Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Nu fullföljer vi stödet till de ensamkommande

Nu tar vi nästa steg i satsningen på ensamkommande som blir vuxna. Sammanlagt tre miljoner kronor kommer att gå till boende och stöd för gruppen genom nätverket Agape. Stödet möjliggörs av det extra tillfälliga statsbidrag som regeringen har utlyst, skriver Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Marina Johansson (S) kommunalråd med ansvar för sociala frågor
Marina Johansson (S)
kommunalråd med ansvar för sociala frågor

När ensamkommande blir vuxna gäller samma regler för dem som för alla andra vuxna asylsökande. Det blir då staten, genom Migrationsverket, som tar över ansvaret från kommunen och man kan bli tvungen att flytta från de kommunalt finansierade boenden där man gjort sig hemmastadd. Kan man inte ordna eget boende måste man flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden. De kan ligga långt bort och har inte samma omsorgsnivå eller servicegrad som de kommunala ungdomsboendena. Det är många gånger en smärtsam omställningsprocess och risken finns att man får svårt att fullfölja skolgång eller upprätthålla sitt sociala kontaktnät.

Socialdemokraterna i Göteborg har därför under lång tid arbetat intensivt och målmedvetet för att förbättra situationen för ensamkommande som blir vuxna. Ett hundratal unga vuxna har bedömts ha så omfattande behov att de fått bo kvar i kommunalt finansierade boenden även efter 18-års dagen. Genom direkta kontakter med Migrationsverket har vi kunnat se till att ensamkommande som flyttas till anläggningsboenden som regel får pendlingsavstånd till skola och sociala kontaktnät i Göteborg. Tack vare det tillfälliga statsbidraget som regeringen utlyst så har vi kunnat utöka satsningarna på denna utsatta grupp ytterligare.

En satsning i fyra steg

I ett första steg så beslutade vi i Social resursnämnd att satsa två miljoner kronor i ett idéburet partnerskap som erbjuder stöd till målgruppen. I partnerskapet ingår Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Reningsborg, Stadsmissionen, Skyddsvärnet, Röda Korset, Rädda Barnen, Individuell Människohjälp, Karriärkraft och Fairways.

I ett andra steg förstärkte vi det idéburna partnerskapet med en miljon kronor och satsade ytterligare drygt 3,8 miljoner kronor på insatser i samverkan med KFUM, Skyddsvärnet, SOS Barnbyar och nätverket Agape, som är en del av den ideella organisationen Reningsborg.

Som tredje steg har vi tagit beslut om att satsa totalt 21,6 miljoner kronor på gruppen under 2017 och 2018, genom insatser i våra tio olika stadsdelar. Socialdemokraterna ute i stadsdelarna har valt att göra detta genom att finansiera egna boenden och teckna avtal med ideella aktörer om boendelösningar, boendeförmedling, rådgivning och stöd.

Nu tar vi nästa steg. Social resursnämnd kommer att satsa ytterligare tre miljoner kronor, utöver tidigare satsningar, i stöd till Agape/Reningsborg. På det viset får Agape möjlighet att utöka sitt stöd till gruppen ensamkommande som blir vuxna.

75 nya boendeplatser

Satsningen innebär att runt 75 boendeplatser i eget boende kan skapas. Tre ungdomshandledare kommer också att anställas för att arbeta med ungdomarna och på så vis stärka stödet och kontinuiteten för målgruppen. Agape får också möjlighet att utöka antalet insatser av öppet- hus-verksamheter och stationer där grundläggande behov kan tillgodoses. Dessutom kommer man att utöka råd- och stödfunktionerna för målgruppen och till privatpersoner som gör insatser kring asylprocessen.

Göteborg har en stark och levande idéburen sektor som gör fantastiska insatser, inte minst för utsatta grupper. Från socialdemokraternas sida så är vi väldigt måna om det goda och förtroendefulla samarbete som staden har med de ideella krafterna. Vi har olika roller och olika ansvar och det är helt avgörande att vi har respekt för det.

Det offentliga har alltid det yttersta ansvaret, oavsett om det är som stat, region eller kommun. Den ideella sektorn har dock vissa unika styrkor och en bra samverkan kan ge stora sociala och ekonomiska mervärden, som vi aldrig kan uppnå på egen hand.

Det sätt som vi tillsammans hanterat de senaste årens sociala utmaningar här i Göteborg är ett starkt bevis på det. Det kan vi vara stolta över.

Marina Johansson (S)

kommunalråd med ansvar för sociala frågor

 

Fotnot: Det finns fler satsningar som berör gruppen, men ovanstående satsningar utgör det tillfälliga statliga bidraget. Det är totalt 21,6 mkr för 2017 och 10,8 mkr för 2018.

I somras var antalet ensamkommande som berörs av satsningen 480 personer.