Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Ett särskilt tydligt exempel på hur kryphålen i lagen utnyttjas är Saab:s försäljning av flygande stridsledningssystem till Saudiarabien och dess krig i Jemen, skriver debattörerna.

Nu måste S bekänna färg om vapenexporten

Efter motstridiga uttalanden från Socialdemokraterna måste frågan ställas till helgens S-kongress: vill partiet fortsätta tillåta att svenska vapen exporteras till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter? skriver Amnesty, Diakonia, IKFF och Svenska Freds.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Gång på gång har vi sett exempel på hur kravet på respekt för mänskliga rättigheter får stå tillbaka för försvars- och affärsintressen när det kommer till export av krigsmateriel, och trots tidigare löften vacklar nu Socialdemokraterna inför det kommande lagförslaget.

I ett uttalande från partistyrelsen inför kongressens behandling av motioner öppnar man för att behålla ett gigantiskt kryphål i kommande regelverk. Man säger nämligen att de nya skärpta reglerna som riksdagen beställde 2011 bara ska gälla krigsmateriel för strid, inte så kallat övrigt krigsmateriel.

Samtidigt säger justitieminister Morgan Johansson (S) i Sveriges Radio Ekot den 19 mars att partistyrelsens yttrande bara handlar om en otydlighet i formuleringarna, och att han gärna vill räta ut alla frågetecken inför kongressen – han står fast vid att lagförslaget som förbereds kommer att innebära ett förbud som gäller all krigsmateriel.

Här står ord mot ord, och i ett nytt regelverk kommer ordval att bli avgörande.

Regler utan kryphål

Den socialdemokratiska kongressen bör nu ge tydliga besked om att man vill se en effektiv lagstiftning utan kryphål, något man faktiskt lovade under kongressen 2013.

Det är heller inte det enda löftet som partiet har avgivit i frågan. I maj 2011 skrev ledande representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gemensamt på DN Debatt att de åtog sig att verka för ett regelverk som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer. Samtliga partiers högsta politiska organ hade beslutat att de vill ha ett förbud, och det finns inskrivet i alla fem partiprogram. Socialdemokraternas dåvarande utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin sade då att export av krigsmateriel till diktaturer skulle bli ”omöjligt”.

Stoppar inte vapen

Under åren som har gått sedan dess har politiken snarare gått i motsatt riktning. Trots att även gällande regelverk anger att respekt för mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för att få tillstånd att exportera krigsmateriel har politiker och myndigheter gjort så många omtolkningar att kravet till stor del har förlorat sin betydelse.

De nuvarande reglerna säger att vapenexport inte ”bör” beviljas till länder med omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Samma skrivning har enligt Ekot den 4 april föreslagits för demokratikriteriet. Vår erfarenhet säger oss att denna skrivning på intet sätt kommer att stoppa exporten till odemokratiska länder.

Odemokratiska länder

Sverige har de senaste fem åren gett tillstånd till export av krigsmateriel till minst 18 stater som kan betecknas som icke-demokratier, vilket framgår av regeringens årliga redovisningar till riksdagen. Bara under 2016 beviljades export till ett flertal odemokratiska länder, bland annat Qatar, Saudiarabien, Oman, Brunei, Thailand och Förenade Arabemiraten.

Ett särskilt tydligt exempel på hur kryphålen i lagen utnyttjas är Saab:s försäljning av flygande stridsledningssystem till Saudiarabien. Det klassas som just övrigt krigsmateriel i tillståndet, samtidigt kallar den ansedda militära tidningen IHS Jane’s Defence Weekly systemet ”mycket värdefullt” för Saudiarabiens krig i Jemen.

Inte till diktaturer

Om den socialdemokratiska kongressen vill stå fast vid sitt tidigare löfte bör den slå fast:

  • Att krigsmaterielexport till diktaturer ska omöjliggöras i praktiken. Vi anser att det nya regelverket måste bli tydligt och att det måste gälla allt krigsmateriel.
  • Att hänsyn till mänskliga rättigheter måste få en större betydelse när tillstånd ges.
  • Att det behövs en ökad öppenhet och större möjligheter till ansvarsutkrävande. Bland annat bör det så långt det är möjligt vara öppet hur de politiska partiernas representanter har ställt sig i olika exportärenden.

Vi menar att detta inte bara är i linje med Socialdemokraternas egen politik, det borde även ha stöd av en majoritet i riksdagen.

Anna Lindenfors

generalsekreterare, Amnesty International, svenska sektionen

Bo Forsberg

generalsekreterare, Diakonia

Annika Skogar

ordförande, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Agnes Hellström

ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen