Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

2017 rapporterades knappt 1 000 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Det är nästan fyra döda för varje trafikrelaterat dödsfall samma år och bland de absolut högsta siffrorna per capita i västvärlden. Det kan knappast vara en acceptabel nivå i ett samhälle som hävdar sig ha tagit till sig av de senaste decenniernas forskning kring beroende och social utsatthet, skriver debattörerna. Bild: Fria Moderata Studenter
2017 rapporterades knappt 1 000 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Det är nästan fyra döda för varje trafikrelaterat dödsfall samma år och bland de absolut högsta siffrorna per capita i västvärlden. Det kan knappast vara en acceptabel nivå i ett samhälle som hävdar sig ha tagit till sig av de senaste decenniernas forskning kring beroende och social utsatthet, skriver debattörerna. Bild: Fria Moderata Studenter

Nolltoleransen mot narkotika fungerar inte - nu måste vi skademinimera

Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut och efterfrågade en omläggning av den svenska narkotikapolitiken men varken regeringen eller Moderaterna är villiga att ge upp den restriktiva linje som kostar många liv varje år, skriver bland andra Adam Danieli, Fria Moderata Studentförbundet

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Få frågor i den svenska debatten är så tabubelagda som den om narkotika. Sedan åtminstone 1980-talet har enighet rått mellan riksdagens partier om hur bruket ska regleras. Den svenska linjen har varit enkel: moralism och absolut nolltolerans är det enda möjliga alternativet för att skydda samhället från narkotikans skadeverkningar.

Denna politik har nått vägs ände, varför folkhälsomyndigheten i förra veckan tydligt gick ut och efterfrågade en omläggning. Regeringen, som ena dagen vill följa myndighetens råd fullt ut, har den andra dagen fått kalla fötter och vägrar nu att lyssna. Moderaterna måste i stället lyssna på experterna och förespråka ett skademinimeringsperspektiv.

Utredning om avkriminalisering

Flera närstående partier tänker nu om i narkotikafrågan. Socialutskottet ställde sig i höstas bakom en översyn av den svenska politiken och redan i år vill KD se en utredning om avkriminalisering. Även i Norge har Høyre, Moderaternas systerparti, med statsminister Erna Solberg i spetsen försökt initiera reformer av narkotikapolitiken.

Motiven för detta är humanitära: det är vare sig värdigt eller effektivt att vägra människor vård och verksamma behandlingsmetoder. Att lagföra eget bruk och använda polisresurser, snarare än vårdresurser, är kontraproduktivt. Sveriges kommuner och regioner, flera internationella organisationer, en stor mängd forskare – och senast folkhälsomyndigheten – efterfrågar reformer.

2017 rapporterades knappt 1 000 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Det är nästan fyra döda för varje trafikrelaterat dödsfall samma år och bland de absolut högsta siffrorna per capita i västvärlden. Det kan knappast vara en acceptabel nivå i ett samhälle som hävdar sig ha tagit till sig av de senaste decenniernas forskning kring beroende och social utsatthet.

Enorma resurser

Det vanligaste målet i svenska domstolar rör just ringa narkotikabrott. Många av dessa fall rör mycket socialt utsatta människor med missbruksproblem som i samband med detta också begår andra brott. Enorma resurser från polisen och det övriga rättsväsendet läggs på att plikttroget lagföra eget bruk, utan att situationen för människor med missbruk förbättras nämnvärt.

Som liberalkonservativt parti bör Moderaterna vara försiktiga med hastiga omvälvningar av etablerad politik. Långa linjer och eftertanke bör vägleda politiken. Samtidigt måste denna ideologiska utgångspunkt omfatta en orubblig tro på att politiken kan förbättras och ta till sig nya insikter. Moderaterna måste omvärdera narkotikafrågan och ta strid för en skademinimerande narkotikapolitik.

Adam Danieli, Fria Moderata Studentförbundet

Albin Zettervall, Fria Moderata Studentförbundet

John Norell, Fria Moderata Studentförbundet