Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
 • Mitt GP
 • Korsord
 • Erbjudanden
 • Logga ut
Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning. Svenska byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning och för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, sett ur ett livscykelperspektiv., skriver debattörerna. Bild: Henrik Holmberg / TT
Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning. Svenska byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning och för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, sett ur ett livscykelperspektiv., skriver debattörerna. Bild: Henrik Holmberg / TT

Nu är rätt läge att satsa på klimatsmart byggande

När krisen är över måste byggbranschen investera. Ta då chansen att investera i klimatsmart byggande, uppmanar skribenterna, Anna Lönn Lundbäck, Regionchef Byggföretagen i Väst och Peter Selberg, samordnare inom Klimat 2030.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

2019 investerades enligt Byggföretagen cirka 97 miljarder kronor i byggnader och anläggningar i Västra Götaland. Samtidigt släpper bygg- och fastighetssektorn enligt Boverket ut cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp, varav cirka 50 procent av dessa kommer från byggverksamhet. Enligt Byggföretagen står Västra Götaland för cirka 20 procent av Sveriges totala byggmarknad.

Vi behöver som i alla kriser investera för att inte förlora arbetstillfällen och minskad byggtakt. Att nu satsa på en klimatsmart uppbyggnad av samhället leder oss ut och upp ur krisen, samtidigt som vi skapar förutsättningar för kommande generationer till ett gott liv i Västra Götaland.

Uppmanar byggbranschen

Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning. Svenska byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning och för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, sett ur ett livscykelperspektiv.

Vi uppmanar därför byggbranschen att:

 • Ta ett helhetsgrepp för att maximera hållbarheten
 • Tänka på att i kriser kan stuprörsprocesser snabbt låsas upp, som nu till exempel skett inom vården. Låt oss därför fördjupa våra samarbeten inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Jämställa byggnaders klimatpåverkan med dess ekonomiska aspekter.
 • Utvärdera projekt ur både ekonomi och klimatbelastningssynpunkt. Det kommer bli en konkurrensfördel, eftersom klimatdeklarationer lagstadgas från januari 2022.
 • Bygga starkare leverantörskedjor av nationella/regionala underleverantörer.
 • Förstå att internationella leveranskedjor blir sårbara när nationer stänger sig. Vi undertecknare förespråkar och arbetar för att knyta ihop aktörer i hela kedjan.
 • Bygga cirkulära system av byggmaterial och återbruk i både renovering och nyproduktion.
 • Använda befintliga material för att minska primära resursuttag och transporter. Det har enorma fördelar ur klimat- och miljöperspektiv och skapar lokala arbetstillfällen.

Bli del i nätverk

Att det är bråttom att driva på omställningen till ett fossiloberoende samhälle innebär att vi inte får tappa kompetens och fart för framtiden. Många har skrivit under de två initiativ vi representerar: ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och ”Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor”.

Bidraget från oss som leder dessa satsningar är att hjälpa er att ta steg för steg mot en mer hållbar byggsektor. Vi har påbörjat arbetet, men vi får större resultat om vi blir fler. Bli en del av nätverket och den klimatsmarta lösningen.

Anna Lönn Lundbäck, Regionchef Byggföretagen i Väst.

Peter Selberg, samordnare inom Klimat 2030.