Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu satsar vi på medarbetarna i vården

Regionens starka och stabila ekonomi är en stor tillgång och möjliggör extra satsningar på vården. Den enskilt största satsningen kommer dock att göras på vårdens medarbetare, särskilt de som jobbar nätter och helger, skriver den grönblåa ledningen i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje dag görs enastående insatser och underverk av sjukvårdens medarbetare. Samtidigt vittnar de om hur arbetet ibland känns övermäktigt. Vi har stor förståelse för att medarbetare kan uppleva en ansträngd situation och vi tar det på största allvar. Bara genom att behålla duktiga medarbetare, trygga kontinuiteten inom sjukvården och attrahera nya medarbetare kan Västra Götalandsregionen klara sitt uppdrag och vara en arbetsgivare där verksamhet och kvalitet står i fokus till gagn för patienterna.

Därför är det glädjande att vårt arbete för kontinuitet och långsiktighet har gett resultat. Västra Götalandsregionen har en god och stabil ekonomi. Det innebär att vi kunnat stärka resurserna till sjukvården, inte minst genom satsningar på akutsjukvården. Vi kan nu därför också satsa ännu mer på personalen. Vi har lyssnat på medarbetarna inom vården och påbörjar ett stort arbete för att förbättra arbetsmiljö och ersättningar.

Fördubblad ob-ersättning

Den enskilt största satsningen i budget 2018 på en kvarts miljard kronor, gör vi på vårdens medarbetare med sjukhusen som arbetsplats. Målsättningen är att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som upprätthåller sjukvården och tar hand om patienter när vi andra sover, har lediga kvällar och helger. Satsning gäller alla yrkesgrupper som har ob-ersättning för obekväm arbetstid och är schemalagda kvällar, helger och nätter. Regionstyrelsen har fått information om ett förväntat positivt resultat för 2017 och därför har vi beslutat inleda satsningen redan i år. Till regionstyrelsens möte i juni ska ett detaljerat förslag finnas framme kring hur ett genomförande av höjt ob-tillägg kan ske med start från den 1 september.

Grönblå samverkan har tidigare fattat flera beslut som syftar till att stärka rekrytering av sjuksköterskor med en lönesatsning riktad till specialistsjuksköterskor. Satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor har fortsatt och utökats. Resurser har avsatts för kompetensutbildning för undersköterskor, barnsköterskor och skötare och nya modeller för lönekarriär för flera yrkesgrupper har arbetats fram. Dessa satsningar fortsätter liksom insatserna för jämställda löner. Från 2018 höjer vi friskvårdsbidraget ytterligare till en lägsta nivå på 1500 kronor/anställd/år. En satsning med ytterligare 10 miljoner kronor sker på en utökning av den förstärkta introduktionen för undersköterskor och beredskap finns för att avsätta ännu mer resurser för fler AT-block.

Förbättrad arbetsmiljö

Arbetstider och arbetsförhållanden upplevs som tuffa för många och det kan även finnas andra skäl till att man upplever det som påfrestande. Därför inleds ett arbete för att finna och erbjuda anställningsformer som fungerar och uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. 15 miljoner kronor avsätts till ett pilotprojekt avseende arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv vid de fyra stora akutsjukhusgrupperna och möjligheten att pröva arbetstidsmodeller är också under övervägande. Grönblå samverkan kommer även att utreda möjligheterna att minska helgtjänstgöringen till två av fem helger.

För att stärka Västra Götalandsregionen som en attraktiv arbetsgivare krävs en bredd av insatser. Det handlar inte minst om förändrade strukturer och arbetssätt. Omställningen inom sjukvården som påbörjats där mer vård ska utföras nära patienten med tyngdpunkt på vårdcentralerna, kommer att ge förutsättningar för vården att fungera bättre och avlasta sjukhusen.

Samtidigt finns ett stort behov av att rätt kompetens används på bästa sätt. Vi ökar därför takten i uppgiftsväxlingen inom vården och genom att lyfta bort arbetsuppgifter som inte kräver en sjuksköterskas kompetens till andra yrkesgrupper inom vården, förbättras möjligheten att fullgöra vårduppgifterna. Det är på alla dessa sätt och inom alla dessa områden Grönblå samverkan vill förändra och förbättra sjukvården i grunden. För patienter, för medarbetare och för framtiden.

Gunilla Levén (M)

regionråd och ordförande i personalutskottet, Västra Götalandsregionen

Tina Ehn (MP)

ledamot i personalutskottet

Birgitta Adolfsson (L)

ledamot i personalutskottet

Cecilia Andersson (C)

ledamot i personalutskottet

Conny Brännberg (KD)

ersättare i personalutskottet