Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vi är i ett läge där kampen för demokratin uppenbart måste trappas upp. Och vi måste göra det tillsammans, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Nu stärker vi kampen mot antisemitism och extremism

Nu är vi i ett läge där kampen för demokratin uppenbart måste trappas upp. Vi måste ta nya och mer kraftfulla tag. Och vi måste göra det tillsammans, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I december 2017 attackerades synagogan i Göteborg med brandbomber. Det var ett avskyvärt angrepp som kunde ha fått betydligt allvarligare konsekvenser än det fick. Branden tog sig trots allt inte. De unga som fanns i lokalerna klarade sig utan fysiska skador.

Där och då tog jag initiativ till att samla samtliga seriösa partier kring en process för att stärka stadens insatser mot antisemitism. Nu finns ett konkret förslag på bordet som kommunstyrelsen i dag ska behandla.

Det är ett bra och viktigt förslag som omfattar en rad viktiga demokratistärkande åtgärder. Insatserna mot antisemitism och extremism ska stärkas på bred front.

Insatser på bred front

Det handlar om att göra mycket mer i skolan. Lärare och rektorer ska få ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna ta svåra samtal, hantera konflikter samt bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar.

Lärare och rektorer ska få ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna ta svåra samtal, hantera konflikter samt bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar.

Det handlar om att hålla liv i avgörande erfarenheter och historia. Den judiska församlingen ska ges stöd för sitt utåtriktade arbete. Det är en viktig del i arbetet för att föra berättelserna om Förintelsen vidare.

Det handlar om att understödja den interreligiösa förståelsen och därigenom skapa ett samhälle med större förståelse och tolerans: en tolerans som alltid måste bygga på demokratins värderingar. Stadens Interreligiösa center ska stärka insatserna för att genom samtal och andra aktiviteter öka kontaktytorna och dialogen mellan de religioner och församlingar som är aktiva i Göteborg.

En bra början

Detta åtgärdspaket på omkring sju miljoner kronor kommer inte att lösa alla problem. Men det vore ett bra och viktigt steg i rätt riktning – som sedan successivt bör följas av fler.

Exempelvis borde det gå att uträtta mer inom ramen för det europeiska samarbetet. Efter att vi haft en dialog kommer EU:s sändebud och koordinator mot antisemitism, Katharina von Schnurbein, till Göteborg senare i år. Det blir en bra möjlighet att öppna nya dörrar.

När Kofi Annan invigde minnesmärket över Raoul Wallenberg på Hagaplan sade han: Kampen för frihet och rättvisa är aldrig hopplös, men den är heller aldrig vunnen. Varje dag måste vi vakna upp redo att börja kampen på nytt. Nu är vi i ett läge där kampen för demokratin uppenbart måste trappas upp. Vi måste ta nya och mer kraftfulla tag. Och vi måste göra det tillsammans.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande