Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Upprörda. Debatten om trängselskatten har stundtals varit intensiv och inte minst Backaborna har känt sig orättvist behandlade. Med Backaundantaget gör vi trängselskatten i Göteborg mer rimlig och rättvis, skriver Anna Johansson (S) och Magdalena Andersson (S).

Nu slipper Backaborna trängselskatten

DEBATT: Trängselskatten i Göteborg har skapat stora problem för boende och verksamma i Backa. Regeringen presenterar i dag ett förslag som innebär att de som bor, bedriver verksamhet och hälsar på i Backa slipper betala trängselskatt. Undantaget bör träda i kraft så snart som möjligt och vår bedömning är att det kan ske någon gång under nästa år skriver Magdalena Andersson (S) och Anna Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag presenterar regeringen sitt förslag till B

Magdalena Andersson (S), finansminister

ackaundantag i trängselskatten. Trängselskattens utformning skapar problem för boende och verksamma i Backaområdet. Regeringens förslag innebär att de som bor och bedriver företag i Backa, samt de som hälsar på och besöker Backa kan göra det utan att betala trängselskatt. Förhoppningen är att undantaget kan vara på plats under nästa år.

Den nuvarande utformningen av trängselskatten i Backaområdet syftar främst till att undvika genomfartstrafik. Detta har uppnåtts, men det har samtidigt lett till att passager in och ut ur området beskattas. Det är lätt att förstå frustrationen över detta. Därför går regeringen nu fram med ett förslag som innebär att bara genomfartstrafiken

Anna Johansson (S), infrastrukturminister

ska beskattas.

I och med att boende och besökare i området kan undantas från trängselskatt ökar tillgängligheten, liksom möjligheterna för arbetspendling och näringsliv i Backa.

Dagens betalstationer kommer att kompletteras med nya kontrollpunkter väster om Backa. Syftet med dessa nya portaler är enbart att möjliggöra undantag, de är inte några nya betalstationer. Endast resor som innebär att man passerar både någon av betalstationerna i det så kallade Backaskaftet och någon av de nya kontrollpunkterna väster om Backa inom 30 minuter, kommer att beskattas. Resor inom Backaområdet blir därmed befriade från trängselskatt, vilket till exempel innebär att boende kommer att kunna åka till Bäckebol för att handla utan att beskattas.

Lite annan lösning

Andra regler som gäller redan i dag, såsom flerpassageregel och maxbelopp per dygn, kommer självklart att gälla även för genomfartstrafiken i Backa.

Förändringen kommer att öka tillgängligheten inom stadsdelen, vilket i sin tur påverkar lokalmiljön, de lokala företagens konkurrensmöjligheter och sammanhållningen i området.

Vårt förslag är inte just den lösning som Göteborgs stad har förordat. Vi bedömer dock att det finns ett antal viktiga fördelar med regeringens förslag till lösning. För det första är det ett utvidgat förslag som omfattar fler. Även de som inte bor i Backa kan besöka butiker eller hälsa på boende i Backa utan att behöva betala trängselskatt. Förslaget minskar risken för att individer ska beskattas på fel sätt och betala för mycket eller för litet. Lösningen innebär att vi inte frångår den centrala lagstiftade principen om att medborgare ska behandlas lika. Rättssäkerheten, att alla behandlas lika inför lagen, stärks i och med att det blir betydligt färre gränsdragningsproblem för myndigheter och domstolar.

Det föreslagna undantaget bör träda i kraft så snart som möjligt och vår bedömning är att det kan ske någon gång under nästa år.

Trängselskatten utgör en del av finansieringen av alla viktiga infrastruktursatsningar i Göteborg med omnejd. De investeringarna är helt nödvändiga för att klara jobben i regionen. Vi behöver också öka pendlingen för att göra det möjligt för fler att flytta till Göteborg och fler företag att etablera sig här. Med Backaundantaget gör vi trängselskatten i Göteborg mer rimlig och rättvis.

Magdalena Andersson (S)

finansminister

Anna Johansson (S)

infrastrukturminister