Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
I det rödgrönrosa budgetförslaget finns öronmärkta budgetsatsningar för mötesplats och jour- och stödverksamhet för hbtq-personer, men inte i de andra förslagen, skriver debattörerna.  Bild: Stina Stjernkvist/TT
I det rödgrönrosa budgetförslaget finns öronmärkta budgetsatsningar för mötesplats och jour- och stödverksamhet för hbtq-personer, men inte i de andra förslagen, skriver debattörerna. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Nu är det dags för politikerna att bekänna färg

I januari 2017 antog kommunfullmäktige en plan för att förbättra livsvillkoren för hbtq-personer i Göteborg. Snart tre år senare har man knappt vidtagit några åtgärder. Samtidigt saknas öronmärkta satsningar i flera av de budgetar som kan komma att gälla under nästkommande år, skriver bland andra Pia Emanuelsson, hbtq-rådet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stads hbtq-råd är ett råd under kommunstyrelsen som nu har funnits i snart sex år. Rådet består av 19 ledamöter – 13 som företräder hbtq-communityt och sex som företräder politiska partier i kommunstyrelsen. Under de år som hbtq-rådet har varit verksamt har staden stärkt sitt arbete för att förbättra livsvillkoren för hbtq-personer.

Ett viktigt steg i detta arbete har varit antagandet av Göteborgs stads plan för att förbättra livsvillkoren för hbtq-personer. Denna plan beslutades i stor enighet i kommunfullmäktige i januari 2017. Planen togs fram i samverkan med hbtq-communityt och har varit något för Göteborg att vara stolt över, en milstolpe i stadens arbete för mänskliga rättigheter.

Har inte vidtagit nödvändiga åtgärder

Nu, efter två år, har planen följts upp och det har visat sig att en stor del av planens åtgärder inte alls har genomförts enligt tidsplanen. Vissa åtgärder har inte ens påbörjats. Förklaringarna till detta är bland annat att det saknas personal som kan jobba med frågorna, det saknas finansiering och ansvarsfördelningen har upplevts som otydlig.

Det handlar om livsviktiga insatser för våldsutsatta hbtq-personer och om att skapa plats för demokratisk delaktighet

De åtgärder som inte eller knappt har påbörjats är också de som hbtq-communityt har uttryckt är de allra viktigaste: jour- och stödverksamhet riktade till hbtq-personer, skyddade boenden för hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer och ett Regnbågshus, en mötesplats och demokratisk arena för hbtq-personer. Det handlar om livsviktiga insatser för våldsutsatta hbtq-personer och om att skapa plats för demokratisk delaktighet.

Satsningar bordlades

Den 23 oktober behandlades uppföljningen av hbtq-planen av kommunstyrelsen. Inför mötet hade yrkanden kommit in från de olika partierna om både förstärkningar och försvagningar av planen. Vissa partier ville satsa på planens genomförande och andra partier ville väsentligt sänka ambitionerna att förbättra hbtq-personers livsvillkor.

Stadsledningskontoret menar att staden antingen måste ta bort åtgärder ur planen eller tillföra resurser

Under mötet gick inga av yrkandena igenom, utan man beslutade helt enkelt att ”uppföljningen antecknades”. Vad händer nu då? När en uppföljning av en plan visar stora brister i implementeringen, ska det då lämnas utan åtgärd? Stadsledningskontoret menar att staden antingen måste ta bort åtgärder ur planen eller tillföra resurser. Hbtq-rådet anser självklart att resurser måste tillföras.

På kommunstyrelsens möte den 23 oktober fattades också beslut om vilket budgetförslag för 2020 som ska läggas fram till kommunfullmäktiges budgetmöte i dag den 4 november. Tre förslag hade lagts fram, ett från M, L, C och KD, ett från V, MP och FI och ett från S. Kommunstyrelsen beslutade att till kommunfullmäktige lägga fram allianspartiernas budget som förslag till beslut om Göteborgs stads budget 2020.

Saknas tydliga satsningar

De tre budgetförslagen tar upp hbtq-personers livsvillkor och rättigheter på lite olika sätt. I Alliansens och de rödgrönrosas förslag är hbtq-personer rättigheter väl synliga, men inte alls i Socialdemokraternas förslag. I det rödgrönrosa budgetförslaget finns öronmärkta budgetsatsningar för mötesplats och jour- och stödverksamhet för hbtq-personer, men inte i de andra förslagen.

I Alliansbudgeten kan man bland annat läsa: ”Hbtq-personer ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i staden.” Men den säger också att åtgärderna i hbtq-planen är rekommendationer, som om det skulle finnas någon slags frivillighet här. Det är förstås fel. Åtgärderna i hbtq-planen är av fullmäktige beslutade åtgärder som ska genomföras. Inte några rekommendationer.

I Alliansens förslag till budget får social resursnämnd ett uppdrag: ”Social resursnämnd får i uppdrag att tillsammans med hbtq-rådet, och berörda aktörer, föra en dialog kring hur arbetet med att etablera ett Regnbågshus ska tas vidare och utformas”. Sådana dialoger har ju pågått i snart tre år, kan man tycka. Det är kanske dags att gå vidare med nästa steg och tillföra ekonomiska resurser?

Oklar framtid

På social resursnämnds sammanträde den 23 oktober lade Socialdemokraterna fram ett yrkande som gick igenom: social resursförvaltning ska på nämndsammanträdet i november rapportera om tillgången till skyddade boenden och mötesplatser för hbtq-personer. Förvaltningen ska också till detta sammanträde ta fram en kostnadsberäkning för ett Regnbågshus.

Så hur blir det nu? Kommer den beslutade hbtq-planen att följas eller överges?

Så hur blir det nu? Kommer den beslutade hbtq-planen att följas eller överges? Kommer de viktiga åtgärderna i hbtq-planen att finansieras? Vill politiken på riktigt förbättra hbtq-personers livsvillkor? Kommer vi att få jour- och stödverksamhet, skyddade boenden och ett Regnbågshus? Eller är det tillräckligt för politiken med de symboliska handlingarna som ser fina ut, hissande av regnbågsflaggor, dansande på gatorna och uppförande av hbtq-monument? Nu är det dags för politiken att bekänna färg.

Göteborgs stads hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss nu att kommunfullmäktige avsätter de resurser som krävs för att genomföra den plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor som man har antagit.

För de ledamöter i Göteborgs Stads hbtq-råd som inte företräder politiska partier:

Pia Emanuelsson

Tanya Charif

Carin Apelmo