Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sanningen är ju att de ytterst stjäl från sig själva och sina medresenärer och bidrar till att skada kollektivtrafikens ekonomi och uthållighet i en mycket svår tid. I förlängningen blir man som tjuvåkare medskyldig till att förare kan komma att behöva sägas upp, avgångar dras in och hela linjer läggas ner till följd av växande underskott i verksamheten, skriver debattörerna. Bild: Adam Ihse/TT

Nu måste det bli slut på det omfattande tjuvåkandet

Tjuvåkningen i kollektivtrafiken har mångdubblats under Coronapandemin och alltfler utnyttjar pandemin för egen vinning. I förlängningen blir man som tjuvåkare medskyldig till att förare kan komma att behöva sägas upp, avgångar dras in och hela linjer läggas ner till följd av växande underskott i verksamheten. Det är dags att börja ta ansvar, skriver bland andra Ulrika Frick (MP) ordf. Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det finns ingen gratis kollektivtrafik. Det är alltid någon som måste betala. Antingen är det andra resenärer som får betala genom höjda biljettpriser, indragna turer eller nedlagda linjer. Åtgärder som alla leder till minskat kollektivtrafikresande, ökade klimatutsläpp och att bussförarnas jobb hotas. Eller så tvingas regionerna öka skattefinansieringen av kollektivtrafiken genom att höja skatten eller spara på annan verksamhet. Kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården delar budget i alla regioner och en förlust för den ene är en förlust för den andre. Nu måste vi alla - från enskild individ till regering och riksdag ta ett större ansvar.

Stjäl från medresenärer

Nu krävs attitydförändringar kring tjuvresandet. Vi vill uppmana de som nu utnyttjar situationen och tjuvåker att omedelbart sluta med det. Sanningen är ju att de ytterst stjäl från sig själva och sina medresenärer och bidrar till att skada kollektivtrafikens ekonomi och uthållighet i en mycket svår tid. I förlängningen blir man som tjuvåkare medskyldig till att förare kan komma att behöva sägas upp, avgångar dras in och hela linjer läggas ner till följd av växande underskott i verksamheten.

Det ökade tjuvåkandet hänger ihop med att framdörrarna i bussarna stängts och den främre delen spärrats av för att minska smittrisken för förarna. Effekten har blivit att förarna inte kan kontrollera biljetterna. För att minska tjuvresandet har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna gjort olika åtgärder, som att flytta biljettmaskiner och sätta upp flyttbara biljettmaskiner på hållplatserna, återuppta kontrollerna och öka informationen om hur och var resenärerna ska betala. Men det räcker inte. Framdörrarna behöver så snart som möjligt öppnas på ett coronasäkert sätt, genom att Arbetsmiljöverket eller regeringen fattar ett nationellt samlat beslut om hur plexiglasskydd för förarna ska utformas. Genom att öppna framdörrarna minskas trängseln och risken för smittspridning genom att antalet sittplatser blir fler, resenärerna slipper använda samma dörr för på- och avstigning, och det blir ett bättre flöde genom bussen.

Fortsätter pandemin under 2021 kommer miljardförlusterna att fortsätta, vilket i sin tur kommer att leda till en nedåtgående spiral av omfattande sparbeting från regioner och kommuner och ytterligare minskat kollektivtrafikresande.

Tjuvåkningens effekter förvärras av att Coronapandemin halverat kollektivtrafikresandet. Fortsätter pandemin under 2021 kommer miljardförlusterna att fortsätta, vilket i sin tur kommer att leda till en nedåtgående spiral av omfattande sparbeting från regioner och kommuner och ytterligare minskat kollektivtrafikresande.

Regering och riksdag måste hålla sitt ord och kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet och extra kostnader genom ytterligare ekonomiska stödpaket. Sverige kan med fördel kopiera Danmarks exempel där staten fullt ut kompenserar kollektivtrafiken för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Ett samlat nationellt beslut om påstigning genom bussarnas framdörrar och ett uppfyllt löfte om full kompensation är det enda sättet att undvika indragna turer, nedlagda linjer, höjda biljettpriser, minskat kollektivtrafikresande och ökade klimatutsläpp.

Avgörande för ett hållbart samhälle

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har gjort sitt yttersta för att hålla trafiken igång under pandemin. En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för medborgarna och för omställningen till ett hållbart samhälle. Det kan ta tid innan vi är tillbaka på normala resenärsvolymer, men vi är beredda att göra vad vi kan för att hålla i och hålla ut. För att lyckas ta ansvar för en av våra viktigaste samhällsfunktioner i en svår tid behöver vi alla hjälpas åt.

Ulrika Frick (Mp) ordf. Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Kristoffer Tamsons (M) ordf. Trafiknämnden Region Stockholm

Tommy Levinsson (S) ordf. Kollektivtrafiknämnden Region Västmanland

Anders Öberg (S) ordf. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten

Margareta Rönngren (S) ordf. Länstrafiken Västerbotten

Per Wahlberg (M) ordf. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Jörgen Larsson (C) ordf. Kollektivtrafikutskottet och Länstrafiken Region Jämtland Härjedalen

Ulf Berg (M) ordf. Kollektivtrafiknämnden Region Dalarna

Johan Örjes (C) ordf. Trafik och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala

Julie Tran (C) ordf. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

Miko Månsson (S) ordf. Östgötatrafiken

Monica Johansson (S) ordf. Regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland

Peter Vretlund (S) ordf. Kollektivtrafiknämnd Region Kalmar

Karl-Johan Boberg (C) ordf. Tekniska nämnden, Region Gotland

Peter Christensen (L) ordf.Trafiknämnden Region Blekinge

Carina Zachau (M) ordf. Kollektivtrafiknämnden Region Skåne