Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ann Catrine Fogelgren (L), vice ordförande i byggnadsnämnden Göteborg och Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden Göteborg.

Nu gör vi byggandet effektivare i Göteborg

Många vill vara med och bygga vår stad och från Alliansen vill vi göra det möjligt för fler byggaktörer att aktivt delta i detta arbete. Därför öppnar vi nu upp för deras medverkan i detaljplaneprocessen, skriver Ann Catrine Fogelgren (L) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Detta innebär att byggaktörerna mer bidrar med utredningar än vad som görs i dag, processen kan påbörjas av byggaktören omedelbart efter att ett positivt planbesked är beslutat och den ekonomiska risken flyttas till byggaktören. Erfarenheter från andra kommuner visar att den totala projekttiden har minskat med ett sådant arbetssätt och förlängningen ger det fler inflyttningsfester. Stadsbyggnadskontoret kommer med en plansamordnare följa och stötta arbetet då det i slutändan är staden som granskar, godkänner och är ytterst ansvarig enligt lagstiftningen.

Högt tryck på stadsbyggnadskontoret

En stor del av problemet med den utdragna byggprocessen har varit att handläggarna på stadsbyggnadskontoret har haft en stor arbetsbörda. Väntetiden för att en detaljplan ska komma på plats är för lång.

Från Alliansens sida har vi sett det problemet länge och valde därför att lägga förslag om att låta byggaktörerna ska få en mer aktiv roll i detaljplanearbetet. Något som kan öka produktionstakten samtidigt som det avlastar handläggarna på stadsbyggnadskontoret och kortar ner väntetiderna.

950 bostäder i första pilotprojektet

Intresset från byggaktörerna om att få delta i Göteborgs stad första pilotprojekt för byggaktörsdrivna detaljplaner har varit stort. 13 byggaktörer anmälde sitt intresse, 30 detaljplaner har föreslagits, och utifrån de kriterier som byggnadsnämnden har beslutat om har fem projekt goda förutsättningar att genomföra sina byggprojekt. I det första pilotprojektet som nu byggnadsnämnden beslutar om kommer 950 bostäder att byggas. Det är en bra början och efter en utvärdering är vår målsättning att lyfta in fler projekt.

Bostadsbristen är akut

I dag saknar omkring 30 000 personer fast bostad i Göteborg och cirka 240 000 står i kö på Boplats för att få en lägenhet. Det är resultatet av 24 år med rödgrön bostadspolitik. Det är en bostadspolitik som lett till utanförskap och segregation vilket helt går på tvärs med målet om ett jämlikt Göteborg.

Bostadsbristen är en av de största utmaningarna vi har i Sverige och kan bara byggas bort. Då behövs det en aktiv och effektiv bostadsbyggarpolitik. Nu tar vi nästa steg för fler bostäder i Göteborg.

Ann Catrine Fogelgren (L)

vice ordförande i byggnadsnämnden Göteborg

Hampus Magnusson (M)

ordförande i byggnadsnämnden Göteborg