Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så länge EU:s medlemsländer inte lyckas ta gemensamt ansvar för människor som flyr från nöd och krigets terror kommer unionen att fortsätta brottas med ökande högerextremism. Samtidigt drar de segslitna Brexitförhandlingarna mellan Storbritannien och EU ut på tiden och klyftorna växer, skriver bland andra Marita Ulvskog (S).

Nu är det upp till bevis för ett hållbart och rättvist EU

I dag, onsdag, håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt stora tal om läget i unionen. Där drar han upp riktlinjerna för det som blir unionens sista arbetsår före EU-valet 2019. Det är nu eller aldrig för den sittande kommissionen. Nu är det dags att förverkliga ambitionerna och infria löftena om en hållbar framtid och ett mer socialt Europa, skriver de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I takt med att omvärlden förändras i allt snabbare takt, ökar utmaningarna EU ställs inför. Den ekonomiska krisen har visserligen klingat av, men återhämtningen i och mellan EU:s olika medlemsländer är allt annat än jämlik. Klyftorna fortsätter att växa. De göder inte bara en tilltagande främlingsfientlighet utan också missnöjet med EU och våra demokratiska institutioner.

Så länge EU:s medlemsländer inte lyckas ta gemensamt ansvar för människor som flyr från nöd och krigets terror kommer unionen att fortsätta brottas med ökande högerextremism. Vi ser den få fäste i land efter land. I Polen, i Ungern, i Grekland, i Italien och i EU:s ordförandeland just nu, Österrike. Inte heller Sverige är förskonat, där stödet för SD i helgens riksdagsval ökade mer än för något annat riksdagsparti.

Receptet kan inte vara ensidigt orättvis, borgerlig politik

Samtidigt drar de segslitna Brexitförhandlingarna mellan Storbritannien och EU ut på tiden och hotar att inte komma till ett avslut i tid.

För att skapa en trygg framtid för EU:s medborgare är det absolut nödvändigt att bygga vidare på visionen om ett socialt och inkluderande Europa. Ett Europa som bidrar till hög sysselsättning och sätter människornas behov före marknadens.

En ödesfråga

Receptet för det kan inte vara ensidigt orättvis, borgerlig politik. Nu förväntar vi oss att Jean-Claude Juncker förverkligar ambitionerna i det dokument om en ”sociala pelare” inom EU, som unionens ledare undertecknade i fjol vid det sociala EU-toppmötet i Göteborg.

Kampen för ett socialt Europa, och i synnerhet kampen mot social dumpning och osund konkurrens, är en ödesfråga för hela det europeiska samarbetet. Om vi inte kan säkra människors grundläggande trygghet riskerar vi att öppna för ännu mer av ökande politiska spänningar inom unionen.

Vårt budskap är därför tydligt, nu måste EU prioritera följande:

  • Schysta jobb med goda arbetsvillkor

Alla människor, oavsett anställningsförhållande, har rätt till en trygg arbetsplats. Därför måste EU fortsätta verka för ett socialt Europa med rättvis konkurrens, inte med lägre löner och sämre villkor.

För oss är det självklart att inget företag i något EU-land ska kunna konkurrera ut andra med hjälp av usla arbetsvillkor, lönedumpning och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

I våras enades EU om att principen ”lika lön för lika arbete på samma plats” ska gälla inom hela EU. Nu återstår sista steget, att samma regler ska gälla även inom transportsektorn, där starka krafter verkar för att dagens ”vilda västern” situation får fortsatta råda.

Rätten till facklig organisering och tillämpningen av kollektivavtal måste också garanteras. Automatiseringen och den ökande digitaliseringen gör att vi måste få ett EU som investerar i människors omskolning och kompetens, så att alla ska ha möjlighet att anpassa sig till en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

  • Grön omställning

Den globala uppvärmningen drabbar alla, därför måste det gemensamma klimatarbetet stärkas och prioriteras mer i EU-samarbetet. För att nå Parisavtalets mål måste utsläppen minska mer och snabbare än i dag. Samtidigt måste vi ställa om från dagens slit-och-släng-samhälle till en mer cirkulär ekonomi, där förnybara resurser och material används effektivare och flera gånger, för att på så vis minska avfallet och farliga ämnen.

Affärsmodeller inom innovativa och hållbara näringar som bioekonomin skapar gröna jobb, miljövänliga produkter och klimatsmart energi.

  • En solidarisk flyktingpolitik och gemensamt ansvar i hela EU

Det är oerhört viktigt att människor som flyr från nöd och krigets terror får skydd och rätt att söka asyl. Asylrätten måste värnas i Sverige men också i hela EU. Därför måste den europeiska migrationspolitiken bli mer solidarisk. Utan gemensamt ansvarstagande på detta område riskeras samarbetet på en rad andra områden.

Den svenska modellen

Vi kommer i vårt parlamentariska arbete att fortsatt värna den svenska modellen, där Sveriges sociala trygghetssystem och lönevillkor regleras på nationell nivå, samtidigt som vi måste verka för ett EU som konkurrerar med rättvisa villkor och grön tillväxt.

När företagen verkar över gränserna, måste politiken göra detsamma.

Vi uppmanar därför Jean-Claude Juncker att ta ledartröjan på allvar och ställa krav på medlemsländerna att förverkliga det deras ledare enades om i Göteborg.

Bara så kan EU bidra till att förbättra för människor inom industrin, chaufförer inom transportsektorn och garantera lika lön för lika arbete på samma plats, för både kvinnor och män.

När företagen verkar över gränserna, måste politiken göra detsamma. Inte bara för att fördela makt och resurser mer rättvist, utan för att ett socialt och mer grönt EU gör det möjligt att fatta smartare beslut som leder till win-win-win; för människor, för företagen och för samhället i stort.

Marita Ulvskog (S)

E uropaparlamentariker och delegationsledare för de Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Olle Ludvigsson (S)

Europaparlamentariker

Jytte Guteland (S)

Europaparlamentariker

Aleksander Gabelic (S)

Europaparlamentariker

Anna Hedh (S)

Europaparlamentariker