Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Sommarjobb är ett utmärkt sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför utökar vi antalet sommarjobbsplatser för gymnasieungdomar till 1900, skriver Anders Svensson (M) och Mariah ben Salem Dynehäll (L). Bild: Lina Salomonsson
Sommarjobb är ett utmärkt sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför utökar vi antalet sommarjobbsplatser för gymnasieungdomar till 1900, skriver Anders Svensson (M) och Mariah ben Salem Dynehäll (L). Bild: Lina Salomonsson

Nu satsar vi extra på unga män i utanförskap

Sysselsättning och integration går hand i hand. Därför satsar vi extra, bland annat på unga män för att få dessa i sysselsättning och arbete, skriver Anders Svensson (M) och Mariah ben Salem Dynehäll (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs tillhör en av de mest segregerade städerna i Europa. Ekonomin går bra och arbetsmarknaden blomstrar och fler än någonsin går till ett jobb. Samtidigt har vi grupper i samhället som fortfarande står långt ifrån både sysselsättning och arbetsmarknad. Det riskerar ett livslångt utanförskap som är förödande för både den enskilde individen som för hela samhället.

Vårt fokus är att fler unga och arbetslösa ska ta sitt första steg in på arbetsmarknaden. Det stärker den enskilda individen, det stärker hela Göteborg.

25 miljoner kronor till integration

I Alliansens budget för 2019 finns effektiva satsningar på integrationsfrämjande åtgärder på 25 miljoner. Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning tog nyligen beslut om att fördela 25 miljoner kronor till flera åtgärder som syftar till att få in unga människor i arbete men också rikta insatserna mot unga män som lever i utanförskap samt fortsätta med och bredda kompetensutvecklingsinsatser och satsa på språkstödsutbildningar.

Vi satsar på att:

* Öka antalet sommarjobbplatser för gymnasieungdomar från 1 400 platser till 1 900 platser.

* Fortsatt och breddad satsning på skräddarsydda insatser för kompetensutveckling.

* Fortsatt och utvecklad satsning på språkstödsutbildningar.

* Riktad satsning på unga män och utanförskap.

Fler ska få sommarjobb

Redan till sommaren kommer fler Göteborgs- ungdomar få sätta sin första fot på arbetsmarknaden. Att gymnasieungdomar får in foten på arbetsmarknaden tidigt genom sommarjobbplatser är väldigt viktigt, inte minst med tanke på att fler ungdomar än tidigare visar intresse för att skaffa sig ett sommarjobb men också för att det leder till stärkt självkänsla. Det stärker också Göteborg som stad och vår kompetensförsörjning.

Redan till sommaren kommer fler Göteborgsungdomar att få sätta sin första fot på arbetsmarknaden

Vi ser att unga män i arbetslöshet är en utsatt målgrupp som är svår att nå och därför behöver vi rikta insatserna för att få dessa i sysselsättning och arbete. Dessa personer finns oftast inte registrerade hos varken Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Arbetslöshet och utanförskapet är en grogrund till kriminalitet vilket är förödande för både samhälle och den enskilde individen. Behovet av insatserna för att nå unga män som befinner sig i utanförskap har blivit allt viktigt och ger goda resultat.

I vårt Göteborg ska alla ges möjligheter och förutsättningar att lyckas. Nu växlar vi upp arbetet med att få unga och arbetslösa i sysselsättning.

Anders Svensson (M)

ordförande i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Mariah ben Salem Dynehäll (L)

vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning