Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I en värld som bygger på länders frivilliga klimatåtagande är en trovärdig berättelse om hur fossilfrihet kan påskynda en positiv välfärdsutveckling helt nödvändig. Sverige har påbörjat en sådan berättelse, skriver Svante Axelsson och Johan Rockström.

Nu börjar vi kapplöpningen ut ur fossilsamhället

Vi har nu kommit till en punkt där trycket på en offensiv klimatpolitik kommer underifrån. Företag och lokala politiker har tagit över ledartröjan medan politiker på nationell nivå fortfarande är sitter fast diskussioner om fördelningen av bördan. Ju snabbare alla förstår att en omställning i stället innebär ekonomisk tillväxt desto bättre. Det är dags att inleda kapplöpningen ut ur fossilsamhället, skriver Svante Axelsson och Johan Rockström.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu arrangeras Global Climate Action Summit i San Fransisco. Företrädare för delstater, regioner, städer, företag, och organisationer samlas för att visa upp möjligheterna till förändring och sätta ett tryck på världens länder inför höstens viktiga förhandlingar om regelverket för hur Parisavtalet ska implementeras. Det är ett tecken i tiden att trycket nu kommer underifrån, att det är företag och lokala och regional politiker som ser fördelarna med en offensiv klimatpolitik medan ledarna för många länder bromsar och fortfarande fokuserar på kostnaderna för omställningen.

Det saknas i dag överhuvudtaget tvingande internationella styrmedel för att sänka utsläppen. Parisavtalet, där världens länder enats om målsättningen att begränsa uppvärmningen till väl under två grader, bygger i huvudsak på frivilliga åtaganden.

Visionen för Sverige är att vara en permanent världsutställning för ny teknik så att fler länder kan gå en genväg till fossilfri välfärd

Det principiellt riktiga sättet att minska de globala utsläppen skulle vara att införa ett globalt pris på växthusgasutsläpp så att det blir mer lönsamt att minska utsläppen för alla. Men det har än så länge visat sig politiskt svårt att genomföra.

Utan ett pris på utsläppen blir det i stället viktigt att kunna visa hur omställningen kan skapa ekonomisk tillväxt och ökat välstånd för att motivera länderna att leva upp till och höja ambitionerna i sina åtaganden.

Stor okunskap

Dessvärre är okunskapen om detta stor bland många av världens ledare, en okunskap som är minst lika farlig som okunskapen om hur människan påverkar klimatet. Kunskapsbristen innebär att många nödvändiga investeringar uteblir trots att de på sikt skulle varit lönsamma.

Utmaningen i dag är därför inte i första hand teknisk eller ekonomisk utan främst politisk och pedagogisk. De politiska ledarna måste kunna visa hur klimatpolitiken gynnar det egna näringslivet. Vi kan inte förlita oss på att människor och länder ska ställa om till fossilfritt av enbart moralisk övertygelse.

Därför är det så viktigt att enskilda länder går före och visar att ett ambitiöst klimatmål inte behöver vara en uppoffring. I en värld som bygger på länders frivilliga klimatåtagande är en trovärdig berättelse om hur fossilfrihet kan påskynda en positiv välfärdsutveckling helt nödvändig.

Sverige har påbörjat en sådan berättelse.

  • De förväntade kostnaderna av ambitiösa klimatåtgärder är extremt överdrivna, och åtgärderna är i många fall tvärtom lönsamma. Sverige har med världens högsta koldioxidskatt minskat de inhemska utsläppen med 26 procent samtidigt som BNP ökat med över 70 procent sedan 1990. Detta beror på en klok klimatpolitik som gjort att värmesektorn gått över till biobränsle och att industrin och transportsektorn effektiviserats och börjat fasa ut fossila bränslen.
  • Med breda politiska samarbeten går det att genomföra kraftfulla åtgärder. Under den senaste mandatperioden har en rad åtgärder genomförts som kommer att påverka utsläppen framöver. Med blocköverskridande enighet har det beslutats om en klimatlag och att Sverige ska vara klimatneutralt 2045.

Politikerna på efterkälken

  • Samhället tar ansvar för de som förlorar på samhällsomvandlingen. Sverige har under lång tid haft förmåga att acceptera snabba strukturomvandlingar tack vare att välfärdssystemet stöttar dem som påverkas negativt vid förändringar. Det gäller allt från teko- och varvskrisen på 70-talet till nedläggningen av Saab i Trollhättan. Detta är en svensk paradgren som är oerhört viktig vid snabb transformation av vårt samhälle.
  • Delar av näringslivet är ambitiösare än politikerna. Nio branschorganisationer har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner som visar att om politikerna gör sin hemläxa är en fossilfri produktion möjlig samtidigt som den egna konkurrenskraften stärks. En ny logik växter fram: om företagen inte utvecklar fossilfira och klimatneutrala produkter riskerar de att tappa marknadsandelar när kunderna alltmer efterfrågar moderna produkter och tjänster med minskad klimatpåverkan.

Oavsett vilka som bildar regering är det nu viktigt att rikta in sig på hur det svenska klimatarbetet på mest effektiva sätt kan bidra till minskade globala utsläpp.

Tänk långsiktigt

Det handlar inte om att fokusera på kortsiktigt kostnadseffektiva åtgärder i andra länder utan att tänka långsiktigt och utveckla ett innovativt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv som kan påskynda tekniska innovationer som kan spridas i övriga världen. Att till exempel stötta utvecklingen av fossilfritt stål i Sverige är en dyr klimatåtgärd på kort sikt, men är en ypperlig investering om vi ska kunna behålla en svensk stålindustri i landet och samtidigt sprida denna teknikinnovation till andra länder. Klimatpolitik handlar i dag allt mer om en aktiv närings- och exportpolitik. Visionen för Sverige är att vara en permanent världsutställning för ny teknik så att fler länder kan gå en genväg till fossilfri välfärd.

Många länder står i dag inför stora utmaningar men delar grundsynen att en snabb omställning är nödvändig. Med ökad kännedom om den offensiva klimatpolitikens positiva effekter skapas en dominoeffekt när länder som Norge, Tyskland, Sydkorea, Kanada och Japan kan följa det svenska exemplet. Låt därför klimatdiskussionen nu snabbt tippa över från att handla om en fördelning av bördan till en egennyttig kapplöpning ut ur fossilsamhället.

Svante Axelsson

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Johan Rockström

professor i miljövetenskap Stockholms universitet