Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Specialistsjukhus. Vi ska koncentrera delar av den avancerade akutsjukvården, högspecialiserad vård och viss planerad vård till färre sjukhus för att nå ännu bättre resultat. Det finns nämligen tydliga samband mellan volym och kvalitet, skriver debattörerna.

Nu ska vården komma närmare patienterna

I dag tar regionstyrelsen, i en bred politisk överenskommelse, beslut om att stärka den nära vården i Västra Götalandsregionen. Det innebär att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, skriver bland andra Johnny Magnusson (M) och Helén Eliasson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi står inför en omställning av vården där vi måste ta ett gemensamt ansvar för patientens bästa. Vi behöver använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt för att möta framtida befolkningsökning och allt större vårdbehov. Den medicintekniska utvecklingen och digitaliseringen ger oss nya möjligheter och allt mer av vården kan i framtiden utföras utanför sjukhusen till bättre nytta för patienterna.

Behöver mycket vård

Under de närmaste 15 åren väntas regionen växa med närmare 300 000 invånare. De största ökningarna kommer att ske bland barn samt personer över 80 år. Det är två grupper som relativt sett behöver mycket vård. Då gäller det att ha en vård som motsvarar behoven.

Vi har under många år gjort satsningar på att förbättra tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Men med tanke på de stora utmaningar som fortfarande finns kvar återstår mycket arbete. Det beslut som vi nu tar ger oss mycket goda förutsättningar att skapa den sjukvård som våra invånare har rätt att förvänta sig.

Vård som invånarna behöver ofta ska vara lättillgänglig och finnas nära. Vi ska satsa mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, öka tillgängligheten till akut omhändertagande och anpassa öppettiderna efter invånarnas behov.

Vårt mål är att primärvården äntligen ska bli den första linjens vård som den är tänkt att vara, med hög tillgänglighet och kontinuitet. Men nära vård är mer än den traditionella primärvården på vårdcentralerna. Det är exempelvis också specialistvård i öppenvård och ytterligare satsningar på mobila hemsjukvårdsteam som gör att till exempel multisjuka och kroniskt sjuka kan få mer vård i hemmet i stället för på sjukhus.

Bättre för patienterna

Genom att stärka och bygga ut den nära vården kan vi minska behovet av vård på sjukhus. Det är bättre för patienterna och mer effektivt för regionen.

Ambitionen är också att, med hjälp av ny teknik, erbjuda fler vårdlösningar för patienterna. Vi måste bli bättre på att använda det som redan finns i dag, men också på att införa nya digitala tjänster och vårdformer till exempel vårdmöten på distans, distansövervakning med sensorteknik och internetbaserat stöd och behandling.

Även sjukhusvården kommer att förändras. Vi ska koncentrera delar av den avancerade akutsjukvården, högspecialiserad vård och viss planerad vård till färre sjukhus för att nå ännu bättre resultat. Det finns nämligen tydliga samband mellan volym och kvalitet. Det vill säga; ju mer man gör på ett visst sjukhus av ett visst ingrepp, desto skickligare blir operatören och teamet och desto högre blir kvaliteten.

Ska bli nationellt ledande

Västra Götalandsregionen ska bli nationellt ledande i arbetet med kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Sjukvårdens chefer och medarbetare ska ges tid, kunskap och redskap att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i syfte att kunna erbjuda högre medicinsk kvalitet och högre patientupplevd kvalitet.

En annan utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, men för att nå dit behöver vi på olika sätt arbeta med att öka attraktiviteten. Det finns många saker vi måste göra för att skapa en god arbetsmiljö. Vi tror att en omställning av vården är en förutsättning för en bra framtida kompetensförsörjning.

Johnny Magnusson (M)

ordförande i regionstyrelsen

Helén Eliasson (S)

vice ordförande i regionstyrelsen

Jonas Andersson (L)

ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Tony Johansson (MP)

1:e vice ordförande I hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Jim Aleberg (S)

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen