Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu finns inga undanflykter bygga klart Västkustbanan

Ett fåtal kilometer återstår för att Västkustbanan ska få dubbelspår längs hela sträckan. Det är oerhört viktiga kilometer. Nu flaggas det för att pengar saknas för att slutföra uppdraget. Låt det inte ske, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västkustbanan, järnvägen mellan storstadsregionerna Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn, är en av Sveriges viktigaste järnvägar för person- och godstrafik. Men fortfarande har den 283 kilometer långa järnvägen 34 kilometer enkelspår. Vilket innebär att bara en bråkdel av Västkustbanans potentiella kapacitet kan utnyttjas fullt ut.

I dag består Västkustbanan till nära nio tiondelar av dubbelspår. Sedan Hallandsåstunneln med sitt dubbelspår togs i bruk har kapaciteten på den sträckan stärkts från fyra tåg per timme till 24 och den möjliga godsvikten har fördubblats – men de flaskhalsar som finns kvar på hela sträckan innebär att bara en bråkdel av kapaciteten verkligen kan tas tillvara. Från Ängelholm och söderut kan det bara gå åtta tåg per timma, medan övriga tåg måste ta andra vägar. Även genom Varberg saknas dubbelspår vilket även där ger en begränsning på åtta tåg per timma.

Trafikverket har pekat ut Västkustbanan Lund-Göteborg som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Men nu hotas en planerad dubbelspårsutbyggnad, från Ängelholm och söderut, av brist på pengar när investeringsmedel behöver styras om för att vidmakthålla befintligt system. Det framgår av Trafikverkets inriktningsplanering inför den infrastrukturproposition som regeringen förväntas lämna i höst. Detta får inte ske. Tvärtom behöver den redan planerade utbyggnaden Ängelholm-Maria i Helsingborgs norra delar utökas så att den når ända fram till Helsingborgs centralstation – annars blir den sista sträckan en kvarvarande flaskhals. Därför måste utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår Maria-Helsingborg stå med i infrastrukturpropositionen.

Vore oförsvarligt

Hallandsåstunneln, i praktiken två parallella nio kilometer långa järnvägstunnlar, tog 23 år att bygga och kostade cirka 11 miljarder kronor. Att med den investeringen bakom sig vänta ytterligare med att bygga dubbelspår längs den återstående dryga tiondelen av Västkustbanan vore oförsvarligt.

I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges befolkning. Den samlade nyttan för samhället, miljön och klimatet som skulle följa av dubbelspår längs hela Västkustbanan är oomtvistad: Fler klimatsmarta transporter av gods på järnväg, bättre pendlingsmöjligheter till arbete och studier, ett ökat bostadsbyggande i Helsingborg och en naturlig förbindelse till kontinenten via Malmö och Öresundsbron.

Jobbet inte slutfört

Riksdagen slog redan i början av 1990-talet fast att hela den redan då hundraåriga Västkustbanan skulle ha dubbelspår. Sedan dess har frågan debatterats, men jobbet är fortfarande inte slutfört.

Även i norsk infrastrukturplanering framhålls betydelsen av Västkustbanan. ”I denne sammenheng er åpning av dobbeltspor gjennom Hallandsåsen i 2015 et viktig bidrag. For godstrafikken til og fra Europa er det et betydelig potensial”, står det i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Men det finns fler som undrar: ”Det framstår som ironiskt att sträckor som är betydligt mindre komplicerade att åtgärda lämnats kvar under det kvartssekel tunnelbygget pågått”, konstaterade Naturskyddsföreningen i en debattartikel i samband med att Hallandsåstunneln invigdes.

Nu förbereder Trafikverket äntligen för en utbyggnad av dubbelspår på de kvarvarande sträckorna, från Ängelholm och söderut in till Helsingborg C. Det arbetet får inte hotas av pengabrist.

Vidare måste regeringen säkerställa att det finns tillräckliga resurser för den planerade utbyggnaden Ängelholm-Maria station och i infrastrukturproposition öronmärka resurser för utbyggnad till dubbelspår det sista fåtalet kilometer järnväg, från Maria station in till Helsingborg Central.

De få kilometer enkelspår som fortfarande finns längs med Västkustbanan hindrar järnvägen att bli det konkurrenskraftiga alternativ som får tusentals bilister att ställa bilen och välja tåget. En icke fungerande västkustbana hämmar bostadsbyggandet, understödjer biltrafiken och hämmar tillväxten längs med Västkusten. Låt oss med förenade krafter ändra på det.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande Västra Götaland

Henrik Frizon (S)

regionstyrelsens ordförande Skåne

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Mats Eriksson (M)

regionstyrelsens ordförande i Halland

Carl-Fredrik Graf (M)

kommunstyrelsens ordförande Halmstad