokalsamhället. Vi vill tillsammans med staten skapa ordning och reda kring bidragssystem, samt få fler i arbete och egenförsörjning.

– Stärk folkhälsa och gemenskap – genom satsning på idrott, föreningsliv och evenemang

Vi vill öka investeringstakten för nya idrottsanläggningar, samt satsa mer på utbildning och stöd till föreningsverksamhet. Breddidrotten begränsas i dag av brist på idrottshallar, planer, ishallar, simhallar och andra anläggningar, eller genom brist på ledare. Idrott kan ge nytta och glädje för många, och även fungera som förenande kraft inom staden.

– Knyt ihop hela staden – genom ändrad trafik- och stadsplanering

Vi vill ersätta dagens synsätt inom trafikplaneringen med konkurrens mellan olika trafikslag. Såväl spårvagnar, bussar, lastbilar, bilar, cyklar och gångtrafik behövs för göteborgaren och näringslivet i vardagen. Det behöver nya trafiklösningar som ger nytta i alla stadsdelar, och inte med mest fokus på centrum som idag.

Realistisk ambitionsnivå

En granskningskommission behöver syna pågående och planerade stora infrastrukturprojekt, i synnerhet Västlänken, för att ge underlag till en realistisk ambitionsnivå för trafikprojekten. Vi vill återinföra ett månadskort i kollektivtrafiken för endast Göteborgs kommun, med lägre pris än dagens kort.

Vår stad står inför fantastiska möjligheter. Fordonsindustrin och nya aktörer inom mobilitet kan leda en snabb utveckling för nya klimatanpassade trafiklösningar.

Besöksnäringens stora pågående investeringar i hotell och upplevelser kan kompletteras med juvelen i kronan; Heden kan utvecklas för mer idrott, kultur, grönska och evenemang. Tillsammans med Trädgårdsföreningen kan vi skapa en oas för alla göteborgare. Tillgängligheten till och från Södra Skärgården behöver bli bättre för öbor och göteborgare som vill turista hemma.

Vi är övertygade om att detta åtgärdsprogram kan skapa en tryggare och mer välkomnande stad. Vi startar Göteborgspartiet i dag och välkomnar alla göteborgare att vara med. Vi vill ha bra dialog med andra politiska partier. Att tycka olika är fint i en demokrati men låt oss enas kring att bryta segregationen och skapa det goda Göteborg tillsammans.

Henrik Munck (G) Kommunalråd

Senada Ljutic (G) Kvalitetschef

Zeljka Laic (G) Handledare utbildning

Ulf Boström (G) Integrationspolis

Radwan Alhourani (G) Företagskoordinator arbetsmarknad

Yvonne Lundberg (G) Sakkunnig äldreomsorg

Niclas Winterquist (G) Ledamot Idrotts- och föreningsnämnden och företagare