Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Marina Johansson (S), kommunalråd sociala frågor Göteborg

Nu skärper vi arbetet mot hedersförtryck

Göteborg har i dag ett omfattande arbete mot hedersförtryck. Vi socialdemokrater tar nu initiativ till att stärka det ytterligare, genom att se över och vässa insatserna mot tvångsgifte och könsstympning inför sommaren, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Detta är viktigt eftersom vi vet att många unga riskerar att föras ut ur landet för att giftas bort eller utsättas för könsstympning just under sommarlovet. Vi vill också ställa som krav på föreningar som söker bidrag från Göteborgs stad att de ska ta avstånd från hedersförtryck i sin verksamhet.

Hedersförtrycket är ett samhällsproblem som berör oss alla, oavsett om vi är direkt drabbade av det eller inte. Många unga känner särskild oro inför sommaren, då risken ökar för att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas.

Göteborgs stad har redan i dag ett nära samarbete med polis, flygplats och andra viktiga aktörer för att förhindra detta. Men vi vill vässa arbetet ytterligare. Vi har därför i flera nämnder lagt ett särskilt uppdrag om att stärka och utveckla denna samverkan inför sommaren.

Hukar under hedersförtrycket

Tusentals barn, kvinnor och män hukar under hedersförtrycket varje dag. De kontrolleras, hotas och tvingas leva förkrympta liv på grund av förtryckande normer och värderingar. De riskerar att giftas bort, stympas eller till och med dödas av familjemedlemmar och släktingar. Allt i hederns namn. Därför måste vi, utöver att skydda och stärka de individer som drabbas, arbeta målmedvetet och kraftfullt för att förändra värderingar och normer. Särskilt viktigt är det att nå de unga. Det är de som antingen kommer att bära vidare förtrycket in i framtiden eller se till att det försvinner.

Vi socialdemokrater vill ställa ett tydligt krav på att ta avstånd från hedersförtryck i de riktlinjer för föreningsbidrag som nu ses över

Skolans roll är förstås central, men även på andra platser så måste vi säkerställa att det demokratiska samhället har en nolltolerans mot fundamentalistiska och förtryckande normer och värderingar. Det ska vara glasklart att friheter och rättigheter gäller alla, oavsett vem du är eller i vilken stadsdel du bor. Kvinnor ska kunna röra sig fritt utomhus, klädda som de vill, utan att behöva oroa sig för självutnämnda moralpoliser och trakasserier. Individens frihet ska värnas och det heders- och klantänkande som ligger bakom hedersförtrycket ska förpassas till historiens skräphög, där det hör hemma.

Rädsla att stämplas som rasist

Det har tagit alltför lång tid för det officiella Sverige att erkänna att hedersförtrycket existerar och att det är ett allvarligt samhällsproblem. Det har funnits en rädsla för att stämplas som rasist eller islamofob som har gjort att man i stället svikit alla de som lider av hedersförtrycket runt om i landet. Den rädslan finns tyvärr fortfarande kvar på sina håll. Därför är det extra viktigt att våga tala öppet och tydligt om hedersförtrycket och att lägga fram konkreta politiska förslag på hur det ska bekämpas.

Beröringsskräcken har också utnyttjats av fundamentalistiska och extremistiska krafter för att stärka sin ställning och få tillgång till våra demokratiska institutioners resurser. Det är hög tid att sätta stopp för det. Vi socialdemokrater vill ställa ett tydligt krav på att ta avstånd från hedersförtryck i de riktlinjer för föreningsbidrag som nu ses över. Verksamheten ska vara helt fri från förtryckande hedersnormer och föreningarna ska omedelbart ta kontakt med stadens samordnare mot hedersförtryck om det finns tecken på att någon är utsatt.

Skattemedel ska inte gå till extremism

Våra gemensamma skattemedel ska inte riskera att gå till föreningar eller organisationer som stödjer hedersförtryck, lika lite som det ska gå till rörelser som stödjer våldsbejakande extremism.

För oss socialdemokrater är det självklart att hedersförtrycket kraftfullt måste motverkas. Därför är det väldigt bra att regeringen satsar 100 miljoner kronor under året på att långsiktigt förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

I Göteborg har vi sett till att det inrättats en samordnare mot hedersförtryck, att vi får en kommunal handlingsplan och att vi stärker de ideella krafter som gör fantastiska insatser för att skydda individer och förändra attityder. Hedersförtrycket är ett direkt hot mot vårt öppna demokratiska samhälle. Därför har vi alla ett ansvar att bekämpa det. Det är ett ansvar vi socialdemokrater kommer att fortsätta ta.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Marina Johansson (S)

kommunalråd sociala frågor Göteborg